VqI14dIZgOPEqICDVdzsdHohm6R1qA6BYQ86dmeQ

19+ Kumpulan Soal PERTUKARAN GAS DALAM TUMBUHAN | SCIENCE 2022/2023 dengan Kunci Jawaban

Halo semuanya.. teman, Di website caktekno.com hari ini 05-Sep-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang PERTUKARAN GAS DALAM TUMBUHAN | SCIENCE yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 9 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

19+ Soal PERTUKARAN GAS DALAM TUMBUHAN | SCIENCE 2022/2023 Lengkap1. Pada waktu siang, tumbuhan menjalankan proses

a. Respirasi sahaja
[Jawaban Salah]

b. Fotosintesis sahaja
[Jawaban Salah]

c. Fotosintesis dan Respirasi
[Jawaban Benar]2. Semasa fotosintesis, ______(a)______ diambil dan ______(b) _______ disingkirkan.

a. (a) Oksigen (b) karbon dioksida
[Jawaban Salah]

b. (a) Oksigen (b) nitrogen
[Jawaban Salah]

c. (a) karbon dioksida (b) air
[Jawaban Salah]

d. (a) karbon dioksida (b) oksigen
[Jawaban Benar]3. Semasa respirasi, ________(a) _________ diambil dan _______(b) _________ disingkirkan.

a. (a) karbon dioksida (b) oksigen
[Jawaban Salah]

b. (a) karbon dioksida (b) air
[Jawaban Salah]

c. (a) oksigen (b) karbon dioksida
[Jawaban Benar]

d. (a) oksigen (b) air
[Jawaban Salah]4. Tumbuhan hijau menjalankan pertukaran gas dengan persekitaran melalui (tandakan semua jawapan yang betul)

a. daun
[Jawaban Benar]

b. batang
[Jawaban Benar]

c. akar
[Jawaban Benar]5. Labelkan struktur (1) dan (2)

a. (1) dermis (2) sel mesofil palisad
[Jawaban Salah]

b. (1) epidermis (2) xilem
[Jawaban Salah]

c. (1) epidermis (2) sel mesofil palisad
[Jawaban Benar]

d. (1) dermis (2) floem
[Jawaban Salah]6. Pertukaran gas dalam daun melibatkan gas

a. Oksigen
[Jawaban Benar]

b. karbon dioksida
[Jawaban Benar]

c. Nitrogen
[Jawaban Salah]

d. Hidrogen
[Jawaban Salah]7. Proses pertukaran gas yang berlaku dalam daun dinamakan

a. Resapan
[Jawaban Benar]

b. Serapan
[Jawaban Salah]

c. Osmosis
[Jawaban Salah]8. Gas dari persekitaran keluar dan masuk ke dalam daun melalui struktur yang dinamakan

a. stoma
[Jawaban Benar]9. (a) mewakili gas

a. oksigen
[Jawaban Benar]10. Peresapan gas berlaku apabila terdapat perbezaan __________________ gas.

a. kepekatan
[Jawaban Benar]

b. bilangan
[Jawaban Salah]

c. jisim
[Jawaban Salah]

d. warna
[Jawaban Salah]11. Saiz liang stoma dikawal oleh

a. Sel pengawal
[Jawaban Benar]

b. Sel mesofil palisad
[Jawaban Salah]

c. Sel penutup
[Jawaban Salah]

d. Epidermis bawah
[Jawaban Salah]12. Adakah sel pengawal menjalankan fotosintesis?

a. Ya
[Jawaban Benar]

b. Tidak
[Jawaban Salah]13. Apakah hasil akhir fotosintesis? (tandakan semua jawapan yang betul)

a. Maltosa
[Jawaban Salah]

b. Glukosa
[Jawaban Benar]

c. Gas karbon dioksida
[Jawaban Salah]

d. Gas oksigen
[Jawaban Benar]14. Liang stoma __________ pada waktu siang untuk menjalankan fotosintesis.

a. terbuka
[Jawaban Benar]

b. tertutup
[Jawaban Salah]15. Liang stoma tertutup pada waktu

a. siang
[Jawaban Salah]

b. malam
[Jawaban Benar]

c. cuaca terlalu panas
[Jawaban Benar]

d. cuasa terlalu sejuk
[Jawaban Salah]16. Mengapakah liang stoma tertutup sewaktu cuaca terlalu panas?

a. Untuk tidak menjalankan fotosintesis
[Jawaban Salah]

b. Untuk menurunkan suhu tumbuhan
[Jawaban Salah]

c. Untuk mengelakkan kehilangan air dari tumbuhan
[Jawaban Benar]

d. Untuk mengurangkan jumlah cahaya yang memasuki daun
[Jawaban Salah]17. Osmosis ialah proses pergerakan __________________ dari kawasan berkepekatan molekul air yang tinggi ke kawasan berkepekatan molekul air yang rendah.

a. molekul gas
[Jawaban Salah]

b. molekul air
[Jawaban Benar]

c. molekul cecair
[Jawaban Salah]

d. pepejal
[Jawaban Salah]18. Osmosis ialah pergerakan molekul air dari kawasan berkepekatan molekul air yang ______(a)________ ke kawasan berkepakatan molekul air yang _______(b)________.

a. (a) rendah (b) tinggi
[Jawaban Salah]

b. (a) banyak (b) sedikit
[Jawaban Salah]

c. (a) sedikit (b) banyak
[Jawaban Salah]

d. (a) tinggi (b) rendah
[Jawaban Benar]19. Kepekatan glukosa yang tinggi dalam sel pengawal menyebabkan air meresap ______(a)________ sel pengawal secara osmosis.

a. keluar daripada
[Jawaban Salah]

b. masuk ke dalam
[Jawaban Benar]20. Pada waktu siang, sel pengawal menjadi

a. flasid dan membengkok
[Jawaban Salah]

b. flasid dan lurus
[Jawaban Salah]

c. segah dan membengkok
[Jawaban Benar]

d. segah dan lurus
[Jawaban Salah]21. Apabila sel pengawal menjadi flasid dan lurus, liang stoma akan

a. terbuka
[Jawaban Salah]

b. tertutup
[Jawaban Benar]Demikian Kumpulan Soal PERTUKARAN GAS DALAM TUMBUHAN | SCIENCE 2022/2023 dengan Kunci Jawaban, Semoga membantu

Related Posts

Related Posts

Posting Komentar