Notifikasi

28+ Kumpulan Soal MUNAKAHAT | RELIGIOUS STUDIES 2022/2023 dengan Kunci Jawaban

Selamat Sore.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 29-Aug-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang MUNAKAHAT | RELIGIOUS STUDIES yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas University di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

28+ Soal MUNAKAHAT | RELIGIOUS STUDIES 2022/2023 Lengkap1. HUKUM NIKAH BAGI SESEORANG YANG MAMPU ZAHIR BATIN, MEMPUNYAI KEINGINAN UNTUK BERKAHWIN TETAPI MASIH DAPAT MENGAWAL DIRI DARIPADA ZINA IALAH

a. WAJIB
[Jawaban Salah]

b. SUNAT
[Jawaban Benar]

c. HARAM
[Jawaban Salah]

d. MAKRUH
[Jawaban Salah]2. HUKUM NIKAH BAGI SESEORANG YANG YAKIN TIDAK MAMPU MELAKSANAKAN KEWAJIPAN TERHADAP ISTERINYA BAHKAN MENZALIMINYA

a. WAJIB
[Jawaban Salah]

b. SUNAT
[Jawaban Salah]

c. HARAM
[Jawaban Benar]

d. HARUS
[Jawaban Salah]3. BERIKUT IALAH TUJUAN PERKAHWINAN KECUALI

a. MEMENUHI FITRAH MANUSIA
[Jawaban Salah]

b. MENEGMBANGKAN MASYARAKAT ISLAM MELALUI ZURIAT
[Jawaban Salah]

c. MELUASKAN HUBUNGAN KEKELUARGAAN
[Jawaban Salah]

d. MENGHALANG DARI ZINA
[Jawaban Salah]

e. MEMNUHI HASRAT KELUARGA
[Jawaban Benar]4. Hukum asal pernikahan adalah...

a. wajib
[Jawaban Salah]

b. sunah
[Jawaban Benar]

c. mubah
[Jawaban Salah]

d. makruh
[Jawaban Salah]

e. haram
[Jawaban Salah]5. Menurut ajaran Islam, yang lebih kita utamakan dalam memilih pasangan hidup adalah .....

a. agama dan pendidikan
[Jawaban Benar]

b. golongan, suku dan kebangsaan
[Jawaban Salah]

c. rupa dan adat istiadat setempat
[Jawaban Salah]

d. pangkat, golongan dan penghasilan
[Jawaban Salah]

e. harta dan tingkat keturunan dalam masyarakat
[Jawaban Salah]6. Kewajiban material suami kepada istrinya adalah ....

a. memberi perlindungan keselamatan kepada istrinya
[Jawaban Salah]

b. memberi kesehatan badan dan rohani istri
[Jawaban Salah]

c. memberi nafkah istri sesuai kemampuannya
[Jawaban Benar]

d. memperhatikan keadaan istrinya
[Jawaban Salah]

e. meningkatkan mutu keislaman istrinya
[Jawaban Salah]7. Ijab diucapkan oleh….

a. penganten perempuan
[Jawaban Salah]

b. penganten laki-laki
[Jawaban Salah]

c. wali penganten perempuan
[Jawaban Benar]

d. penghulu
[Jawaban Salah]

e. wali penganten laki-laki
[Jawaban Salah]8. Diantara para wali berikut yang paling utama jadi wali adalah….

a. kakek dari ayah
[Jawaban Salah]

b. paman
[Jawaban Salah]

c. ayah kandung
[Jawaban Benar]

d. hakim
[Jawaban Salah]

e. saudara
[Jawaban Salah]9. Melepaskan seorang perempuan dari ikatan pernikahan disebut……

a. talak
[Jawaban Benar]

b. rujuk
[Jawaban Salah]

c. zihar
[Jawaban Salah]

d. nikah
[Jawaban Salah]

e. iddah
[Jawaban Salah]10. Nikah kontrak disebut juga……

a. nikah mut’ah
[Jawaban Benar]

b. nikah sigar
[Jawaban Salah]

c. nikah muhalil
[Jawaban Salah]

d. nikah mahram
[Jawaban Salah]

e. nikah beda agama
[Jawaban Salah]11. Dibawah ini yang merupakan kewajiban istri adalah...

a. mendapatkan tempat tinggal
[Jawaban Salah]

b. mendapat mahar dan nafkah
[Jawaban Salah]

c. biaya pendidikan bagi anak
[Jawaban Salah]

d. ridho dan syukur terhadap apapun yang diberikan suami
[Jawaban Benar]

e. haram melakukan pernikahan
[Jawaban Salah]12. Seorang yang sudah berkeinginan untuk menikah namun belum mampu dari segi nafkah, maka hendaknya ia......

a. mengasingkan diri
[Jawaban Salah]

b. puasa
[Jawaban Benar]

c. menunaikan ibadah umrah
[Jawaban Salah]

d. melihat-liat saja pada lawan jenisnya
[Jawaban Salah]

e. menghibur diri dengan selalu olah raga
[Jawaban Salah]13. Perhatikan syarat-syarat berikut !

a. 1, 2, 4 dan 5
[Jawaban Salah]

b. 1, 2, 3 dan 4
[Jawaban Benar]

c. 1, 3, 4 dan 5
[Jawaban Salah]

d. 2, 3 , 4 dan 5
[Jawaban Salah]

e. 1, 2, 3 dan 5
[Jawaban Salah]14. Perhatikan makana Hadis berikut ! kriteria calon Istri/Suami

a. 1, 2, 3 dan 5
[Jawaban Salah]

b. 2, 3, 4 dan 5
[Jawaban Salah]

c. 1, 2, 3 dan 4
[Jawaban Benar]

d. 1, 3, 4 dan 5
[Jawaban Salah]

e. 1, 2 4 dan 5
[Jawaban Salah]15. Perhatikan bunyi UU Pernikahan :

a. No. 1 tahun 1974
[Jawaban Benar]

b. No. 1 tahun 1975
[Jawaban Salah]

c. No. 1 tahun 1976
[Jawaban Salah]

d. No. 1 tahun 1977
[Jawaban Salah]

e. No. 1 tahun 1978
[Jawaban Salah]16. Perhatikan tanggungjawab dan kewajiban berikut :

a. 1, 2, 3 dan 4
[Jawaban Salah]

b. 1, 2, 4 dan 5
[Jawaban Salah]

c. 1, 2, 3 dan 5
[Jawaban Benar]

d. 2, 3, 4 dan 5
[Jawaban Salah]

e. 1, 3, 4 dan 5
[Jawaban Salah]17. Perhatikan pernyaaan berikut !

a. 1, 2, 3 dan 4
[Jawaban Salah]

b. 1, 2, 3 dan 5
[Jawaban Salah]

c. 1, 3, 4 dan 5
[Jawaban Salah]

d. 1, 2, 4 dan 5
[Jawaban Benar]

e. 2,3, 4 dan 5
[Jawaban Salah]18. Perhatikan pernyataan berikut !

a. talak kinayah
[Jawaban Salah]

b. talak raj'i
[Jawaban Benar]

c. talak ba'in sugra
[Jawaban Salah]

d. talak ba'in kubro
[Jawaban Salah]

e. talak sharih
[Jawaban Salah]19. Perhatikan pernyataan berikut!

a. sampai melahirkan
[Jawaban Salah]

b. 3 bulqn 10 hari
[Jawaban Salah]

c. 4 bulan 10 hari
[Jawaban Benar]

d. 2 bulan 10 hari
[Jawaban Salah]

e. 5 bulan 10 hari.
[Jawaban Salah]20. Perhatikan urutan muhrim berikut !

a. 1,2,3 dan 4
[Jawaban Salah]

b. 1,2,4 dan 5
[Jawaban Salah]

c. 2,3,4 dan 5
[Jawaban Salah]

d. 1,3,4 dan 5
[Jawaban Benar]

e. 1,2 3 dan 5
[Jawaban Salah]21. wali yang memiliki hubungan darah dengan perempuan yang akan dinikahi disebut...

a. wali hakim
[Jawaban Salah]

b. wali keluarga
[Jawaban Salah]

c. wali nasab
[Jawaban Benar]

d. wali songo
[Jawaban Salah]22. pernikahan yang dilakukan tanpa proses pencataan oleh petugas KUA (Kantor Urusan Agama) disebut.....

a. nikah mut'ah
[Jawaban Salah]

b. nikah sirri
[Jawaban Benar]

c. nikah muhallil
[Jawaban Salah]

d. nikah syigar
[Jawaban Salah]23. pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari satu disebut....

a. monogami
[Jawaban Salah]

b. origami
[Jawaban Salah]

c. poligami
[Jawaban Benar]

d. nikah sigar
[Jawaban Salah]24. melepaskan hubungan pernikahan dalam islam disebut....

a. nikah
[Jawaban Salah]

b. kawin
[Jawaban Salah]

c. cerai
[Jawaban Salah]

d. talak
[Jawaban Benar]25. berikut sebab sebab putusnya pernikahan kecuali...

a. kematian salah satu pihak
[Jawaban Salah]

b. suami menikah lagi
[Jawaban Benar]

c. perceraian
[Jawaban Salah]

d. atas putusan pengadilan
[Jawaban Salah]26. sejumlah uang atau harta yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita pada waktu akad nikah disebut....

a. ashabah
[Jawaban Salah]

b. ganimah
[Jawaban Salah]

c. wirasah
[Jawaban Salah]

d. mahar
[Jawaban Benar]27. menurut para ulama, jika pihak wanita tidak menentukan jumlah mahar dalam pernikahan, maka mahar yang harus diberikan oleh pengantin laki-laki harus sebesar...

a. Emas 100 gram
[Jawaban Salah]

b. Sesuai permintaan wanita
[Jawaban Salah]

c. Cukup surah al Fatihah
[Jawaban Salah]

d. Sesuai dengan kebiasaan mahar setempat
[Jawaban Benar]

e. Sesuai dengan kesepakatan bersama
[Jawaban Salah]28. Pertemuan untuk memastikan wanita akan dinikahi oleh laki-laki disebut...

a. Pacaran
[Jawaban Salah]

b. Janjian
[Jawaban Salah]

c. Ta'aruf
[Jawaban Salah]

d. Khitbah
[Jawaban Benar]

e. Jadian
[Jawaban Salah]29. HIKMAH WALIMAH URUS YANG TIDAK BENAR IALAH

a. MENGISYTIHARKAN PERKAHWINAN
[Jawaban Salah]

b. MENGEMBIRAKAN AHLI KEUARGA DAN JEMPUTAN
[Jawaban Salah]

c. MENGERATKAN SILATURAHIM
[Jawaban Salah]

d. MENUNJUK-NUNJUK KEMEWAHAN
[Jawaban Benar]30. Zahid sudah berkemampuan untuk mendirikan rumahtangga. Namun, beliau adalah seoarang yang pemarah dan akan menjadi ganas jika sedang marah. Apakah hukum perkahwinan keatasnya?

a. Wajib
[Jawaban Salah]

b. Haram
[Jawaban Benar]

c. Makruh
[Jawaban Salah]

d. Harus
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal MUNAKAHAT | RELIGIOUS STUDIES 2022/2023 dengan Kunci Jawaban, Semangat Sob

Kelas University Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.