Notifikasi

18+ Kumpulan Soal SOAL PAS SKI KELAS 2 SD/MI Kelas 2nd 2022/2023 dengan Kunci Jawaban

Selamat pagi.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 24-Feb-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang SOAL PAS SKI KELAS 2 SD/MI yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk KELAS 2nd di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

18+ Soal SOAL PAS SKI KELAS 2 SD/MI 2022/2023 Lengkap


1. Para pengganti Rasulullah setelah wafat disebut...

a. Khulafaurrasyidin
[Jawaban Benar]
b. Wali
[Jawaban Salah]
c. Wakil
[Jawaban Salah]
d. Pemimpin
[Jawaban Salah]

2. Kholifah yang pertama adalah......

a. Usman bin affan
[Jawaban Salah]
b. Ali bin abi thalib
[Jawaban Salah]
c. Umar bin khatab
[Jawaban Salah]
d. Abu bakar sidiq
[Jawaban Benar]

3. Sahabat nabi yang pertama dan setia menemani rasul...

a. Abu bakar
[Jawaban Benar]
b. Usman
[Jawaban Salah]
c. Ali
[Jawaban Salah]
d. Umar
[Jawaban Salah]

4. Nama asli dari abu bakar adalah....

a. Abu Huraerah
[Jawaban Salah]
b. Abu said
[Jawaban Salah]
c. Abu Ubaidilah
[Jawaban Salah]
d. Abdullah bin Abi quhafah
[Jawaban Benar]

5. Peraang pertama kali setelah nabi melakukan hijrah , yaitu perang..

a. Khandaq
[Jawaban Salah]
b. Badar
[Jawaban Benar]
c. Uhud
[Jawaban Salah]
d. Tabuk
[Jawaban Salah]

6. Nabi Muhammad saw tidak hanya seorang nabi dan utusan Allah tetapi juga seorang panglima dan …

a. Pejuang
[Jawaban Benar]
b. Tabah
[Jawaban Salah]
c. Quraisy
[Jawaban Salah]
d. Sabar
[Jawaban Salah]

7. Dengan berkembangnya kaum muslimin di Madianh, membuat kaum kafir quraisy merasakan …

a. Acuh tak acuh
[Jawaban Salah]
b. Sedih
[Jawaban Salah]
c. Marah
[Jawaban Benar]
d. Bahagia
[Jawaban Salah]

8. Bedirinya masjid nabawi merupakan tonggak berdirinya masyarakat …

a. Islam
[Jawaban Benar]
b. Yahudi
[Jawaban Salah]
c. Quraish
[Jawaban Salah]
d. Aus
[Jawaban Salah]

9. Berikut kegunaan masjid pada masa rasulullah , kecuali...

a. Peribadatan
[Jawaban Salah]
b. Mengaji Al-Qur’an
[Jawaban Salah]
c. Pusat perncanaan kegiatan masyarakat
[Jawaban Salah]
d. Pelatihan perang
[Jawaban Benar]

10. Yang merupakan bentuk sratategi Rasul dalam pertahanan, kecuali

a. Mengalahkan musuh tanpa pertempuran
[Jawaban Salah]
b. Meminimalkan jumlah korban
[Jawaban Salah]
c. Selalu terlihat marah
[Jawaban Benar]
d. Pendelegasian kepemimpinan pasukan
[Jawaban Salah]

11. Nabi Muhammad saw. Mewajibkan orang kaya agar mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin. Hal ini merupakan upaya pembinaan dalam bidang …

a. Sosial
[Jawaban Salah]
b. Ekonomi
[Jawaban Benar]
c. Pertahanan
[Jawaban Salah]
d. Agama
[Jawaban Salah]

12. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa penyerangan tentara bergajah yang ingin menghancurkan ka’bah yang dipimpin oleh…..

a. Mukauqis
[Jawaban Salah]
b. Al Walid
[Jawaban Salah]
c. Abrahah
[Jawaban Benar]
d. Kista
[Jawaban Salah]

13. Masyarakat Arab memberikan gelar Al-amin kepada Nabi Muhammad SAW pada saat beliau…

a. Menjual barang dagangan siti
[Jawaban Benar]
b. Khodijah Menerima wahyu pertama
[Jawaban Salah]
c. Mengembalikan unta milik masyarakat mekkah
[Jawaban Salah]
d. Meletakkan hajar aswad ketempatnya kembali
[Jawaban Salah]

14. Dari golongan budak yang pertama kali masuk Islam adalah…

a. Bilal bin Rabbah
[Jawaban Benar]
b. Ammar bin Yasir
[Jawaban Salah]
c. Zaid bin Haritsah
[Jawaban Salah]
d. Habab bin Art
[Jawaban Salah]

15. NABI MUHAMMAD SAW MENERIMA WAHYU PERTAMA KETIKA BERADA DI

a. KAKBAH
[Jawaban Salah]
b. GUA TSUR
[Jawaban Salah]
c. GUA HIRA
[Jawaban Benar]
d. BUKIT SHAFA
[Jawaban Salah]

16. KEBANYAKAN PEMELUK ISLAM PADA MASA DAKWAH ADALAH

a. KAUM MAJIKAN DAN SAUDAGAR
[Jawaban Salah]
b. KAUM MISKIN DAN LEMAH
[Jawaban Benar]
c. BANGSAWAN
[Jawaban Salah]
d. ORANG KAYA
[Jawaban Salah]

17. LAKNAT KEPADA ABU LAHAB TERTERA DALAM SURAH

a. AL - LAIL
[Jawaban Salah]
b. AL - KAUSAR
[Jawaban Salah]
c. AL - LAHAB
[Jawaban Benar]
d. AL - KAFIRUN
[Jawaban Salah]

18. Apakah pekerjaan Nabi semasa remaja ?

a. Mengembala
[Jawaban Benar]
b. Berkebun
[Jawaban Salah]
c. Bertani
[Jawaban Salah]
d. Melaut
[Jawaban Salah]

19. Seorang saudagar kaya mempercayakan Nabi Muhammad SAW untuk membawa barang dagangannya. Saudagar itu kelak menjadi istrinya. Siapakah dia ?

a. Siti Aisyah
[Jawaban Salah]
b. Siti Khodijah
[Jawaban Benar]
c. Siti Maryam
[Jawaban Salah]
d. Siti Maimunah
[Jawaban Salah]

20. Pada saat remaja, Nabi mendapat gelar al- Amin. Apa artinya al-Amin.

a. orang yang ramah
[Jawaban Salah]
b. orang yang tegas
[Jawaban Salah]
c. orang yang jujur dapat dipercaya
[Jawaban Benar]
d. orang yang kuat
[Jawaban Salah]

Demikian Kumpulan Soal SOAL PAS SKI KELAS 2 SD/MI 2022/2023 dengan Kunci Jawaban, Semangat Belajar Sob

Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.