Notifikasi

3+ Kumpulan Soal AKSARA SUNDA | OTHER Terlengkap dengan Kunci Jawaban

Selamat Sore.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 10-Sep-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang AKSARA SUNDA | OTHER yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 12 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

3+ Soal AKSARA SUNDA | OTHER 2022/2023 Lengkap1. Ditilik tina wangun na, aksaraSunda kagolong kana tipe aksara..........

a. Fonétis
[Jawaban Salah]

b. fonémis
[Jawaban Salah]

c. silabis
[Jawaban Benar]

d. logografis
[Jawaban Salah]

e. ortografis
[Jawaban Salah]2. Dina aksara Sunda aya nu disebut aksara ngalagena lantaran............

a. ngabogaan tujuh aksara swara
[Jawaban Salah]

b. ngabogaan rarangkén
[Jawaban Salah]

c. wilajana (konsonan) dituturkeun ku sora /a/
[Jawaban Benar]

d. ngabogaan 25 aksara asli atawa tulén
[Jawaban Salah]

e. aya 7 aksara serapan
[Jawaban Salah]3. ieu di handap wangun aksara sunda anu mirip, iwal....

a. /ta/ jeung /ya/
[Jawaban Salah]

b. /ba/ jeung /nya/
[Jawaban Salah]

c. /ka/ jeung /sa/
[Jawaban Salah]

d. /wa/ jeung /ha/
[Jawaban Benar]

e. /pa/ jeung /fa/
[Jawaban Salah]4. pikeun nuliskeun kecap "IMAH" diperlukeun rarangkén ......

a. pangwisad
[Jawaban Benar]

b. panghulu
[Jawaban Salah]

c. Panyuku
[Jawaban Salah]

d. panyiku
[Jawaban Salah]

e. panyecek
[Jawaban Salah]5. pikeun nuliskeun kecap "KARMA" diperlukeun rarangkén ......

a. pangwisad
[Jawaban Salah]

b. panglayar
[Jawaban Benar]

c. Panghulu
[Jawaban Salah]

d. pamaéh
[Jawaban Salah]

e. panyecek
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal AKSARA SUNDA | OTHER Terlengkap dengan Kunci Jawaban, Semoga membantu

Kelas 12 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.