Notifikasi

18+ Kumpulan Soal PTS BASA SUNDA KELAS 3 SEMESTER 2 | OTHER Sederajat dengan Kunci Jawaban

Halo.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 13-Sep-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang PTS BASA SUNDA KELAS 3 SEMESTER 2 | OTHER yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 5 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

18+ Soal PTS BASA SUNDA KELAS 3 SEMESTER 2 | OTHER 2022/2023 Lengkap1. Alat anu digunakeun pikeun maén sapintrong, nyaéta ...

a. Karét
[Jawaban Benar]

b. Rapia
[Jawaban Salah]

c. Tambang
[Jawaban Salah]

d. Tali
[Jawaban Salah]2. Kaulinan barudak anu ngabogaan mangpaat pikeun kaséhatan awak, nyaéta ...

a. Sapintrong
[Jawaban Benar]

b. Paciwit-ciwit lutung
[Jawaban Salah]

c. Enog-enogan
[Jawaban Salah]

d. Congklak
[Jawaban Salah]3. Kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut dua kali wangun dasarna disebut ...

a. Dwipurwa
[Jawaban Salah]

b. Dwimadya
[Jawaban Salah]

c. Dwimurni
[Jawaban Benar]

d. Trilingga
[Jawaban Salah]4. Cing ciripit nyaéta kawih kaulinan barudak dina ulin ...

a. Ucing sumput
[Jawaban Salah]

b. Ucing-ucingan
[Jawaban Benar]

c. Ucing puntang
[Jawaban Salah]

d. Paciwit ciwit lutung
[Jawaban Salah]5. Kecap rajékan dwimurni nu aya dina kaulinan cing ciripitn nyaéta ...

a. Saurang-saurang
[Jawaban Benar]

b. Narangtung
[Jawaban Salah]

c. Lalumpatan
[Jawaban Salah]

d. Ngariung
[Jawaban Salah]6. Kakawihan téh nyaéta lalaguan Sunda anu sok dihaleuangkeun ku barudak bari ...

a. Cicing
[Jawaban Salah]

b. Lumpat
[Jawaban Salah]

c. Leumpang
[Jawaban Salah]

d. Ulin
[Jawaban Benar]7. Kakawihan (kaulinan budak) dibagi jadi ... rupa.

a. Hiji
[Jawaban Salah]

b. Dua
[Jawaban Salah]

c. Tilu
[Jawaban Benar]

d. Opat
[Jawaban Salah]8. Kakawihan anu kecap atawa engangna dina tungtung padalisan dibalikeun deui dina awal padalisan disebut kakawihan ...

a. Laras wekas
[Jawaban Salah]

b. Margaluyu
[Jawaban Benar]

c. Mindoan
[Jawaban Salah]

d. Sekat wangi
[Jawaban Salah]9. Kakawihan mindoan nyaéta kakawihan anu kecapna ... dina awal padalisan.

a. Sarua
[Jawaban Benar]

b. Béda
[Jawaban Salah]

c. Loba
[Jawaban Salah]

d. Hiji
[Jawaban Salah]10. Kecap adi-adi kaasup kana rajékan ...

a. Dwipurwa
[Jawaban Salah]

b. Dwimadya
[Jawaban Salah]

c. Dwimurni
[Jawaban Benar]

d. Trilingga
[Jawaban Salah]11. Nulungan batur anu rék meunang cilaka éta mangrupakeun kawajiban ...

a. Urang
[Jawaban Salah]

b. Batur
[Jawaban Salah]

c. Dulur
[Jawaban Salah]

d. Saréréa
[Jawaban Benar]12. Babaturan nu deukeut pisan jeung urang disebut ...

a. Batur
[Jawaban Salah]

b. Tatangga
[Jawaban Salah]

c. Sobat
[Jawaban Benar]

d. Dulur
[Jawaban Salah]13. Sobat téh sok aya maturan urang dina kaayaan ...

a. Sedih
[Jawaban Salah]

b. Bungah
[Jawaban Salah]

c. Beunghar
[Jawaban Salah]

d. Sedih atawa bungah
[Jawaban Benar]14. Jeung babaturan mah urang kudu silih ...

a. Ajènan
[Jawaban Benar]

b. Poyok
[Jawaban Salah]

c. Lédék
[Jawaban Salah]

d. Delék
[Jawaban Salah]15. Lamun aya sobat nu gering, urang kudu ...

a. Atoh
[Jawaban Salah]

b. Mupuas
[Jawaban Salah]

c. Haré-haré
[Jawaban Salah]

d. Ngalongok
[Jawaban Benar]16. Di handap aya kecap-kecap anu kaasup kana istilah sosobatan, iwal ...

a. Akur
[Jawaban Salah]

b. Ngariung
[Jawaban Salah]

c. Loba
[Jawaban Benar]

d. Bareng
[Jawaban Salah]17. Aksara gedé sok digunakeun pikeun ngaran ...

a. Tutuwuhan
[Jawaban Salah]

b. Sasatoan
[Jawaban Salah]

c. Tempat
[Jawaban Benar]

d. Bubuahan
[Jawaban Salah]18. Di dandap conto kalimah anu maké aksara gedé nu merenah, nyaeta ...

a. Nami Abdi Ujang.
[Jawaban Salah]

b. Abdi sakola kelas tilu.
[Jawaban Benar]

c. Guru Basa Sunda namina Ibu Lilis
[Jawaban Salah]

d. Ujang linggih Di Cianjur
[Jawaban Salah]19. Aksara di handap nu kaasup kana aksara vokal, nyaéta ...

a. k
[Jawaban Salah]

b. u
[Jawaban Benar]

c. m
[Jawaban Salah]

d. h
[Jawaban Salah]20. Runtut rukun jeung silihtitipkeun diri, nyaéta harti tiba kecap ...

a. Silihasah
[Jawaban Benar]

b. Silihasih
[Jawaban Salah]

c. Silihasuh
[Jawaban Salah]

d. Karunya
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal PTS BASA SUNDA KELAS 3 SEMESTER 2 | OTHER Sederajat dengan Kunci Jawaban, Perjalanan Masih Panjang Sob

Kelas 5 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.