Notifikasi

38+ Kumpulan Soal PAS FISIKA XII MIPA 7 SEM 5 P4S 2 | PHYSICS,PHYSICAL ED,SCIENCE Terlengkap dengan Kunci Jawaban

Selamat Malam.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 29-Aug-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang PAS FISIKA XII MIPA 7 SEM 5 P4S 2 | PHYSICS,PHYSICAL ED,SCIENCE yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 10 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

38+ Soal PAS FISIKA XII MIPA 7 SEM 5 P4S 2 | PHYSICS,PHYSICAL ED,SCIENCE 2022/2023 Lengkap1. Dalam suatu penghantar mengalir muatan listrik 6 Coulomb dalam waktu 0,5 menit. Besar kuat arus listrik yang mengalir adalah ....

a. 0,2 ampere
[Jawaban Benar]

b. 0,3 ampere
[Jawaban Salah]

c. 0,4 ampere
[Jawaban Salah]

d. 4 ampere
[Jawaban Salah]

e. 12 ampere
[Jawaban Salah]2. Grafik berikut menunjukkan hubungan kuat arus listrik (I) dalam suatu penghantar dan beda potensial listrik (V) ujung-ujung penghantar listrik pada percobaan hukum Ohm. Nilai hambatan listrik penghantar itu adalah….

a. 0,5 Ω0,5\ \Omega
[Jawaban Salah]

b. 1,0 Ω1,0\ \Omega
[Jawaban Salah]

c. 1,5 Ω1,5\ \Omega
[Jawaban Salah]

d. 2,0 Ω2,0\ \Omega
[Jawaban Benar]

e. 2,5 Ω2,5\ \Omega
[Jawaban Salah]3. Faktor yang turut menentukan besar hambatan jenis suatu kawat logam adalah

a. 1, 2, dan 3
[Jawaban Salah]

b. 1 dan 3
[Jawaban Salah]

c. 2 dan 4
[Jawaban Salah]

d. 4 saja
[Jawaban Salah]

e. semua benar
[Jawaban Benar]4. Seutas kawat penghantar mempunyai panjang 50 cm, luas penampang 2 mm2, ternyata hambatan listriknya 100 W. Dengan demikian hambatan jenis kawat itu sebesar...

a. 5 X 106 Ωm\ 5\ X\ 10^{-6}\ \Omega m
[Jawaban Salah]

b. 2 X 106 Ωm2\ X\ 10^{-6}\ \Omega m
[Jawaban Salah]

c. 4 X 104 Ωm4\ X\ 10^{-4}\ \Omega m
[Jawaban Benar]

d. 5 X 102 Ωm5\ X\ 10^{-2}\ \Omega m
[Jawaban Salah]

e. 8 X 102 Ωm8\ X\ 10^2\ \Omega m
[Jawaban Salah]5. Perhatikan gambar arus listrik pada titik percabangan rangkaian di bawah ini ! Besar kuat arus I adalah . . .

a. 1 ampere
[Jawaban Salah]

b. 2 ampere
[Jawaban Benar]

c. 6 ampere
[Jawaban Salah]

d. 11 ampere
[Jawaban Salah]

e. 16 ampere
[Jawaban Salah]6. Untuk memperbesar hambatan suatu penghantar dapat dilakukan dengan cara....

a. memperbesar beda potensial
[Jawaban Benar]

b. memperbesar arusnya
[Jawaban Salah]

c. memperbesar luas penampang
[Jawaban Salah]

d. memperpanjang kawat
[Jawaban Salah]

e. memperkecil beda potensialnya
[Jawaban Salah]7. Jika suatu rangkaian listrik sederhana yang tetap, beda potensialnya dinaikkan empat kali semula, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian menjadi . . .

a. 2 kali kuat arus semula
[Jawaban Salah]

b. 4 kali kuat arus semula
[Jawaban Benar]

c. 1/2 kali kuat arus semula
[Jawaban Salah]

d. 1/4 kali kuat arus semula
[Jawaban Salah]

e. tetap seperti semula
[Jawaban Salah]8. Perhatikan gambar rangkaian resistor di samping. Hambatan pengganti antara titik A – B sebesar ....

a. 10 Ωm10\ \Omega m
[Jawaban Benar]

b. 13 Ωm13\ \Omega m
[Jawaban Salah]

c. 20 Ωm20\ \Omega m
[Jawaban Salah]

d. 15 Ωm15\ \Omega m
[Jawaban Salah]

e. 100 Ωm100\ \Omega m
[Jawaban Salah]9. Tiga buah hambatan 6 ohm, 4 ohm dan 12 ohm dipasang paralel dan dihubungkan dengan tegangan listrik. Perbandingan arus yang mengalir pada masing-masing hambatan adalah ....

a. 1 : 2 : 3
[Jawaban Salah]

b. 2 : 3 : 1
[Jawaban Benar]

c. 3 : 2 : 6
[Jawaban Salah]

d. 6 : 3 : 2
[Jawaban Salah]

e. 6 : 2 : 3
[Jawaban Salah]10. Sebuah keluarga menyewa listrik PLN sebesar 500 W dengan tegangan 110 V. Jika untuk penerangan keluarga itu menggunakan lampu 100 W, 220 V, maka jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang sebanyak ….

a. 5 buah
[Jawaban Salah]

b. 10 buah
[Jawaban Benar]

c. 15 buah
[Jawaban Salah]

d. 20 buah
[Jawaban Salah]

e. 25 buah
[Jawaban Salah]11. Lampu pijar (40 W; 220 V) dipasang pada tegangan 110 V. Lampu tersebut menyala dengan daya…

a. 10 W
[Jawaban Salah]

b. 20 W
[Jawaban Benar]

c. 40 W
[Jawaban Salah]

d. 80 W
[Jawaban Salah]

e. 160 W
[Jawaban Salah]12. Sebuah bateray kering mempunyai gaya gerak listrik 1,5 volt. Batera ini dihubungkan dengan suatu hambatan 1 ohm dan ternyata arus yang mengalir melalui kawat 1,4 A. Berapakah hambatan dalam kawat tersebut ….

a.  0,71 Ω0,71\ \Omega  
[Jawaban Salah]

b.  0,75 Ω0,75\ \Omega  

[Jawaban Salah]

c.  0,08 Ω0,08\ \Omega  
[Jawaban Salah]

d.  0,071 Ω0,071\ \Omega  
[Jawaban Benar]

e.  0,075 Ω0,075\ \Omega  
[Jawaban Salah]13. Perhatikan gambar! Kuat arus yang mengalir pada BC adalah

a. 0,5 Ampere
[Jawaban Salah]

b. 1,5 Ampere
[Jawaban Salah]

c. 8 Ampere
[Jawaban Salah]

d. 10 Ampere
[Jawaban Salah]

e. 1,0 Ampere
[Jawaban Benar]14. Daya listrik yang diserap oleh hambatan 2 ohm pada rangkaian listrik di bawah ini adalah . .

a. 24 W
[Jawaban Salah]

b. 12 W
[Jawaban Salah]

c. 8 W
[Jawaban Salah]

d. 4 W
[Jawaban Salah]

e. 2 W
[Jawaban Benar]15. Seorang pelanggan listrik menggunakan daya rata-rata 500 watt setiap hari. Jika tarif energi listrik Rp. 50,00 per kWh, maka rekening yang harus dibayar dalam 1 bulan ( 30 hari ) adalah . . . .

a. Rp. 5.000,00
[Jawaban Salah]

b. Rp. 12.500,00
[Jawaban Salah]

c. Rp. 15.000,00
[Jawaban Salah]

d. Rp. 18.000,00
[Jawaban Benar]

e. Rp. 25.000,00
[Jawaban Salah]16. 1. Dua benda mempunyai jumlah muatan sama, terpisah sejauh 9 meter di udara. Apabila gaya tolak kedua benda 90 N, maka muatan masing-masing benda adalah ……

a. 0,9 μC0,9\ \mu C
[Jawaban Salah]

b. 9 μC9\ \mu C
[Jawaban Salah]

c. 90 μC90\ \mu C
[Jawaban Salah]

d. 900 μC900\ \mu C
[Jawaban Benar]

e. 9000 μC9000\ \mu C
[Jawaban Salah]17. Dua muatan listrik identik diletakkan pada jarak 10 cm, menghasilkan gaya F. Jika jarak kedua muatan dirubah menjadi 20 cm, maka besarnya gaya yang dihasilkan adalah ...

a. F4\frac{F}{4}
[Jawaban Benar]

b. F2\frac{F}{2}
[Jawaban Salah]

c. 2 F2\ F
[Jawaban Salah]

d. 4 F4\ F
[Jawaban Salah]

e. FF
[Jawaban Salah]18. Besar gaya coulomb antara dua benda yang bermuatan sebanding dengan....

a. Jarak kedua benda
[Jawaban Salah]

b. Muatan masing-masing benda
[Jawaban Benar]

c. Kuadrat jarak ke-2 muatan
[Jawaban Salah]

d. Selisih kedua muatan
[Jawaban Salah]

e. Massa kedua muatan
[Jawaban Salah]19. Batang plastik yang digosok oleh kain wol menjadi bermuatan negatif karena . . . ..

a. elektronik batang plastik menuju ke kain wol
[Jawaban Salah]

b. Batang plastik kekurangan elektron
[Jawaban Salah]

c. Kain wol kelebihan elektro
[Jawaban Salah]

d. Elektron kain wol menuju batang ke plastik
[Jawaban Benar]

e. Elektron batang plastik menuju ke tanah
[Jawaban Salah]20. Dua keping logam yang sejajar dan jaraknya 0,5 cm satu sama lain, diberi muatan listrik yang berlawanan hingga beda potensialnya 10.000 volt ( e = 1,6 x 10 –19 C ), besarnya gaya Coulomb pada sebuah elektron yang ada di antara kedua keping adalah . . . .

a. NolNol
[Jawaban Salah]

b. 0,8 X 107 N0,8\ X\ 10^{-7}\ N
[Jawaban Salah]

c. 1,6 X 107 N1,6\ X\ 10^{-7}\ N
[Jawaban Salah]

d. 3,2 X 1013 N3,2\ X\ 10^{-13}\ N
[Jawaban Benar]

e. 6,4 X 1013 N6,4\ X\ 10^{-13}\ N
[Jawaban Salah]21. Energi potensial suatu muatan Q yang terletak sejauh r dari pusat muatan Q berbanding . . . .

a. lurus dengan rlurus\ dengan\ r
[Jawaban Salah]

b. terbalik dengan rterbalik\ dengan\ r
[Jawaban Salah]

c. lurus dengan r2lurus\ dengan\ r^2
[Jawaban Salah]

d. lurus dengan q2rlurus\ dengan\ \frac{q^2}{r}
[Jawaban Benar]

e. terbalik dengan r2terbalik\ dengan\ r^2
[Jawaban Salah]22. Dua kapasitor A dan C masing-maisng kapasitasnya 2F dan 4 F dirangkai seri. Kapasitas penggantinya adalah..

a. 4/3 F
[Jawaban Benar]

b. 6 F
[Jawaban Salah]

c. 3/4 F
[Jawaban Salah]

d. 1/2 F
[Jawaban Salah]

e. 1/8 F
[Jawaban Salah]23. Tiga buah kapasitor di susun seri dengan kapasitas masing-masing 2 µF, 3 µF dan 6 µF, dihubungkan dengan sumber tegangan 6 Volt. Tegangan pada kapasitor 2 µF adalah ……

a. 6,0 Volt
[Jawaban Salah]

b. 3,0 Vol
[Jawaban Benar]

c. 2,0 Vol
[Jawaban Salah]

d. 1,0 Vol
[Jawaban Salah]

e. 0,3 Vol
[Jawaban Salah]24. Lima buah kapasitor dengan kapasitas yang sama 10μF. Besar kapasitas pengganti dan beda potensial BC adalah . ..

a. 12 μF dan 9 V
[Jawaban Salah]

b. 9 μF dan 6 V
[Jawaban Salah]

c. 6 μF dan 9 V
[Jawaban Salah]

d. 6 μF dan 5 V
[Jawaban Salah]

e. 5 μF dan 6 V
[Jawaban Benar]25. Empat buah kapasitor masing – masing mempunyai nilai kapasitas sebesar C, dirangkai seperti gambar di bawah ini. Rangkaian yang mempunyai nilai kapasitas sebesar C adalah ....

26. Pada gambar rangkaian kapasitor di bawah ini, nilai C1 = 30 F, C2 = 40 F, C3 = 20 F dan C4 = 40 F, jika C3 bermuatan listrik =30 C. Besarnya muatan listrik pada C2 adalah ...

a. 15 C
[Jawaban Salah]

b. 30 C
[Jawaban Salah]

c. 45 C
[Jawaban Salah]

d. 90 C
[Jawaban Salah]

e. 180 C
[Jawaban Benar]27. Bagian magnet yang paling lemah adalah . . . .

a. kutub utara magnet
[Jawaban Salah]

b. kutub selatan magnet
[Jawaban Salah]

c. bagian tengah magnet
[Jawaban Benar]

d. kedua kutub magnet
[Jawaban Salah]

e. sumbu magnet
[Jawaban Salah]28. Medan magnet dapat ditimbulkan oleh ....

a. magnet yang dipanaskan
[Jawaban Salah]

b. penghantar listrik
[Jawaban Salah]

c. penghantar berbentuk lingkaran
[Jawaban Salah]

d. penghantar berarus listrik
[Jawaban Benar]

e. lilitan kawat
[Jawaban Salah]29. Arah medan magnet yang timbul, jika sebuah kawat dialiri arus listrik bergantung pada . . .

a. kuat arus listrik
[Jawaban Salah]

b. Jarak terhadap kawat
[Jawaban Salah]

c. Arah arus listrik
[Jawaban Benar]

d. panjang kawat
[Jawaban Salah]

e. penampang kawat
[Jawaban Salah]30. Ilmuwan yang pertama kali membuktikan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan mag­net adalah ....

a. Gilbert
[Jawaban Salah]

b. Ampere
[Jawaban Salah]

c. Lorentz
[Jawaban Salah]

d. Savart
[Jawaban Salah]

e. Oersted
[Jawaban Benar]31. Medan magnet yang ditimbulkan oleh sebuah kumparan akan bertambah besar, jika :

a. (1) dan (2)
[Jawaban Salah]

b. (1) dan (3)
[Jawaban Salah]

c. (3) saja
[Jawaban Salah]

d. (2) dan (3)
[Jawaban Salah]

e. semua benar
[Jawaban Benar]32. Sebuah lilitan kawat dalam kumparan yang memiliki 20 lilitan dan jari‑jari 10 cm membangkitkan medan magnet di pusat lingkaran sebesar 8π x 10-6 W/m2. Besar arus listrik yang mengalir dalam lilitan kawat tersebut adalah ....

a. 2 A
[Jawaban Benar]

b. 4 A
[Jawaban Salah]

c. 6 A
[Jawaban Salah]

d. 8 A
[Jawaban Salah]

e. 10 A
[Jawaban Salah]33. Sebuah solenoida ditarik sehingga panjangnya bertambah 4 cm. Jika panjang awal solenoida 16 cm, besar induksi magnetik yang dibangkitkan di tengah solenoida relatif terhadap induksi magnetik awal adalah ....

a. 0,6 kali
[Jawaban Salah]

b. 0,8 kali
[Jawaban Benar]

c. 1 kali
[Jawaban Salah]

d. 1,2 kali
[Jawaban Salah]

e. 1,6 kali
[Jawaban Salah]34. Arus listrik sebesar 1,8 A mengalir pada sebuah toroida berjari-jari 60 cm. Jika di sumbu toroida terdapat medan magnet sebesar 21 x 10-6 Wb/m2 adalah ....

a. 25 lilitan
[Jawaban Salah]

b. 30 lilitan
[Jawaban Salah]

c. 35 lilitan
[Jawaban Benar]

d. 45 lilitan
[Jawaban Salah]

e. 70 lilitan
[Jawaban Salah]35. Kawat penghantar berarus listrik dengan panjang 0,5 m di tempatkan sejajar dengan arah medan magnet. Jika kuat medan magnet adalah 2 tesla dan arus mengalir pada kawat sebesar 4 A, kawat tersebut akan mengalami gaya sebesar ....

a. 0 N
[Jawaban Benar]

b. 2 N
[Jawaban Salah]

c. 4 N
[Jawaban Salah]

d. 8 N
[Jawaban Salah]

e. 16 N
[Jawaban Salah]36. Prinsip kerja peralatan berikut yang tidak menerapkan gaya magnetik adalah ....

a. motor listrik
[Jawaban Salah]

b. Galvanometer
[Jawaban Salah]

c. Amperemeter
[Jawaban Salah]

d. Dinamo
[Jawaban Benar]

e. voltmeter
[Jawaban Salah]37. Gambar yang menunjukkan hubungan arah arus listrik yang mengalir melalui penghantar dalam medan magnet B dan gaya Lorentz F adalah ....

38. Sebuah elektron yang bergerak searah dengan sumhu x negatif masuk ke dalam medan magnet sehingga bergerak melingkar (lihat gambar). Hal ini menunjuk bahwa arah medan magnet adalah pada sumbu ....

a. x positif
[Jawaban Salah]

b. y positif
[Jawaban Salah]

c. x negatif
[Jawaban Salah]

d. z negatif
[Jawaban Salah]

e. y negatif
[Jawaban Benar]39. Sebuah kawat berarus listrik berada dalam medan magnet. Gaya yang dialami kawat tersebut tidak bergantung pada ....

a. panjang kawat
[Jawaban Salah]

b. hambatan kawat
[Jawaban Benar]

c. kuat medan magnet
[Jawaban Salah]

d. posisi kawat.
[Jawaban Salah]

e. kuat arus
[Jawaban Salah]40. Suatu lengkungan kawat dialiri arus I ( lihat gambar ). Kuat medan magnet, di titik A adalah ....

a. 00
[Jawaban Salah]

b. μo I2 r\frac{\mu_o\ I}{2\ r}
[Jawaban Salah]

c. μo I4 r\frac{\mu_o\ I}{4\ r}
[Jawaban Benar]

d. μo Iπ r\frac{\mu_o\ I}{\pi\ r}
[Jawaban Salah]

e. μo I2π r\frac{\mu_o\ I}{2\pi\ r}
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal PAS FISIKA XII MIPA 7 SEM 5 P4S 2 | PHYSICS,PHYSICAL ED,SCIENCE Terlengkap dengan Kunci Jawaban, Raih Mimpimu Sob

Kelas 10 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.