Notifikasi

23+ Kumpulan Soal SOAL FORMATIF I AGAMA BUDDHA KELAS 2 SEMESTER 1 Kelas 7th Sederajat dengan Kunci Jawaban

 Selamat Malam.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 29-Jan-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban  tentang SOAL FORMATIF I AGAMA BUDDHA KELAS 2 SEMESTER 1 yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk KELAS 7th di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.


23+ Soal SOAL FORMATIF I AGAMA BUDDHA KELAS 2 SEMESTER 1 2022/2023 Lengkap


1. Istri atau permaisuri Raja Suddhodana bernama....

a. a. Ratu mahamaya

[Jawaban Benar]

b. b. Kisa gotami

[Jawaban Salah]

c. c. Dewi Yasodara

[Jawaban Salah]


2. Arti mimpi ratu mahamaya adalah...

a. a. Ratu akan bertemu seekor gajah

[Jawaban Salah]

b. b. Ratu akan mengandung atau hamil.

[Jawaban Benar]

c. c. Ratu akan bertemu seorang pertapa suci

[Jawaban Salah]


3. Gajah putih dalam mimpi ratu mahamaya mengelilingi tubuh ratu mahamaya yang sedang berbaring sebanyak....kali.

a. a. satu

[Jawaban Salah]

b. b. dua

[Jawaban Salah]

c. c. tiga

[Jawaban Benar]


4. Didalam mimpinya gajah putih itu lalu masuk kedalam perut ratu mahamaya dari sebelah.......

a. a. atas

[Jawaban Salah]

b. b. kanan

[Jawaban Benar]

c. c. kiri

[Jawaban Salah]


5. Sepuluh bulan kemudian Ratu mahamaya melahirkan di.......

a. a. taman lumbini

[Jawaban Benar]

b. b. taman istana

[Jawaban Salah]

c. c. taman rusa isipattana

[Jawaban Salah]


6. Ratu mahamaya melahirkan dengan berpegang pada ranting pohon.....

a. a. jeruk

[Jawaban Salah]

b. b. sala

[Jawaban Benar]

c. c. mangga

[Jawaban Salah]


7. Putra raja suddhodana lahir pada tahun......sebelum masehi.

a. a. 600

[Jawaban Salah]

b. b. 623

[Jawaban Benar]

c. c. 650

[Jawaban Salah]


8. Kelahiran putra raja suddhodana diperingati pada hari raya.....

a. a. waisak

[Jawaban Benar]

b. b. kathina

[Jawaban Salah]

c. c. asadha

[Jawaban Salah]


9. Ketika baru dilahirkan putra raja suddhodana langsung dapat berjalan .......langkah ke arah utara.

a. a. lima

[Jawaban Salah]

b. b. enam

[Jawaban Salah]

c. c. tujuh

[Jawaban Benar]


10. Pertapa Asita tinggal di kaki gunung........

a. a. merapi

[Jawaban Salah]

b. b. semeru

[Jawaban Salah]

c. c. himalaya

[Jawaban Benar]


11. Melihat putra Raja Suddhodana pertapa Asita tertawa gembira karena.....

a. a. datang ke istana

[Jawaban Salah]

b. b. bertemu raja suddhodana

[Jawaban Salah]

c. c. bertemu dengan seorang calon Buddha

[Jawaban Benar]


12. Pertapa Asita tiba-tiba menangis melihat bayi raja Suddhodana karena.......

a. a. dimarah oleh raja

[Jawaban Salah]

b. b. diusir dari istana

[Jawaban Salah]

c. c. usianya sudah lanjut atau tua

[Jawaban Benar]


13. Ketika usia lima hari Raja Suddhodana mengadakan upacara pemberian nama dengan mengundang brahmana sebanyak....orang.

a. a. 100

[Jawaban Salah]

b. b. 108

[Jawaban Benar]

c. c. 180

[Jawaban Salah]


14. Dari semua brahmana yang diundang raja suddhodana, ada brahmana yang pandai meramal sebanyak.....orang.

a. a. 6

[Jawaban Salah]

b. b. 7

[Jawaban Salah]

c. c. 8

[Jawaban Benar]


15. Dari semua brahmana yang diundang ada brahmana yang paling muda yang bernama.....

a. a. asaji

[Jawaban Salah]

b. b. kondanna

[Jawaban Benar]

c. c. mahanama

[Jawaban Salah]


16. Putra Raja Suddhodana diberi nama Siddharta . siddharta artinya.....

a. a. calon raja

[Jawaban Salah]

b. b. orang yang bijaksana

[Jawaban Salah]

c. c. tercapailah cita-citanya

[Jawaban Benar]


17. Brahmana yang paling muda meramalkan bahwa putra Raja kelak akan menjadi seorang......

a. a. raja

[Jawaban Salah]

b. b. buddha

[Jawaban Benar]

c. c. pedagang kaya

[Jawaban Salah]


18. Ibunya meninggal ketika Pangeran siddharta berumur.....

a. a. lima hari

[Jawaban Salah]

b. b. tujuh hari

[Jawaban Benar]

c. c. sepuluh hari

[Jawaban Salah]


19. Setelah ditinggal ibunya pangeran Siddharta dirawat dan di didik oleh adik ratu Mahamaya yang bernama.....

a. a. dewi yasodara

[Jawaban Salah]

b. b. dewi pamitta

[Jawaban Salah]

c. c. dewi prajapati gotami

[Jawaban Benar]


20. Pertapa Asita meramalkan bahwa putra raja kelak akan menjadi seorang......

a. a. raja

[Jawaban Salah]

b. b. buddha

[Jawaban Benar]

c. c. pedagang

[Jawaban Salah]


21. Mendengar ramalan pertapa Asita raja suddhodana tidak tenang , karena beliau ingin putranya kelak menjadi.......

a. a. raja

[Jawaban Benar]

b. b. buddha

[Jawaban Salah]

c. c. brahmana

[Jawaban Salah]


22. Agar tidak menjadi Buddha Pertapa Asita mengatakan bahwa pangeran siddharta tidak boleh melihat.....peristiwa .

a. a. empat

[Jawaban Benar]

b. b. lima

[Jawaban Salah]

c. c. enam

[Jawaban Salah]


23. Pertapa Asita melihat ada ......tanda mahapurisa pada tubuh pangeran siddharta.

a. a. 30

[Jawaban Salah]

b. b. 32

[Jawaban Benar]

c. c. 33

[Jawaban Salah]


24. Peristiwa yang pertama yang tidak boleh dilihat pangeran siddharta adalah....

a. a. orang mati

[Jawaban Salah]

b. b. orang sakit

[Jawaban Salah]

c. c. orang tua

[Jawaban Benar]


25. Peristiwa yang keempat( terakhir) yang tidak boleh dilihat oleh pangeran siddharta adalah

a. a. orang tua

[Jawaban Salah]

b. b. orang mati

[Jawaban Salah]

c. c. pertapa suci

[Jawaban Benar]


Demikian Kumpulan Soal SOAL FORMATIF I AGAMA BUDDHA KELAS 2 SEMESTER 1 Sederajat dengan Kunci Jawaban, Raih Mimpimu Sob


Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.