VqI14dIZgOPEqICDVdzsdHohm6R1qA6BYQ86dmeQ

18+ Kumpulan Soal PARIWARA (IKLAN) | WORLD LANGUAGES 2022/2023 dengan Kunci Jawaban

Selamat Sore.. teman, Di website caktekno.com hari ini 24-Jul-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang PARIWARA (IKLAN) | WORLD LANGUAGES yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 11 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

18+ Soal PARIWARA (IKLAN) | WORLD LANGUAGES 2022/2023 Lengkap1. Salah sawijine cara kanggo nawakake barang utawa jasa yaiku... .

a. Iklan
[Jawaban Benar]

b. Pawarta
[Jawaban Salah]

c. Wara-wara
[Jawaban Salah]

d. Koperasi
[Jawaban Salah]

e. Arisan
[Jawaban Salah]2. Wangsulan ing ngisor mlebu basa iklan, kajaba... .

a. Ringkes
[Jawaban Salah]

b. Narik kawigaten
[Jawaban Salah]

c. Prasaja
[Jawaban Salah]

d. Cetha
[Jawaban Salah]

e. Ngayawara
[Jawaban Benar]3. Kang mlebu iklan layanan masyarakat yaiku... .

a. Iklan sepatu
[Jawaban Salah]

b. Iklan antikorupsi
[Jawaban Benar]

c. Iklan kecap
[Jawaban Salah]

d. Iklan sepedha
[Jawaban Salah]

e. Iklan odhol
[Jawaban Salah]4. Iklan kang apik iku kudu nduweni... .

a. Basa kang ngayawara
[Jawaban Salah]

b. Wektu panayangan kang dawa
[Jawaban Salah]

c. Ancas kang gampang dimangerteni
[Jawaban Benar]

d. Merek kang kondhang
[Jawaban Salah]

e. Basa kang ndakik-ndakik
[Jawaban Salah]5. Apa ukara kang trep kanggo iklan barang awujud SHAMPHO MOONLIGHT?

a. Sehat sarana Moonlight.
[Jawaban Salah]

b. Rikma alus, endah sampurna.
[Jawaban Benar]

c. Moonlight, sembada putihe.
[Jawaban Salah]

d. Resik tanpa bisik Moonlight apik.
[Jawaban Salah]

e. Putih, resik, alus sarana Moonlight.
[Jawaban Salah]6. "Narkoba bahaya kang nyata". Isine iklan masyarakat ing dhuwur yaiku... .

a. Pangajab supaya masyarakat nganggo narkoba
[Jawaban Salah]

b. Pangajab supaya masyarakat ngadohi narkoba
[Jawaban Benar]

c. Pangajab supaya masyarakat urip resik
[Jawaban Salah]

d. Pangajab supaya masyarakat mbuwang sampah ning pawuhan
[Jawaban Salah]

e. Pangajab supaya masyarakat seneng olahraga
[Jawaban Salah]7. Kepriye ukara kang trep kanggo iklan mie ayam?

a. Bunder mleker enak rasane!
[Jawaban Salah]

b. Mie ayam Pak Kusna, wuenak tenan!
[Jawaban Salah]

c. Mie Jawa rasa Italia. Cespleng!
[Jawaban Salah]

d. Pisan nyoba, bali terus ing wusana!
[Jawaban Salah]

e. Empuk, rasa eca, panganan bergizi. Uenakk Rek!
[Jawaban Benar]8. Iklan medhia cithak iku ana kang ditulis ing ariwarta. Ariwarta uga disebut... .

a. Majalah
[Jawaban Salah]

b. Tabloid
[Jawaban Salah]

c. Buku pelajaran
[Jawaban Salah]

d. Reklame
[Jawaban Salah]

e. Koran
[Jawaban Benar]9. Iklan lumantar televisi bisa disebut iklan audiovisual.

a. Bisa dideleng lan dirungokake
[Jawaban Benar]

b. Bisa dirungokake
[Jawaban Salah]

c. Lumantar medhia elektronik
[Jawaban Salah]

d. Bisa dideleng
[Jawaban Salah]

e. Bisa narik kawigaten
[Jawaban Salah]10. Kang mlebu iklan ing medhia cithak yaiku... .

a. Iklan ing radio
[Jawaban Salah]

b. Iklan ing televisi
[Jawaban Salah]

c. Iklan ing internet
[Jawaban Salah]

d. Iklan ing ariwarti
[Jawaban Benar]

e. Iklan kanthi lesan
[Jawaban Salah]11. Basa iklan kang apik iku... .

a. Ndakik-ndakik
[Jawaban Salah]

b. Lucu
[Jawaban Salah]

c. Ringkes
[Jawaban Benar]

d. Sopan
[Jawaban Salah]

e. Njlimet
[Jawaban Salah]12. Ukara iklan kang trep kanggo iklan shampho yaiku... .

a. Ireng janges, semir Kiswi jagone.
[Jawaban Salah]

b. Awak wangi, Lave Sabine.
[Jawaban Salah]

c. Murah meriah, bakal alus, wangun kan bagus.
[Jawaban Salah]

d. Cepet, irit, lan murah, Mas!
[Jawaban Salah]

e. Rikma alus, Akik shamphone.
[Jawaban Benar]13. Iklan yaiku pariwara kang surasane... .

a. Nawakake barang/jasa
[Jawaban Benar]

b. Surasane lomba/andon
[Jawaban Salah]

c. Iklan radhio
[Jawaban Salah]

d. Iklan tv
[Jawaban Salah]

e. Iklan cithak
[Jawaban Salah]14. Iklan kang mbutuhake piranti swara, audio visual, lan efek yaiku... .

a. Nawakake barang/jasa
[Jawaban Salah]

b. Surasane lomba/andon
[Jawaban Salah]

c. Iklan radhio
[Jawaban Salah]

d. Iklan tv
[Jawaban Benar]

e. Iklan cithak
[Jawaban Salah]15. Iklan kang mung mbutuhake gambar lan pangolahing werna yaiku... .

a. Nawakake barang/jasa
[Jawaban Salah]

b. Surasane lomba/andon
[Jawaban Salah]

c. Iklan radhio
[Jawaban Salah]

d. Iklan tv
[Jawaban Salah]

e. Iklan cithak
[Jawaban Benar]16. Salah siji strategi masarake barang yaiku kanthi menehi pangerten marang konsumen babagan... produk kang ditawakake tinimbang produk liyane.

a. Kaluwihan
[Jawaban Benar]

b. Kecocogan
[Jawaban Salah]

c. Kakurangan
[Jawaban Salah]

d. Regane
[Jawaban Salah]

e. Katrangan
[Jawaban Salah]17. Tahap mbiji apik apa orane barang nalika nggawe iklan diarani... .

a. Orientation
[Jawaban Salah]

b. Presentation
[Jawaban Salah]

c. Offer
[Jawaban Salah]

d. Justification
[Jawaban Benar]

e. Ilustrasi
[Jawaban Salah]18. Mupangat iklan iku maneka warna. Ing ngisor Iki sing Dudu mupangat iklan yaiku... .

a. Ningkatake pamasaran kanggo nawakake barang dagangane
[Jawaban Salah]

b. Kanggo smabung rasa tumrapinh produsen Karo konsumen
[Jawaban Salah]

c. Kanggo komplain marang produsen amerga konsumen kuciwa
[Jawaban Benar]

d. Kanggo sarana sesambungan ing urip saben dinane
[Jawaban Salah]

e. Sarana kanggo konsumen anggone milih barang
[Jawaban Salah]19. Sing perlu dibagekake sajroning periklanan yaiku... .

a. Ilustrasi
[Jawaban Salah]

b. Judhul
[Jawaban Salah]

c. Logo, werna lan tulisan
[Jawaban Salah]

d. Swara
[Jawaban Salah]

e. Sedaya leres
[Jawaban Benar]20. Pariwara radhio iku lumrahe mung diwartakake satleraman. Mula saka iku panulise teks pariwara becike, kejaba... .

a. Nulis kanggo micara, ora diwaca utawa disawang
[Jawaban Salah]

b. Nulis minangka wujud komunikasi langsung
[Jawaban Salah]

c. Nulis kanthi kreatif saka individu siji marang liyane
[Jawaban Salah]

d. Tembunge kang ngayawara
[Jawaban Benar]

e. Naskah kudu komunjkatif. Satema, saukara, cekak, lan aos.
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal PARIWARA (IKLAN) | WORLD LANGUAGES 2022/2023 dengan Kunci Jawaban, Semangat Belajar Sob

Related Posts

Related Posts

Posting Komentar