Nilai Sila Kelima Pancasila Mengandung Pelajaran Yaitu

Post a Comment
Anda Sedang mencari jawaban di mata pelajaran PPKn pada tingkat Sekolah Menengah Pertama apakah pertanyaan tentang Tuliskan 3 Nilai Luhur Yang Terkandung Dalam Sila Kelima Pancasila

Pada halaman ini juga terdapat video penjelasan tentang Nilai-nilai Sila Kelima Pancasila - Tuliskan 3 Nilai Luhur Yang Terkandung Dalam Sila Kelima Pancasila jangan lupa tonton sampai habis agar lebih faham tentang Tuliskan 3 Nilai Luhur Yang Terkandung Dalam Sila Kelima Pancasila Semangat Belajar Sob !!


Nilai-nilai Sila Kelima Pancasila - Nilai Sila Kelima Pancasila Mengandung Pelajaran Yaitu

Video ini membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima pancasila. Materi dalam video ini merupakan materi ...

Jawaban 1 : Tuliskan 3 Nilai Luhur Yang Terkandung Dalam Sila Kelima Pancasila


Jawaban:yaitu saling membantu, gotong royang, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban,menghormatin hak-hak orang lain, suka memberikan pertolongan kepada orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.

Semangat Sob !! Semoga Membantu ..

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter