Notifikasi

38+ Kumpulan Soal PTS GANJIL BJW KELAS 6 TA. 2020/2021 2022/2023 dengan Kunci Jawaban

Selamat Malam.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 26-May-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang PTS GANJIL BJW KELAS 6 TA. 2020/2021 yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 6 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

38+ Soal PTS GANJIL BJW KELAS 6 TA. 2020/2021 2022/2023 Lengkap1. 1. Teks pawarta yaiku …

a. A. Isine ngajak lan ngelingake wujude ukara
[Jawaban Salah]

b. B. Isine mamerake, nawakake lan ngajak wujude paragrap
[Jawaban Salah]

c. C. Isine nawarake barang supaya dituku wujude ukara
[Jawaban Salah]

d. D. Isine ngadharake fakta lan kamomot ing media cetak/elektronik wujude paragrap
[Jawaban Benar]2. 2. Teks persuasi yaiku …

a. A. Isine ngajak lan ngelingake wujude ukara
[Jawaban Salah]

b. B. Isine mamerake, nawakake lan ngajak wujude paragrap
[Jawaban Benar]

c. C. Isine nawarake barang supaya dituku wujude ukara
[Jawaban Salah]

d. D. Isine ngadharake fakta lan kamomot ing media cetak/elektronik wujude paragrap
[Jawaban Salah]3. 3.Sesanti/Slogan yaiku …

a. A. Isine ngajak lan ngelingake wujude ukara
[Jawaban Benar]

b. B. Isine mamerake, nawakake lan ngajak wujude paragrap
[Jawaban Salah]

c. C. Isine nawarake barang supaya dituku wujude ukara
[Jawaban Salah]

d. D. Isine ngadharake fakta lan kamomot ing media cetak/elektronik wujude paragrap
[Jawaban Salah]4. 4.Pariwara/iklan yaiku …

a. A. Isine ngajak lan ngelingake wujude ukara
[Jawaban Salah]

b. B. Isine ngajak lan ngelingake wujude paragraph
[Jawaban Salah]

c. C. Isine nawarake barang supaya dituku wujude ukara
[Jawaban Benar]

d. D. Isine ngadharake fakta lan kamomot ing media cetak/elektronik wujude paragraph
[Jawaban Salah]5. 5.Ciri teks pariwara/iklan kang paling bener ditunjukne keterangan no …

a. A. 4,5,7
[Jawaban Salah]

b. B. 1,7,8
[Jawaban Salah]

c. C. 3, 6,8
[Jawaban Benar]

d. D. 3,7,8
[Jawaban Salah]6. 6. Ciri teks sesanti/slogan kang paling bener ditunjukne keterangan no …

a. A. 2,4,7,8
[Jawaban Salah]

b. B. 2,4,6,8
[Jawaban Benar]

c. C. 1,4,7,8
[Jawaban Salah]

d. D. 1,3, 6,7
[Jawaban Salah]7. 7.Gambar ing nduwur klebu jenise teks informasi yaiku teks…

a. A. Pawarta
[Jawaban Salah]

b. B. Persuasi
[Jawaban Salah]

c. C. Sesanti/slogan
[Jawaban Benar]

d. D. Pariwara/iklan
[Jawaban Salah]8. 8.Gambar ing nduwur klebu jenise teks informasi yaiku teks…

a. A. Pawarta
[Jawaban Salah]

b. B. Persuasi
[Jawaban Salah]

c. C. Sesanti/slogan
[Jawaban Salah]

d. D. Pariwara/iklan
[Jawaban Benar]9. 9. Ayo nandor bakau, njogo lingkungan pantai !

Ukara ing nduwur klebu jenise teks informasi yaiku teks …

a. A. Pawarta
[Jawaban Salah]

b. B. Persuasi
[Jawaban Salah]

c. C. Sesanti/slogan
[Jawaban Benar]

d. D. Pariwara/iklan
[Jawaban Salah]10. 10.Tembang/ lagu tradisional jawa kang kaiket guru gatra, guru wilangan, guru lagu yaiku ...

a. A. Geguritan
[Jawaban Salah]

b. B. Sinden
[Jawaban Salah]

c. C. Campursari
[Jawaban Salah]

d. D. Macapat
[Jawaban Benar]11. 11.Jenise tembang macapat ing ngisor iki, kang nduweni jumlah guru gatra ne 7 yaiku ...

a. A. Maskumambang
[Jawaban Salah]

b. B. Mijil
[Jawaban Salah]

c. C. Pangkur
[Jawaban Benar]

d. D. Gambuh
[Jawaban Salah]12. 12. Aturan kang ngiket tembang macapat yaiku …

a. A. Guru suara, guru sastra, guru larik
[Jawaban Salah]

b. B. Guru gatra, guru suara, guru sastra
[Jawaban Salah]

c. C. Guru larik, guru wilangan, guru sastra
[Jawaban Salah]

d. D. Guru gatra, guru wilangan, guru lagu
[Jawaban Benar]13. 13.Ngitung pira cacahe larik saben pada utawa bait yaiku pengertiane …

a. A. Guru lagu
[Jawaban Salah]

b. B. Guru gatra
[Jawaban Benar]

c. C. Guru wilangan
[Jawaban Salah]

d. D. Guru ukara
[Jawaban Salah]14. 14.Tembang ing dhuwur kelebu jenise tembang ….

a. A. Pangkur
[Jawaban Salah]

b. B. Gambuh
[Jawaban Benar]

c. C. Pucung
[Jawaban Salah]

d. D. Sinom
[Jawaban Salah]15. 15.Tembang ing dhuwur jumlah guru gatrane ana …

a. A. 5
[Jawaban Benar]

b. B. 6
[Jawaban Salah]

c. C. 7
[Jawaban Salah]

d. D. 8
[Jawaban Salah]16. 16. Tembang ing dhuwur guru wilangan lan guru lagune yaiku …

a. A. 12u – 8i – 8u – 8i – 8o
[Jawaban Salah]

b. B. 7u – 10u – 12i – 8u – 8o
[Jawaban Benar]

c. C. 12u – 6a – 8i – 12a
[Jawaban Salah]

d. D. 12i – 6a – 8i – 8a
[Jawaban Salah]17. 17.Tembang ing dhuwur kelebu jenise tembang ….

a. A. Pangkur
[Jawaban Salah]

b. B. Gambuh
[Jawaban Salah]

c. C. Pucung
[Jawaban Benar]

d. D. Sinom
[Jawaban Salah]18. 18. Guru wilangan lan guru lagune gatra keloro yaiku …

a. A. 12u
[Jawaban Salah]

b. B. 8i
[Jawaban Salah]

c. C. 6a
[Jawaban Benar]

d. D. 12a
[Jawaban Salah]19. 19. Guru wilangan lan guru lagune gatra kepapat yaiku …

a. A. 12u
[Jawaban Salah]

b. B. 12a
[Jawaban Benar]

c. C. 8i
[Jawaban Salah]

d. D. 6a
[Jawaban Salah]20. 20.Tembang macapat, kang nduweni guru gatra jumlahe 7 yaiku tembang …… lan ……

a. A. Gambuh lan megatruh
[Jawaban Salah]

b. B. Pangkur lan durma
[Jawaban Benar]

c. C. Mijil lan kinanti
[Jawaban Salah]

d. D. Asmarandana lan sinom
[Jawaban Salah]21. 21.Tembang macapat, kang nduweni guru gatra jumlahe 5 yaiku tembang …… lan ……

a. A. Gambuh lan megatruh
[Jawaban Benar]

b. B. Pangkur lan durma
[Jawaban Salah]

c. C. Mijil lan kinanti
[Jawaban Salah]

d. D. Asmarandana lan sinom
[Jawaban Salah]22. 22.Tembung nyawiji nduweni teges …

a. A. Jinaga
[Jawaban Salah]

b. B. Dadi siji
[Jawaban Benar]

c. C. Temenan
[Jawaban Salah]

d. D. Nduweni kagunaan/mutu sing dhuwur
[Jawaban Salah]23. 23.Tembung Adiluhung nduweni teges …

a. A. Jinaga
[Jawaban Salah]

b. B. Dadi siji
[Jawaban Salah]

c. C. Temenan
[Jawaban Salah]

d. D. Nduweni kagunaan/mutu sing dhuwur
[Jawaban Benar]24. 24. Apa tegese “Bineka Tunggal Ika” ing tembang kasebut ?

a. A. Siji tapi beda-beda
[Jawaban Salah]

b. B. Beda-beda tapi siji
[Jawaban Benar]

c. C. beda karakter beda tujuan
[Jawaban Salah]

d. D. podo lan bebarengan
[Jawaban Salah]25. 25.Apa tegese “nyata kaesti satuhu” ing tembang kasebut ?

a. A. Dilakoni guyonan
[Jawaban Salah]

b. B. Dilakoni bebarengan
[Jawaban Salah]

c. C. Dilakoni tenanan
[Jawaban Benar]

d. D. Dilakoni dewean
[Jawaban Salah]26. 26. Miturut pawacan kasebut kedadean Gajah-gajah pada ngamuk kedadea ing endi ?

a. Desa cacah sanga ing wewengkon kabupaten organ komering ulu (OKU) selatan, Sumatra selatan
[Jawaban Benar]27. 27 Ginaya Gajah-gajah pada ngamuk ?

a. Enteke pasedhiyan mangan lan ngombe merga alas alas kang sasuwene iki, lan minangka habibate kewan wis rusak bosan dening tumindake manungsa. 
[Jawaban Benar]28. 28.Gineya gajah-gajah kang pada ngamuk ora oleh di bedil ?

a. Merga nerak aturan pemerintah, gajah kalebu kewan kang diayomi (dilindungi) deneng pemerintah.
[Jawaban Benar]29. 29.Kepiye carane ngatasi gajah-gajah kang pada ngamuk ?

a. a.     Aweh pengumuman marang masyarakat supaya waspada marang pangamuke merga gajah ora oleh dibedil (kalebu kewan kang diayomi pemerintah
[Jawaban Benar]30. 30. Gambar ing dhuwur klebu teks informasi jenise teks …

a. pariwara
[Jawaban Benar]31. 31.Cirine teks pawarta yaiku britane kedadean kang nyata Lan kemomot ing …

a. medhia cetak utawa elektronik
[Jawaban Benar]32. 32.Tembang ing dhuwur kelebu tembang macapat kang jenise tembang …

a. pangkur
[Jawaban Benar]33. 33. Jumlah guru gatrane tembang ing dhuwur yaiku ….

a. 7
[Jawaban Benar]34. 34.Tembang ing dhuwur guru wilangan lan guru lagune yaiku …

a. 8a – 11i – 8a – 7a – 12u – 8a – 8i 
[Jawaban Benar]35. 35.Suwara utawa vocal ing pungkasane pada tembang macapat yaiku pengertiane ...

a. guru lagu
[Jawaban Benar]36. 36.Gawea slogan/sesanti saking gambar ing ndhuwur !

a. saitik-saitik suwe suwe dadi akeh
[Jawaban Benar]37. 37. Apa bedane teks sesanti karo teks pariwara ?

a. sesanti ngajak lan ngelingake, pariwara ngajak, lan gelem nuku utawa nggunakake prodak
[Jawaban Benar]38. 38. Gawea paragraph pawarta saka gambar ing dhuwur !

a. Kepala Pusdatin dan Humas Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, ngendikake kronologi kedaden banjir bandang neng Garut lan Sumedang dianyak saka Selasa (20/9/2016) gebug 19.00 WIB, udan deras marakake debit banyu kali Cimanuk lan kali Cikamuri munggah kanthi cepet.Gebug 20.00 WIB banjir kedadean nganti sadhuwur dhengkul banjur sekitar jam 23.00 WIB banjir sadhuwur 1,5-2 meter. Wektu iki sakanggonan banjir wis surut. Berita Banjir Garut & Longsor Sumedang Bahasa Jawa Paling Anyar 2016“iki nunjukake kondisi hulu DAS Cimanuk wis rusak lan kritis,” ungkap Sutopo kaya dikutip saka antara, Rabu (21/9/2016)
[Jawaban Benar]39. 39.Genea tembung ing dhuwur jenise klebu tembang pangkur ?

a. amarga guru gatra ana 7, guru wilangan lan guru lagune yaiku 8a – 11i – 8a – 7a – 12u – 8a – 8i 
[Jawaban Benar]40. 40.Tembung ing dhuwur gancarana nganggo basamu dhewe !

a. Kagem sedanten para tamu kang dugi, mugi dilindungi Anugrah kang sejati welas asih saking Allah SWT kang terus sesarengan kita sedaya, puja lan puji syukur kita haturaken dumateng Gusti Allah maha suci.
[Jawaban Benar]Demikian Kumpulan Soal PTS GANJIL BJW KELAS 6 TA. 2020/2021 2022/2023 dengan Kunci Jawaban, Raih Mimpimu Sob

Kelas 6 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.