Notifikasi

43+ Kumpulan Soal BAHASA JAWA PTS SDN MASANGAN WETAN | EDUCATION Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban

Hai, Apa kabar?.. teman, Di website caktekno.com hari ini 04-Sep-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang BAHASA JAWA PTS SDN MASANGAN WETAN | EDUCATION yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 11 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

43+ Soal BAHASA JAWA PTS SDN MASANGAN WETAN | EDUCATION 2022/2023 Lengkap1. Ukara deskripsi yaiku ukara sing isine nggambarake ... Barang sing dideskripsiake.

a. Sifat-sifat
[Jawaban Benar]

b. Wilangane
[Jawaban Salah]

c. Akehe
[Jawaban Salah]

d. Uripe
[Jawaban Salah]2. Ukara deskripsi nggambarake samubarang kaya-kaya ...

a. Mati
[Jawaban Salah]

b. Urip
[Jawaban Benar]

c. Turu
[Jawaban Salah]

d. Ilang
[Jawaban Salah]3. Menthok gampang adaptasi ing papan sing ...

a. Garing
[Jawaban Salah]

b. Teles
[Jawaban Salah]

c. Becek
[Jawaban Benar]

d. Bledhuk
[Jawaban Salah]4. Tangane nggandhewa gadhing, yen untune ...

a. Ngudhup turi
[Jawaban Salah]

b. Nyela cendhane
[Jawaban Salah]

c. Miji timun
[Jawaban Benar]

d. Manjang ngilang
[Jawaban Salah]5. Dadi bocah pikirane aja landhep ...

a. Glathi
[Jawaban Salah]

b. Dhengkul
[Jawaban Benar]

c. Gesekan
[Jawaban Salah]

d. Gegaman
[Jawaban Salah]6. Pakaryane mung pethita-pethiti ngedirke menawa wong tuwane sugih ...

a. Banget
[Jawaban Salah]

b. Brewu
[Jawaban Benar]

c. Sawah
[Jawaban Salah]

d. Akal
[Jawaban Salah]7. Paini pancen ..., senengane njupuk dhuwite kancane.

a. Dawa tangane
[Jawaban Benar]

b. Landhep dengkul
[Jawaban Salah]

c. Dawa ususe
[Jawaban Salah]

d. Rai gedhek
[Jawaban Salah]8. Zulfiyan mangan tahu petis. Yen didadekake ukara pitakon dadi ...

a. Sapa sing mangan tahu petis?
[Jawaban Benar]

b. Piro tahune sing dipangan?
[Jawaban Salah]

c. Apa Zulfiyan mangan tahu?
[Jawaban Salah]

d. Zulfiyan mangan tahu apa petis?
[Jawaban Salah]9. Sing dudu ukara tanduk yaiku ...

a. Ibu gawe wedang
[Jawaban Salah]

b. Terwelune dicekel Resky
[Jawaban Benar]

c. Bapak makani pitik
[Jawaban Salah]

d. Adhiku nggoleku dot
[Jawaban Salah]10. Anak kudu setya ... Dhawuhe wong tuwo.

a. Wibawa
[Jawaban Salah]

b. Tuhu
[Jawaban Benar]

c. Basuki
[Jawaban Salah]

d. Wiwaha
[Jawaban Salah]11. Sapa tumindak salah bakal konangan, paribasane ...

a. Busuk ketekuk, pinter keblinger
[Jawaban Salah]

b. Sapa salah bakal seleh
[Jawaban Benar]

c. Kadang konang
[Jawaban Salah]

d. Nyangoni kere minggat
[Jawaban Salah]12. Surate wis dakwaca. Yen didadekake ukara tanduk dadi ...

a. Wis dakwaca surate
[Jawaban Salah]

b. Aku wis maca surate
[Jawaban Benar]

c. Surate wis aku waca
[Jawaban Salah]

d. Surate apa wis kokwaca?
[Jawaban Salah]13. Ngembang duren, bocah kok mung ... wae

a. Meneng
[Jawaban Salah]

b. Obah
[Jawaban Salah]

c. Dlongop
[Jawaban Benar]

d. Nglamun
[Jawaban Salah]14. Pasukan Pancawati padha gumregah tumandang ...

a. Gawe
[Jawaban Benar]

b. Perang
[Jawaban Salah]

c. Budhal
[Jawaban Salah]

d. Wedi
[Jawaban Salah]15. Anoman kang dadi tetunggule wadya bala kapi ...

a. Wanara seta
[Jawaban Salah]

b. Yuyu kingkin
[Jawaban Benar]

c. Cucak rawa
[Jawaban Salah]

d. Pancawati
[Jawaban Salah]16. Kanthi pituduhe Wibisana wadya balane Yuyu kingkin kasil ngalahake bala ...

a. Ngastina
[Jawaban Salah]

b. Alengka
[Jawaban Benar]

c. Pancawati
[Jawaban Salah]

d. Pandhawa
[Jawaban Salah]17. Pasukane Yuyu rumpung saperangan lampus lan sing isih urip mlayu golek ...

a. Mangan
[Jawaban Salah]

b. Rewang
[Jawaban Salah]

c. Senjata
[Jawaban Salah]

d. Slamet
[Jawaban Benar]18. Sawise ora ono gangguan saka wadya bala Alengka, pasukan Pancawati lan Wibisana nerusake gawe treteg ...

a. Situbanda
[Jawaban Benar]

b. Wesi
[Jawaban Salah]

c. Alengka
[Jawaban Salah]

d. Samodra
[Jawaban Salah]19. Kanti guyub ... Jroning gawe kreteg tanggule bisa rampung.

a. Rukun
[Jawaban Benar]

b. Gayeng
[Jawaban Salah]

c. Bebarengan
[Jawaban Salah]

d. Sayuk
[Jawaban Salah]20. Piranti pagelaran wayang ing ngisor iki kajaba ...

a. Kelir
[Jawaban Salah]

b. Cempala
[Jawaban Salah]

c. Gedebog
[Jawaban Salah]

d. Jenang
[Jawaban Benar]21. Ukara deskripsi yaiku ukara sing isine nggambarake sifat-sifat barang sing ...

a. Dideskripsiake
[Jawaban Benar]

b. Diukara
[Jawaban Salah]

c. Digambari
[Jawaban Salah]

d. Dicritaake
[Jawaban Salah]22. Sing paling dititeni yaiku ondhe-ondhe sing digawe saka glepung ketan. Ukara iki bisa diarani ...

a. Ukara deskripsi
[Jawaban Benar]

b. Ukara narasi
[Jawaban Salah]

c. Paragraf narasi
[Jawaban Salah]

d. Paragraf deskripsi
[Jawaban Salah]23. Mecha mangan sega goreng. Yen didadekake ukara pitakon dadi ...

a. Sapa sing dipangan sega goreng?
[Jawaban Salah]

b. Piro segane sing digoreng?
[Jawaban Salah]

c. Apa sing dipangan Mecha?
[Jawaban Benar]

d. Mecha mangan sega apa digoreng?
[Jawaban Salah]24. Kang kalebu alat transportasi kanggo mudik, kajaba ...

a. Becak
[Jawaban Benar]

b. Montor
[Jawaban Salah]

c. Kapal
[Jawaban Salah]

d. Kereta
[Jawaban Salah]25. Perange pandawa lan kurawa yaiku arane ...

a. Ramayan
[Jawaban Salah]

b. Baratayuda
[Jawaban Benar]

c. Baratayana
[Jawaban Salah]

d. Dhawakura
[Jawaban Salah]26. Padaringan iku wadah kanggo nyimpen ...

a. Duwit
[Jawaban Salah]

b. Beras
[Jawaban Benar]

c. Gabah
[Jawaban Salah]

d. Piring
[Jawaban Salah]27. Aksara jawa iku jumlahe ana ...

a. 28
[Jawaban Salah]

b. 15
[Jawaban Salah]

c. 10
[Jawaban Salah]

d. 20
[Jawaban Benar]28. Wati lagi lara demam. Wonge krasa cenut-cenut.

a. Pundhake
[Jawaban Salah]

b. Bathuke
[Jawaban Benar]

c. Wetenge
[Jawaban Salah]

d. Sikile
[Jawaban Salah]29. Piranti kangga babati suket lan pari arane ...

a. Pacul
[Jawaban Salah]

b. Parang
[Jawaban Salah]

c. Kampak
[Jawaban Salah]

d. Arit
[Jawaban Benar]30. Tembung apik iku pada tegese kalian ...

a. Ala
[Jawaban Salah]

b. Seneng
[Jawaban Salah]

c. Remen
[Jawaban Salah]

d. Becik
[Jawaban Benar]31. Bengi iki rembulane katon bunder. Langite dadi katon padhang ...

a. Jluwang
[Jawaban Salah]

b. Jingglang
[Jawaban Benar]

c. Dluwang
[Jawaban Salah]

d. Abang
[Jawaban Salah]32. Tembung ing ngisor iki sing ora kalebu dasanamane angin yaiku ...

a. Bajrah
[Jawaban Salah]

b. Hawa
[Jawaban Salah]

c. Bayu
[Jawaban Salah]

d. Surya
[Jawaban Benar]33. Pak dhe uwis ngombe banyune.

a. Pak dhe sampun ngombe banyunipun
[Jawaban Salah]

b. Pak dhe sampun ngunjuk tuyanipun
[Jawaban Benar]

c. Pak dhe sampun mundut yatranipun
[Jawaban Salah]

d. Pak dhe sampun nyambut yatranipun
[Jawaban Salah]34. Woh jati arane ...

a. Karuk
[Jawaban Salah]

b. Besusu
[Jawaban Salah]

c. Janggleng
[Jawaban Benar]

d. Kolang-kaling
[Jawaban Salah]35. Piranti ing ngisor iki sing kalebu gamelan yaiku ...

a. Saron
[Jawaban Benar]

b. Tamborin
[Jawaban Salah]

c. Biola
[Jawaban Salah]

d. Sasando
[Jawaban Salah]36. Tembang dandang gulo iku duweni watak ...

a. Prihatin
[Jawaban Salah]

b. Seneng
[Jawaban Benar]

c. Pitutur kang luhur
[Jawaban Salah]

d. Grapyak
[Jawaban Salah]37. Penangane gawe layang kudu ngerti urut-urutane kayata alamat saka kutha ngendi sing kirim layang mau lan sapa sing nulis utawa ngirim layang iku diarani ...

a. Titi mangsa
[Jawaban Salah]

b. Adangiyah
[Jawaban Salah]

c. Surasa basa
[Jawaban Salah]

d. Paprenah
[Jawaban Benar]38. Wong sugih ngono kok diwenehi beras sembako, ngono kuwi podo karo ...

a. Nguyahi segara
[Jawaban Benar]

b. Kuthuk marani sunduk
[Jawaban Salah]

c. Kadang konang
[Jawaban Salah]

d. Jiwiwit katut
[Jawaban Salah]39. Fathan munggah gunung. Basa lramane gunung yaiku ...

a. Wana
[Jawaban Salah]

b. Lembah
[Jawaban Salah]

c. Pegunungan
[Jawaban Salah]

d. Wukir
[Jawaban Benar]40. Bocah saiki kudu ngerti tata ...

a. Tentrem
[Jawaban Salah]

b. Negara
[Jawaban Salah]

c. Krama
[Jawaban Benar]

d. Guna
[Jawaban Salah]41. Gadha rujak pala iku gamane ...

a. Werkudara
[Jawaban Benar]

b. Janaka
[Jawaban Salah]

c. Kresna
[Jawaban Salah]

d. Baladewa
[Jawaban Salah]42. Raden Abhimanyu iku putrane ...

a. Punta dewa
[Jawaban Salah]

b. Gatut kaca
[Jawaban Salah]

c. Werkudara
[Jawaban Salah]

d. Janaka
[Jawaban Benar]43. Werkudara iku satriya ing ...

a. Alengka
[Jawaban Salah]

b. Ngastina
[Jawaban Salah]

c. Jodipati
[Jawaban Benar]

d. Amarta
[Jawaban Salah]44. Ratu ing Dwarawati yaiku ...

a. Punta dewa
[Jawaban Salah]

b. Kresna
[Jawaban Benar]

c. Baladewa
[Jawaban Salah]

d. Duryudana
[Jawaban Salah]45. Sing ora kalebu gamane Janaka yaiku ...

a. Panah pasopati
[Jawaban Salah]

b. Sarutama
[Jawaban Salah]

c. Keris pulanggeni
[Jawaban Salah]

d. Jamus kalimasada
[Jawaban Benar]Demikian Kumpulan Soal BAHASA JAWA PTS SDN MASANGAN WETAN | EDUCATION Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban, Semangat Sob

Kelas 11 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.