VqI14dIZgOPEqICDVdzsdHohm6R1qA6BYQ86dmeQ

18+ Kumpulan Soal BIOLOGI T4 BAB 7: RESPIRASI SEL 2022/2023 dengan Kunci Jawaban

Hai, Apa kabar?.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 17-Mar-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang BIOLOGI T4 BAB 7: RESPIRASI SEL yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 11 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

18+ Soal BIOLOGI T4 BAB 7: RESPIRASI SEL 2022/2023 Lengkap1. 1 Apakah kesan daripada pengumpulan asid laktik yang banyak dalam otot selepas menjalankan aktiviti cergas?

a. A. Otot mengecut
[Jawaban Salah]
b. B. Otot merosot
[Jawaban Salah]
c. C. Otot menjadi cergas
[Jawaban Salah]
d. D. Otot menjadi lesu
[Jawaban Benar]

2. 2 C6H12O6 ------> 2C2H5OH + X + tenaga (210kJ atau 2 molekul ATP) Apakah X?

a. A. CO2
[Jawaban Salah]
b. B. 2CO2
[Jawaban Benar]
c. C. 3CO2
[Jawaban Salah]
d. D. O2
[Jawaban Salah]

3. 3 Fermentasi menghasilkan ___ ATP sahaja.

a. A. 1
[Jawaban Salah]
b. B. 4
[Jawaban Salah]
c. C. 2
[Jawaban Benar]
d. D. 38
[Jawaban Salah]

4. 4 Substrat utama dalam penghasilan tenaga ialah___

a. A. glukosa
[Jawaban Benar]
b. B. protein
[Jawaban Salah]
c. C. karbohidrat
[Jawaban Salah]
d. D. lemak
[Jawaban Salah]

5. 5 _______ merupakan satu tindak balas biokimia yang berlaku dalam sel serta membolehkan organisma menukarkan tenaga kimia dalam makanan menjadi tenaga yang boleh digunakan untuk proses hidup. Apakah nama tidak balas tersebut?

a. A. Katabolisme
[Jawaban Salah]
b. B. Knabolisme
[Jawaban Salah]
c. C. Metabolisme
[Jawaban Benar]
d. D. Sitoplasma
[Jawaban Salah]

6. 6 Apakah persamaan antara respirasi aerob dengan fermentasi dalam manusia?

a. A. Kedua-duanya menghasilkan asid laktik
[Jawaban Salah]
b. B. Kedua-duanya menggunakan oksigen
[Jawaban Salah]
c. C.Kedua-duanya menguraikan glukosa
[Jawaban Benar]
d. D. Kedua-duanya menghasilkan etanol
[Jawaban Salah]

7. 7 Apakah perbezaan antara respirasi aerob dengan fermentasi dalam yis?

a. A
[Jawaban Salah]
b. B
[Jawaban Benar]
c. C
[Jawaban Salah]
d. D
[Jawaban Salah]

8. 8 Respirasi aerob menghasilkan ____ATP.

a. A. 2
[Jawaban Salah]
b. B. 38
[Jawaban Benar]
c. C. 30
[Jawaban Salah]
d. D. 3
[Jawaban Salah]

9. 9 Apakah hasil akhir bagi fermentasi dalam yis?

a. A. Glukosa
[Jawaban Salah]
b. B. Gksigen
[Jawaban Salah]
c. C. Karbon dioksida,etanol dan tenaga
[Jawaban Benar]
d. D. Asid laktik,karbon dioksida dan tenaga
[Jawaban Salah]

10. 10 Sel otot seorang atlet mengandungi lebih banyak mitokondrion berbanding individu yang bukan atlet Apakah inferens yang boleh dibuat bagi pernyataan ini?

a. A. Sel otot bukan atlet menggunakan lebih banyak tenaga
[Jawaban Salah]
b. B. Sel otot seorang atlet menggunakan lebih banyak tenaga
[Jawaban Benar]
c. C. Sel otot seorang atlet menghasilkan asid laktik
[Jawaban Salah]
d. D. Sel otot seorang atlet menjalankan fermentasi
[Jawaban Salah]

11. 11 Antara berikut, yang manakah benar tentang respirasi aerob?

a. A. Pengoksidaan glukosa yang lengkap
[Jawaban Benar]
b. B. Bilangan ATP yang dihasilkan ialah 2
[Jawaban Salah]
c. C. Hasil respirasi ialah asid laktik dan tenaga
[Jawaban Salah]
d. D. Tapak tindak balas berada di sitoplasma
[Jawaban Salah]

12. 12

a. A. I dan II
[Jawaban Salah]
b. B. I dan III
[Jawaban Salah]
c. C. II dan IV
[Jawaban Salah]
d. D. III dan IV
[Jawaban Benar]

13. 13 Apakah substrat utama bagi respirasi sel?

a. A. Lemak
[Jawaban Salah]
b. B. Protein
[Jawaban Salah]
c. C. Glukosa
[Jawaban Benar]
d. D. Selulosa
[Jawaban Salah]

14. 14 Asid laktik terkumpul dalam otot seorang atlet selepas mengambil bahagian dalam acara lari pecut 100m. Apakah yang menyebabkan keadaan ini berlaku?

a. A. Respirasi aerob dalam sel otot meningkat
[Jawaban Salah]
b. B. Respirasi aerob dalam sel otot menurun
[Jawaban Salah]
c. C. Fermentasi dalam sel otot meningkat
[Jawaban Benar]
d. D. Fermentasi dalam sel otot menurun
[Jawaban Salah]

15. 15 Metabolisme terdiri daripada anabolisme dan katabolisme.

a. A. Benar
[Jawaban Benar]
b. B. Palsu
[Jawaban Salah]

16. 16 Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang proses fermentasi alkohol?

a. A. I dan II
[Jawaban Benar]
b. B. I dan III
[Jawaban Salah]
c. C. II dan IV
[Jawaban Salah]
d. D. III dan IV
[Jawaban Salah]

17. 17 Proses katabolisme glukosa bermula dengan proses

a. A. penguraian
[Jawaban Salah]
b. B. glikolisis
[Jawaban Benar]
c. C. plasmolisis
[Jawaban Salah]
d. D. deplasmolisis
[Jawaban Salah]

18. 18 Ali mengambil bahagian dalam acara lari pecut 200m. Apakah persamaan yang mewakili proses respirasinya selepas dia berlari sejauh 100m?

a. A
[Jawaban Salah]
b. B
[Jawaban Salah]
c. C
[Jawaban Benar]
d. D
[Jawaban Salah]

19. 19 Yang manakah tidak benar tentang persamaan antara respirasi aerob dengan fermentasi?

a. A. Menghasilkan tenaga kimia dalam bentuk ATP
[Jawaban Salah]
b. B. Pengoksidaan glukosa yang lengkap
[Jawaban Benar]
c. C. Proses penguraian glukosa dan penukaran kepada tenaga kimia
[Jawaban Salah]
d. D. Proses bermula di sitoplasma
[Jawaban Salah]

20. 20 Melalui proses glikolisis, satu molekul glukosa diuraikan menjadi 2 molekul___.

a. A. piruvat
[Jawaban Benar]
b. B. dipeptida
[Jawaban Salah]
c. C. polipeptida
[Jawaban Salah]
d. D. besar
[Jawaban Salah]

Demikian Kumpulan Soal BIOLOGI T4 BAB 7: RESPIRASI SEL 2022/2023 dengan Kunci Jawaban, Raih Mimpimu Sob

Related Posts

Related Posts

Posting Komentar