VqI14dIZgOPEqICDVdzsdHohm6R1qA6BYQ86dmeQ

38+ Kumpulan Soal BAHASA JAWA KELAS 4 SEMESTER 2 (REMIDI) | WORLD LANGUAGES 2022/2023 dengan Kunci Jawaban

Selamat pagi.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 07-Sep-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang BAHASA JAWA KELAS 4 SEMESTER 2 (REMIDI) | WORLD LANGUAGES yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 4 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

38+ Soal BAHASA JAWA KELAS 4 SEMESTER 2 (REMIDI) | WORLD LANGUAGES 2022/2023 Lengkap1. Negara Indonesia kesuwur endah, pendhudhuke ramah. Kesuwur tembung liya….

a. Kondhang
[Jawaban Salah]

b. Terkenal
[Jawaban Benar]

c. Dikenal
[Jawaban Salah]

d. Dingerteni
[Jawaban Salah]2. Ibu tindak menyang pasar nitih microlet. Tembung nitih ngokone….

a. Nunggang
[Jawaban Salah]

b. Nunut
[Jawaban Salah]

c. Numpak
[Jawaban Benar]

d. Melu
[Jawaban Salah]3. Ing mangsa ketiga sumur-sumur padha asat. Mangsa ketiga kosok baline…

a. Mangsa lemareng
[Jawaban Salah]

b. Mangsa labuh
[Jawaban Salah]

c. Mangsa nenandur
[Jawaban Salah]

d. Mangsa rendheng
[Jawaban Benar]4. Sing klebu tembang dolanan ing ngisor iki yaiku ....

a. Bapak Pucung
[Jawaban Salah]

b. Dandang Gulo
[Jawaban Salah]

c. Maskumambang
[Jawaban Salah]

d. Jamuran
[Jawaban Benar]5. Gambang ing duwur, sing cocok kanggo irah-irahan tembang yaiku ....

a. Gundhul-gundhul Pacul
[Jawaban Salah]

b. Jamuran
[Jawaban Salah]

c. Cublak-Cublak Suweng
[Jawaban Benar]

d. Lir Ilir
[Jawaban Salah]6. Menawa ditulis latin unine ....

a. Ati daya
[Jawaban Salah]

b. Adi daya
[Jawaban Benar]

c. Ari Raya
[Jawaban Salah]

d. Adi Budaya
[Jawaban Salah]7. Menawa ditulis latin unine ....

a. Dasasila
[Jawaban Benar]

b. Pancasila
[Jawaban Salah]

c. Dasamuka
[Jawaban Salah]

d. Dasawarna
[Jawaban Salah]8. Menawa ditulis latin unine ....

a. Rapapa
[Jawaban Salah]

b. Parenga
[Jawaban Salah]

c. Rapeta
[Jawaban Benar]

d. Paringa
[Jawaban Salah]9. Tulisan aksara taling tarung yaiku ....

10. Tulisan aksara jawa sing bener kanggo tembung dijaga yaiku ....

11. Tulisan aksara jawa sing bener kanggo tembung ukara yaiku ....

12. Pahlawanku

a. R. Tantingingsih
[Jawaban Salah]

b. Pahlawan
[Jawaban Salah]

c. Pahlawanku
[Jawaban Benar]

d. Karajang
[Jawaban Salah]13. Pahlawanku

a. R. Tantiningsih
[Jawaban Benar]

b. R. Tanti
[Jawaban Salah]

c. R.A. Tantiningsih
[Jawaban Salah]

d. R.A. Kartini
[Jawaban Salah]14. Bu, kula ……sekolah, menawi ibu ………. kantor pukul pinten?

a. mangkat, mlampah
[Jawaban Salah]

b. mlampah, tindak
[Jawaban Benar]

c. tindak, mlampah
[Jawaban Salah]

d. tindak, tindak
[Jawaban Salah]15. Bu, menawi kepareng kula badhe ……pirsa!

a. mundhut
[Jawaban Salah]

b. nyuwun
[Jawaban Benar]

c. tanglet
[Jawaban Salah]

d. njaluk
[Jawaban Salah]16. Ketemu Bapak / Ibu guru wayah esuk ngucapake ... .

a. sugeng dalu
[Jawaban Salah]

b. sugeng enjing
[Jawaban Benar]

c. sugeng siang
[Jawaban Salah]

d. sugeng sonten
[Jawaban Salah]17. diparingi hadiah bapak ngucapake ... .

a. matur nuwun
[Jawaban Benar]

b. kula nuwun
[Jawaban Salah]

c. tindak pundi
[Jawaban Salah]

d. Nuwun sewu
[Jawaban Salah]18. "Suku" yaiku sandhangan kanggo swara?..........

a. I
[Jawaban Salah]

b. U
[Jawaban Benar]

c. E
[Jawaban Salah]

d. O
[Jawaban Salah]19. Tembung “ metu “ iku yen ditulis nganggo aksara jawa migunakake sandhangan swara....

a. Pepet lan wulu
[Jawaban Salah]

b. Pepet lan suku
[Jawaban Benar]

c. Taling lan wulu
[Jawaban Salah]

d. Taling lan suku
[Jawaban Salah]20. Bocah-bocah lagi dolanan.........

a. Bethengan
[Jawaban Salah]

b. Egrang
[Jawaban Benar]

c. delikan
[Jawaban Salah]

d. guyonan
[Jawaban Salah]21. Aksara Jawa cacahe ana piro?...................

a. 26
[Jawaban Salah]

b. 24
[Jawaban Salah]

c. 22
[Jawaban Salah]

d. 20
[Jawaban Benar]22. Panggunge wis direngga mula katon endah lan nengsemake. Endah tembung liya…

a. Rame
[Jawaban Salah]

b. Apik
[Jawaban Benar]

c. Padhang
[Jawaban Salah]

d. Gumebyar
[Jawaban Salah]23. Geguritan asale saka tembung...

a. Gurit
[Jawaban Benar]

b. Ngurit
[Jawaban Salah]

c. Gurit
[Jawaban Salah]

d. Guritan
[Jawaban Salah]24. tembung "Gurit" artine ....

a. Milih
[Jawaban Salah]

b. Nulis endah
[Jawaban Benar]

c. Maca
[Jawaban Salah]

d. Cerita
[Jawaban Salah]25. Pratelan ing ngisor iki kang ora trep dilakoni nalika mertamu yaiku…

a. ngaturake salam utawa kula nuwun
[Jawaban Salah]

b. ngomong sakepenake nganti saktutuge
[Jawaban Benar]

c. ndhodhok lawang paling akeh kaping telu
[Jawaban Salah]

d. mlebu menawa wis dimanggakake
[Jawaban Salah]26. Kanca-kanca aku ….. kawigatenmu sedhela, aku arep …… wara-wara !.

a. njaluk, aweh
[Jawaban Benar]

b. nyuwun, paring
[Jawaban Salah]

c. njaluk, caos
[Jawaban Salah]

d. njaluk, paring
[Jawaban Salah]27. Dadi bocah kuwi aja sok seneng goroh.

a. dolanan
[Jawaban Salah]

b. gumede
[Jawaban Salah]

c. gawean
[Jawaban Salah]

d. ngapusi
[Jawaban Benar]28. Tahu lan tempe ngandhung zat gizi kang arane ....

a. vitamin
[Jawaban Salah]

b. protein
[Jawaban Benar]

c. mineral
[Jawaban Salah]

d. karbohidrat
[Jawaban Salah]29. Rina ...Bu Guru nabung

a. didhawuhi
[Jawaban Benar]

b. dikongkon
[Jawaban Salah]

c. dipeksa
[Jawaban Salah]

d. ditimbali
[Jawaban Salah]30. Gambar wayang ing nduwur arane ....

a. semar
[Jawaban Benar]

b. gareng
[Jawaban Salah]

c. petruk
[Jawaban Salah]

d. bagong
[Jawaban Salah]31. Maskumambang, Pucung, Mijil, Sinom iku kalebu tembang ....

a. dolanan
[Jawaban Salah]

b. gedhe
[Jawaban Salah]

c. parikan
[Jawaban Salah]

d. macapat
[Jawaban Benar]32. ... sing didhawuhi ngawa buku ?

a. kapan
[Jawaban Salah]

b. apa
[Jawaban Salah]

c. sapa
[Jawaban Benar]

d. yo gene
[Jawaban Salah]33. Pak Lik aturana ... wedang kopi

a. ngombe
[Jawaban Salah]

b. dhahar
[Jawaban Salah]

c. maem
[Jawaban Salah]

d. ngunjuk
[Jawaban Benar]34. ing ngisor iki sing jenenge Gong yaiku ....

35. Perang antarane Pandhawa lan Kurawa diarani ....

a. Baratayudha
[Jawaban Benar]

b. Ramayana
[Jawaban Salah]

c. Mahabharata
[Jawaban Salah]

d. Badar
[Jawaban Salah]36. Basa kramane ngomong

a. ngendika
[Jawaban Benar]

b. dhahar
[Jawaban Salah]

c. tindak
[Jawaban Salah]

d. nitih
[Jawaban Salah]37. Cah enom marang wong tuwa nggunakake basa ....

a. ngoko lugu
[Jawaban Salah]

b. ngoko alus
[Jawaban Salah]

c. krama lugu
[Jawaban Salah]

d. krama inggil
[Jawaban Benar]38. Kesenian Reog Ponorogo asale saka tlatah . . . .

a. Ponorogo
[Jawaban Benar]

b. Banyuwangi
[Jawaban Salah]

c. Semarang
[Jawaban Salah]

d. Solo
[Jawaban Salah]39. Gamelan iki jenenge . . . .

a. kenong
[Jawaban Benar]

b. gambang
[Jawaban Salah]

c. gong
[Jawaban Salah]

d. saron
[Jawaban Salah]40. Tugase Dhalang yaiku....

a. Tukang nglakokne wayang
[Jawaban Benar]

b. Tukang nabuh gamelan
[Jawaban Salah]

c. Sing gaweyane nembang
[Jawaban Salah]

d. Tukang nggawe wayang
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal BAHASA JAWA KELAS 4 SEMESTER 2 (REMIDI) | WORLD LANGUAGES 2022/2023 dengan Kunci Jawaban, Raih Mimpimu Sob

Related Posts

Related Posts

Posting Komentar