Notifikasi

11+ Kumpulan Soal SOAL REMEDIAL PAT BAHASA SUNDA KELAS 5 | WORLD LANGUAGES Terbaru dengan Kunci Jawaban

Halo.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 05-Sep-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang SOAL REMEDIAL PAT BAHASA SUNDA KELAS 5 | WORLD LANGUAGES yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 5 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

11+ Soal SOAL REMEDIAL PAT BAHASA SUNDA KELAS 5 | WORLD LANGUAGES 2022/2023 Lengkap1. Lamun usum ngijih cai walungan biasana jadi ....

a. bersih
[Jawaban Salah]

b. saat
[Jawaban Salah]

c. kotor/kiruh
[Jawaban Benar]

d. hérang
[Jawaban Salah]2. Caah artina sarua jeung ....

a. urug
[Jawaban Salah]

b. kahuruan
[Jawaban Salah]

c. banjir
[Jawaban Benar]

d. lini
[Jawaban Salah]3. Walungan caah lantaran tatangkalan di gunung ....

a. dituaran
[Jawaban Benar]

b. digemukan
[Jawaban Salah]

c. dijaga
[Jawaban Salah]

d. dicéboran
[Jawaban Salah]4. Warga anu lemburna kacaahan biasana sok ....

a. caricing
[Jawaban Salah]

b. ngala lauk
[Jawaban Salah]

c. ngarojay
[Jawaban Salah]

d. ngungsi
[Jawaban Benar]5. "Langit téh ... siga nu rék sabreg-bregeun hujan".

a. caang
[Jawaban Salah]

b. angkeub
[Jawaban Benar]

c. biru
[Jawaban Salah]

d. pelangi
[Jawaban Salah]6. Gunung bitu sok ngaluarkeun ....

a. cai
[Jawaban Salah]

b. hujan
[Jawaban Salah]

c. lahar
[Jawaban Benar]

d. es
[Jawaban Salah]7. Lamun gunung bitu biasana sok aya ....

a. samagaha
[Jawaban Salah]

b. angin topan
[Jawaban Salah]

c. urug
[Jawaban Salah]

d. lini
[Jawaban Benar]8. Usum ngijih sarua hartina jeung ....

a. usum halodo
[Jawaban Salah]

b. usum mamaréng
[Jawaban Salah]

c. usum hujan
[Jawaban Benar]

d. usum katiga
[Jawaban Salah]9. Hujan badag anu dibarengan ku angin ngagelebug disebebutna ....

a. hujan és
[Jawaban Salah]

b. hujan angin
[Jawaban Benar]

c. hujan ngaririncik
[Jawaban Salah]

d. hujan gedé
[Jawaban Salah]10. lamun hujan ngiripis (kecil) tur katojo ku panonpoé (matahari), sok muncul ....

a. guludug
[Jawaban Salah]

b. salju
[Jawaban Salah]

c. katumbiri
[Jawaban Benar]

d. kilat
[Jawaban Salah]11. Lamun panonpoé kahalangan ku bulan, di bumi bakal muncul ....

a. samagaha
[Jawaban Benar]

b. hujan
[Jawaban Salah]

c. lini
[Jawaban Salah]

d. urug
[Jawaban Salah]12. Usum halodo sok disebut ogé ....

a. usum hujan
[Jawaban Salah]

b. mamaréng
[Jawaban Salah]

c. usum ngjih
[Jawaban Salah]

d. katiga
[Jawaban Benar]13. Cahaya nu ngaburinyay (berkerlip) di langit waktu hujan disebut ....

a. katumbiri
[Jawaban Salah]

b. guludug
[Jawaban Salah]

c. kilat
[Jawaban Benar]

d. panonpoé (matahari)
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal SOAL REMEDIAL PAT BAHASA SUNDA KELAS 5 | WORLD LANGUAGES Terbaru dengan Kunci Jawaban, Raih Mimpimu Sob

Kelas 5 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.