Notifikasi

28+ Kumpulan Soal LATIHAN PTS BASA JAWA KELAS 5 SEMESTER GENAP Kelas 5th Lengkap dengan Kunci Jawaban

Selamat Sore.. sobat, Di website caktekno.com hari ini 11-Feb-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang LATIHAN PTS BASA JAWA KELAS 5 SEMESTER GENAP yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk KELAS 5th di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

28+ Soal LATIHAN PTS BASA JAWA KELAS 5 SEMESTER GENAP 2022/2023 Lengkap


1. Kebo, sapi, wedus iku di arani …..

a. Sato iwen
[Jawaban Salah]
b. Kewan gedhe
[Jawaban Salah]
c. Raja kaya
[Jawaban Benar]
d. Raja brana
[Jawaban Salah]

2. 1. Bebeke Pak Mitra katon gedhe- gedhe lan malah ana sing sing ngendog, awit ngendog iku umure pira?

a. Patang sasi
[Jawaban Benar]
b. Telung sasi
[Jawaban Salah]
c. Rong sasi
[Jawaban Salah]
d. Sak sasi
[Jawaban Salah]

3. Judul crito ngisor iki sing ora klebu legenda yoiku?

a. Nalika Sita nesu
[Jawaban Benar]
b. Dumadine kutha kudus
[Jawaban Salah]
c. Mula bukane kutha Boyolali
[Jawaban Salah]
d. Asal usul Danau toba
[Jawaban Salah]

4. Tembang dandang gula iku nduweni watak ….

a. Prihatin
[Jawaban Salah]
b. Seneng
[Jawaban Benar]
c. Pitutur kang luhur
[Jawaban Salah]
d. Grapyak
[Jawaban Salah]

5. Penangane gawe laying kudu ngerti urut- urutane kayata alamat saka kutha ngendi sing kirim laying mau

a. satata basa
[Jawaban Benar]
b. Adangiyah
[Jawaban Salah]
c. Sarasa basa
[Jawaban Salah]
d. Wasana basa
[Jawaban Salah]

6. Wong sugih mblegedhu ngono kok di wenehi beras sembako, ngono kuwi padha karo….

a. Nguyahi segoro
[Jawaban Benar]
b. Kutuk marani sunduk
[Jawaban Salah]
c. Kadang konang
[Jawaban Salah]
d. Jiwiwit katut
[Jawaban Salah]

7. Mardi munggah gunung. Basa kramane gunung….

a. Wono
[Jawaban Salah]
b. Lembah
[Jawaban Salah]
c. Pegunungan
[Jawaban Salah]
d. Wukir
[Jawaban Benar]

8. Bocah saiki akeh sing ora ngerti tata…

a. Tentrem
[Jawaban Salah]
b. Negara
[Jawaban Salah]
c. Krama
[Jawaban Benar]
d. Guna
[Jawaban Salah]

9. Gadha rujak polo iku gamane sopo?

a. Werkudoro
[Jawaban Benar]
b. Janaka
[Jawaban Salah]
c. Kresna
[Jawaban Salah]
d. Baladewa
[Jawaban Salah]

10. Raden Abimanyu iku putrane sapa?

a. Punta dewa
[Jawaban Salah]
b. Gatut kaca
[Jawaban Salah]
c. Werkudara
[Jawaban Salah]
d. Janaka
[Jawaban Benar]

11. Jare musuh kok di elus- elus . cangkringane iku batangane

a. Koreng
[Jawaban Salah]
b. Udun
[Jawaban Benar]
c. Untu
[Jawaban Salah]
d. Gudik
[Jawaban Salah]

12. Puisi jawa gagrak anyar kang ora kaiket dening guru lagu, guru wilangan lan guru gatra nanging isih ngegemi kaindahane iku di arani ….

a. Parikan
[Jawaban Salah]
b. Geguritan
[Jawaban Benar]
c. Panyandra
[Jawaban Salah]
d. Cangkriman
[Jawaban Salah]

13. Karangan sing isine nyritakake sawijining rerangken kedadeyan kanthi runtut adhedhasar urutan wektu, ana paragane, lan ana latar utawa setinge diarani ....

a. narasi
[Jawaban Benar]
b. dheskripsi
[Jawaban Salah]
c. eksposisi
[Jawaban Salah]
d. argumentasi
[Jawaban Salah]

14. Sing kalebu strukture teks narasi yaiku ....

a. Pambuka, isi, lan panutup
[Jawaban Salah]
b. Orientasi, narasi, lan resolusi
[Jawaban Salah]
c. Orientasi, komplikasi, lan resolusi
[Jawaban Benar]
d. Narasi, eksposisi, lan orientasi
[Jawaban Salah]

15. Panggonan kedadeyan sing diandarake jroning crita narasi diarani ....

a. setting
[Jawaban Benar]
b. tema
[Jawaban Salah]
c. paraga
[Jawaban Salah]
d. amanat
[Jawaban Salah]

16. Perangan crita sing ngenalake para paraga (tokoh), wektu kedadeyan, lan papan panggenane diarani ....

a. orientasi
[Jawaban Benar]
b. komplikasi
[Jawaban Salah]
c. resolusi
[Jawaban Salah]
d. eksposisi
[Jawaban Salah]

17. Perangane crita kang mujudake kepriye anggone ngudhari reribet jroning kedadeyan. Resolusi biasane mapan ing mburu diarani ....

a. orientasi
[Jawaban Salah]
b. komplikasi
[Jawaban Salah]
c. resolusi
[Jawaban Benar]
d. eksposisi
[Jawaban Salah]

18. Pawarta kang diwartakake dening wong liya kanggo pamirsa lumantar swara langsung diarani ....

a. lisan
[Jawaban Benar]
b. wacan
[Jawaban Salah]
c. tulisan
[Jawaban Salah]
d. gagasan
[Jawaban Salah]

19. Pawarta sing durung dingerteni bener/lupute kedadeyan sing sabenere diarani ....

a. kabar manuk
[Jawaban Benar]
b. kabar keluwarga
[Jawaban Salah]
c. kabar bungah/susah
[Jawaban Salah]
d. kabar nagara
[Jawaban Salah]

20. Gatekno crite narasi ing ngisor iki!

a. Tlaga Sarangan
[Jawaban Benar]
b. Kali Tlaga
[Jawaban Salah]
c. Alun-alun Sarangan
[Jawaban Salah]
d. Tlaga Semarang
[Jawaban Salah]

21. Nulis pawarta iku kudu ana irah-irahan. Irah-irahan iku tegese ....

a. judhul
[Jawaban Benar]
b. isi
[Jawaban Salah]
c. pambuka
[Jawaban Salah]
d. panutup
[Jawaban Salah]

22. Wacanen kanthi setiti!

a. satengahe kutha
[Jawaban Benar]
b. saknjabane kutha
[Jawaban Salah]
c. sapinggire kutha
[Jawaban Salah]
d. papan sing sepi
[Jawaban Salah]

23. Ing teks narasi ana para paraga kang diarani ....

a. tokoh
[Jawaban Benar]
b. judul
[Jawaban Salah]
c. panggonan
[Jawaban Salah]
d. pamaca
[Jawaban Salah]

24. Kahanan ing Tlaga Sarangan iku nengsemake banget.

a. medeni
[Jawaban Salah]
b. mbebayani
[Jawaban Salah]
c. mbingungake
[Jawaban Salah]
d. nyenengake
[Jawaban Benar]

25. Tulisan Jawa ing ndhuwur unine ....

a. Jaka maca korane
[Jawaban Salah]
b. Jaka maca koran
[Jawaban Benar]
c. Joko maca koran
[Jawaban Salah]
d. Jaka moco koran
[Jawaban Salah]

26. " Saking asiling pirembagan wulan kepengker katetepaken benjing enjing badhe kerja bakti. "

a. sasi ngarep
[Jawaban Salah]
b. sasi mburi
[Jawaban Salah]
c. sasi wingi
[Jawaban Benar]
d. sasi sukmben
[Jawaban Salah]

27. Pasangan aksara Jawa iku cacahe ana ....

a. 10
[Jawaban Salah]
b. 15
[Jawaban Salah]
c. 20
[Jawaban Benar]
d. 25
[Jawaban Salah]

28. Teks kang njelasne kadadeyan ing rerangken sawijine urutan wektu jenenge....

a. Teks Narasi
[Jawaban Benar]
b. Teks Eksposisi
[Jawaban Salah]
c. Teks Deskripsi
[Jawaban Salah]
d. Teks Argumentasi
[Jawaban Salah]

29. Pasangan aksara na yaiku ....30. Negara Indonesia kondhang gemah ripah ...

a. loh kang tinandur
[Jawaban Salah]
b. loh jinawi
[Jawaban Benar]
c. ayem tentrem
[Jawaban Salah]
d. kreta raharja
[Jawaban Salah]

Demikian Kumpulan Soal LATIHAN PTS BASA JAWA KELAS 5 SEMESTER GENAP Lengkap dengan Kunci Jawaban, Semangat Sob

Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.