Notifikasi

48+ Kumpulan Soal BASA SUNDA X AKSARA SUNDA | OTHER,WORLD LANGUAGES Sederajat dengan Kunci Jawaban

Hai, Apa kabar?.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 13-Sep-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang BASA SUNDA X AKSARA SUNDA | OTHER,WORLD LANGUAGES yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 10 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

48+ Soal BASA SUNDA X AKSARA SUNDA | OTHER,WORLD LANGUAGES 2022/2023 Lengkap1. Aksara Sunda teh dipake ti mimiti kurang leuwih abad ka …………… jaman karajaan ………..

a. Abad ka-4, Kerajaan Sriwijaya
[Jawaban Salah]

b. Abad ka-2, Kerajaan Tarumanagara
[Jawaban Salah]

c. Abad ka-3, Karajaan Padjajaran
[Jawaban Salah]

d. Abad ka-5, Karajaan Tarumanagara
[Jawaban Benar]

e. Abad ka-5, Karajaan Padjajaran
[Jawaban Salah]2. Prasasti nu kapanggih make aksara sunda di Jawa barat jeung Banten nu dingaranan luyu jeung tempat kapanggihna nyaeta, iwal ……………

a. Prasasti Ciaruteun
[Jawaban Salah]

b. Prasasti Kebon Kopi
[Jawaban Salah]

c. Prasasti Koleangkak
[Jawaban Salah]

d. Prasasti Pasir Awi
[Jawaban Salah]

e. Prasasti Jatiraga
[Jawaban Benar]3. Naon alasanna aksara Sunda kudu di modifikasi……..

a. Sangkan aksara Sunda teh leuwih praktis tur gampang nuliskeunnana
[Jawaban Benar]

b. Sangkan aksara Sunda bisa leuwih kapake batan aksara nu sejenna
[Jawaban Salah]

c. Sangkan aksara Sunda nyeni dina nuliskeunana batan aksara lainna
[Jawaban Salah]

d. Sangkan aksara Sunda bisa dikenang ku balarea
[Jawaban Salah]

e. Sangkan Aksara Sunda katinngalna megah tur bersahaja
[Jawaban Salah]4. Nurutkeun SK gubernur Jawa Barat sesebutan pikeun Aksara Sunda anu bener disebutna aksara …

a. Aksara Sunda Kaganga
[Jawaban Benar]

b. Aksara Cacarakan
[Jawaban Salah]

c. Aksara Hanacaraka
[Jawaban Salah]

d. Aksara Palawa
[Jawaban Salah]

e. Aksara Sangsekerta
[Jawaban Salah]5. Aksara Sunda kaasup kana wangun aksara ……….

a. Fonetis
[Jawaban Salah]

b. Logografis
[Jawaban Salah]

c. Ortografis
[Jawaban Salah]

d. Silabis
[Jawaban Benar]

e. Fonemis
[Jawaban Salah]6. Aksara Laten kaasup kana wangun aksara ……….

a. Fonetis
[Jawaban Benar]

b. Logografis
[Jawaban Salah]

c. Ortografis
[Jawaban Salah]

d. Silabis
[Jawaban Salah]

e. Fonemis
[Jawaban Salah]7. Aksara Tionghoa kaasup kana wangun aksara …….

a. Fonetis
[Jawaban Salah]

b. Logografis
[Jawaban Benar]

c. Ortografis
[Jawaban Salah]

d. Silabis
[Jawaban Salah]

e. Fonemis
[Jawaban Salah]8. Nu disebut aksara silabis nyaeta ………..

a. Nyaeta saaksara ngalambangkeun saenggang
[Jawaban Benar]

b. Nyaeta saaksara ngalambangkeun sasora
[Jawaban Salah]

c. Nyaeta saaksara ngalambangkeun sakecap
[Jawaban Salah]

d. Nyaeta saaksara ngalambangkeun sakalimah
[Jawaban Salah]

e. Nyaeta saaksara ngalambangkeun sasimbol
[Jawaban Salah]9. Nu disebut aksara fonetis nyaeta ……….

a. Nyaeta saaksara ngalambangkeun saenggang
[Jawaban Salah]

b. Nyaeta saaksara ngalambangkeun sasora
[Jawaban Benar]

c. Nyaeta saaksara ngalambangkeun sakecap
[Jawaban Salah]

d. Nyaeta saaksara ngalambangkeun sakalimah
[Jawaban Salah]

e. Nyaeta saaksara ngalambangkeun sasimbol
[Jawaban Salah]10. Nu disebut aksara logografis nyaeta ………

a. Nyaeta saaksara ngalambangkeun saenggang
[Jawaban Salah]

b. Nyaeta saaksara ngalambangkeun sasora
[Jawaban Salah]

c. Nyaeta saaksara ngalambangkeun sakecap
[Jawaban Benar]

d. Nyaeta saaksara ngalambangkeun sakalimah
[Jawaban Salah]

e. Nyaeta saaksara ngalambangkeun sasimbol
[Jawaban Salah]11. Aksara Sunda Kuno kungsi digunakeun dina media ieu di handap, ………….

a. Prasasti
[Jawaban Benar]

b. Buku
[Jawaban Salah]

c. Majalah
[Jawaban Salah]

d. Piagem
[Jawaban Salah]

e. Koran
[Jawaban Salah]12. Disawang tina kamekaranana aksara Sunda kuno asalna tina aksara ……….

a. Arab
[Jawaban Salah]

b. Tionghoa
[Jawaban Salah]

c. Brahmi/ Palawa
[Jawaban Benar]

d. Jawa
[Jawaban Salah]

e. Melayu
[Jawaban Salah]13. Ieu dihandap aksara anu kungsi digunakeun di Tatar Sunda tina aksara serepan nyaeta, aksara ……

a. /ta/ jeung /ya/
[Jawaban Salah]

b. /ba/ jeung /nya/
[Jawaban Salah]

c. /ka/ jeung /sa/
[Jawaban Salah]

d. /wa/ jeung /ha/
[Jawaban Salah]

e. /va/ jeung /fa/
[Jawaban Benar]14. Lamun rek nuliskeun aksara angka, kudu dihapit ………

a. Dua gurat condong
[Jawaban Salah]

b. Dua gurat ajeg
[Jawaban Benar]

c. Keketeng
[Jawaban Salah]

d. Kurung siku
[Jawaban Salah]

e. Kurung kurawal
[Jawaban Salah]15. Ieu di handap wangun aksara Sunda anu mirip, iwal ……

a. /ta/ jeung /ya/
[Jawaban Salah]

b. /ba/ jeung /nga/
[Jawaban Salah]

c. /ka/ jeung /sa/
[Jawaban Benar]

d. /wa/ jeung /ha/
[Jawaban Salah]

e. /pa/ jeung /fa/
[Jawaban Salah]16. Pikeun nuliskeun kecap “imah” diperlukeun rarangken ……….

a. Pangwisad
[Jawaban Benar]

b. Panghulu
[Jawaban Salah]

c. Panyuku
[Jawaban Salah]

d. Panyiku
[Jawaban Salah]

e. Panyecek
[Jawaban Salah]17. Kecap aksarana ngandung harti ……

a. Nitah
[Jawaban Salah]

b. Nokoh
[Jawaban Salah]

c. Natah
[Jawaban Salah]

d. Nitih
[Jawaban Salah]

e. Nikah
[Jawaban Benar]18. Harti kecap aksara sundana nyaeta ………………..

a. Bebeteh
[Jawaban Salah]

b. Bobotoh
[Jawaban Benar]

c. Barareuh
[Jawaban Salah]

d. Buburuh
[Jawaban Salah]

e. Babantah
[Jawaban Salah]19. Kecap aksara disagigireun ngandung harti …

a. Haram
[Jawaban Salah]

b. Harti
[Jawaban Salah]

c. Haram
[Jawaban Salah]

d. Harta
[Jawaban Benar]

e. Harus
[Jawaban Salah]20. Harti kecapna nyaeta …………

a. Gerus
[Jawaban Salah]

b. Gebyur
[Jawaban Salah]

c. Gabus
[Jawaban Salah]

d. Gebrus
[Jawaban Salah]

e. Gebyar
[Jawaban Benar]21. Kecap aksara ieu ngandung harti …

a. Gedong
[Jawaban Salah]

b. Gedung
[Jawaban Salah]

c. Garing
[Jawaban Salah]

d. Gedang
[Jawaban Benar]

e. Gering
[Jawaban Salah]22. Harti kecapna nyaeta …………

a. Madang
[Jawaban Salah]

b. Mading
[Jawaban Salah]

c. Mundur
[Jawaban Salah]

d. Mandi
[Jawaban Salah]

e. Munding
[Jawaban Benar]23. Kekecapana boga harti nyaeta ……..

a. Drakor
[Jawaban Salah]

b. Darma
[Jawaban Salah]

c. Darto
[Jawaban Salah]

d. Drama
[Jawaban Benar]

e. Darso
[Jawaban Salah]24. Kecap aksarana ngandung harti ………………..

a. Hoyong
[Jawaban Salah]

b. Hayaong
[Jawaban Salah]

c. Haying
[Jawaban Salah]

d. Hayang
[Jawaban Benar]

e. Hoyaang
[Jawaban Salah]25. Harti kecapna nyaeta ………………..

a. Cakra
[Jawaban Benar]

b. Catur
[Jawaban Salah]

c. Catrik
[Jawaban Salah]

d. Cokro
[Jawaban Salah]

e. Cara
[Jawaban Salah]26. Kekecapanana hartina nyaeta ……..

a. Pamandangan
[Jawaban Salah]

b. Pangandaran
[Jawaban Salah]

c. Pangaranna
[Jawaban Salah]

d. Pangalaman
[Jawaban Salah]

e. Paledang
[Jawaban Benar]27. Kecap aksarana ngandung harti ………………..

a. Nabrak
[Jawaban Salah]

b. Gableg
[Jawaban Salah]

c. Gudeg
[Jawaban Salah]

d. Neblek
[Jawaban Benar]

e. Dableg
[Jawaban Salah]28. Harti kecapna nyaeta ………………..

a. Sarangka
[Jawaban Salah]

b. Sasakala
[Jawaban Salah]

c. Sarangka
[Jawaban Salah]

d. Sarasa
[Jawaban Salah]

e. Samangka
[Jawaban Benar]29. Kekecapanana hartina nyaeta ……..

a. Tibra
[Jawaban Benar]

b. Tiara
[Jawaban Salah]

c. Takar
[Jawaban Salah]

d. Tiba
[Jawaban Salah]

e. Tikara
[Jawaban Salah]30. Kecap aksarana ngandung harti ………………..

a. Prakarsa
[Jawaban Salah]

b. Parakan
[Jawaban Salah]

c. Pangkalan
[Jawaban Salah]

d. Pramuka
[Jawaban Benar]

e. Pasundan
[Jawaban Salah]31. Harti kecapna nyaeta ………………..

a. Rubah
[Jawaban Salah]

b. Rubak
[Jawaban Salah]

c. Ruksak
[Jawaban Salah]

d. Robah
[Jawaban Benar]

e. Rusak
[Jawaban Salah]32. Kekecapanna hartina nyaeta ……..

a. Garinding
[Jawaban Salah]

b. Gumading
[Jawaban Benar]

c. Garumading
[Jawaban Salah]

d. Garandeng
[Jawaban Salah]

e. Gurandil
[Jawaban Salah]33. Harti kecapna nyaeta ………………..

a. Cacing
[Jawaban Salah]

b. Cicing
[Jawaban Benar]

c. Caricing
[Jawaban Salah]

d. Carincing
[Jawaban Salah]

e. Cungkring
[Jawaban Salah]34. Kekecapanna hartina nyaeta ……..

a. Telepon
[Jawaban Salah]

b. Terawang
[Jawaban Salah]

c. Telepati
[Jawaban Salah]

d. Terapi
[Jawaban Salah]

e. Telegram
[Jawaban Benar]35. Harti kecapna nyaeta ………………..

a. Pratu
[Jawaban Salah]

b. Prakarsa
[Jawaban Salah]

c. Parasut
[Jawaban Salah]

d. Prajurit
[Jawaban Salah]

e. Praja
[Jawaban Benar]36. Kekecapanna hartina nyaeta ……..

a. Tatakan
[Jawaban Salah]

b. Tatakrama
[Jawaban Benar]

c. Tatapan
[Jawaban Salah]

d. Tatakromo
[Jawaban Salah]

e. Tataran
[Jawaban Salah]37. Harti kecapna nyaeta ………

a. Tatalu
[Jawaban Salah]

b. Tatakrama
[Jawaban Salah]

c. Tatapan
[Jawaban Salah]

d. Tatahar
[Jawaban Salah]

e. Talatah
[Jawaban Benar]38. Kekecapanana hartina nyaeta ……

a. Santri
[Jawaban Salah]

b. Sukro
[Jawaban Benar]

c. Setres
[Jawaban Salah]

d. Satgas
[Jawaban Salah]

e. Santet
[Jawaban Salah]39. Harti kecapna nyaeta ……………

a. Petruk
[Jawaban Salah]

b. Gatrik
[Jawaban Benar]

c. Patri
[Jawaban Salah]

d. Jentik
[Jawaban Salah]

e. Gapura
[Jawaban Salah]40. Kekecapanan hartina nyaeta ……..

a. Kulawarga
[Jawaban Salah]

b. Kurawa
[Jawaban Salah]

c. Kuraba
[Jawaban Salah]

d. Kutilan
[Jawaban Salah]

e. Kuliah
[Jawaban Benar]41. Kecap aksarana ngandung harti ………

a. Titajong
[Jawaban Salah]

b. Tigebrus
[Jawaban Salah]

c. Titatadi
[Jawaban Salah]

d. Tikosewad
[Jawaban Salah]

e. Tigujubar
[Jawaban Benar]42. Harti kecapna nyaeta ………………..

a. Madya
[Jawaban Benar]

b. Mawar
[Jawaban Salah]

c. Mahar
[Jawaban Salah]

d. Mading
[Jawaban Salah]

e. Mandi
[Jawaban Salah]43. Kekecapanana hartina nyaeta …….

a. Ilang
[Jawaban Salah]

b. Liang
[Jawaban Benar]

c. Lutung
[Jawaban Salah]

d. Irung
[Jawaban Salah]

e. Liong
[Jawaban Salah]44. Kecap aksarana ngandung harti ………………

a. Jangjang
[Jawaban Salah]

b. Jangkung
[Jawaban Salah]

c. Jangkis
[Jawaban Salah]

d. Jungjung
[Jawaban Salah]

e. Jinjing
[Jawaban Benar]45. Harti kecapna nyaeta ………

a. Gejlag
[Jawaban Salah]

b. Gejlug
[Jawaban Benar]

c. Gejrug
[Jawaban Salah]

d. Gejlig
[Jawaban Salah]

e. Gejleg
[Jawaban Salah]46. Kekecapanana hartina nyaeta ……..

a. Tatalu
[Jawaban Salah]

b. Tihang
[Jawaban Benar]

c. Tatapan
[Jawaban Salah]

d. Tahan
[Jawaban Salah]

e. Talatah
[Jawaban Salah]47. Kecap aksarana ngandung harti ………………..

a. Napak
[Jawaban Salah]

b. Nubruk
[Jawaban Benar]

c. Narik
[Jawaban Salah]

d. Nusuk
[Jawaban Salah]

e. Nubles
[Jawaban Salah]48. Harti kecapna nyaeta ………………..

a. Banteng
[Jawaban Salah]

b. Bantal
[Jawaban Salah]

c. Bandang
[Jawaban Salah]

d. Banting
[Jawaban Benar]

e. Barang
[Jawaban Salah]49. Kecap GATRIK nyaeta ……..

50. Kecap aksarana ngandung harti ………………..

a. Kopyor
[Jawaban Salah]

b. Keplak
[Jawaban Salah]

c. Kurupuk
[Jawaban Salah]

d. Kalapa
[Jawaban Salah]

e. Keplok
[Jawaban Benar]Demikian Kumpulan Soal BASA SUNDA X AKSARA SUNDA | OTHER,WORLD LANGUAGES Sederajat dengan Kunci Jawaban, Semangat Sob

Kelas 10 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.