Penting, Wajib Tahu Inilah Tata Urutan Perundang-Undangan dalam Masyarakat

Post a Comment
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan kepada pembaca urutan pada posisi hukum di Indonesia.

Namun, sebelum membahas masalah ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika kita memahami terlebih dahulu apa hukum?.

Dalam kamus bahasa Indonesia, regulasi teks berarti bahwa parameter, petunjuk, peraturan dibuat untuk mengatur, sedangkan hukum adalah mengenai aturan dan peraturan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan memiliki sifat lampiran di dalam dan di luar. 

Penting, Wajib Tahu Inilah Tata Urutan Perundang-Undangan dalam Masyarakat

yang kedua adalah berdasarkan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tertulis oleh pemerintah atau lembaga negara atau wakilnya yang sah dan mengikat secara umum.

Kedudukan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dalam Masyarakat


Setelah mengetahui arti dari undang-undang, kita dapat menyadari pentingnya undang-undang pemersatu standar bangsa sehingga perdamaian dan keamanan dapat dicapai.

Undang-undang dalam masyarakat ditadbir oleh prinsip "lex superiori derogat legi inferiori". Maksud prinsip ini adalah bahawa undang-undang yang di atas anda boleh melangkau atau mengabaikan keadaan undang-undang yang sedia ada di bawahnya. 

Nah, di sini adalah penjelasan tertib isihan untuk undang-undang dalam orang ramai menurut kepada UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan:

  • Undang-Undang Dasar 1945

1945 merupakan undang-undang asas atau perlembagaan dalam dunia undang-undang di Indonesia. ia adalah kerana hubungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, UUD 1945 adalah penjelmaan Pancasila. 

Seperti yang kita semua tahu, adalah satu dasar kebangsaan yang Pancasila adalah asas kepada segala-galanya dalam kehidupan negara. Oleh itu, tidak boleh bertentangan dengan mana-mana perundangan yang berada di bawah 1945 Perlembagaan kepadanya.
  • MPR
Penilaian MPR adalah satu bentuk keputusan Perhimpunan mengandungi perkara-perkara yang Beschikking atau penetapan. 

Kerana ada undang-undang, dan mengikat kuasa undang-undang perintah. Pada masa ini, terdapat 139 MPR dan MPR telah dikumpulkan ke dalam enam kategori mengikut artikel atau status bahan dan undang-undang.

  • Undang-Undang /Perpu

Atau Akta ialah undang-undang yang digubal oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. 

Penyediaan undang-undang ini adalah salah satu fungsi Dewan Rakyat, menurut kandungan yang terdapat dalam Akta 1945 telah menetapkan peruntukan baru dalam UUD 1945 seperti hak asasi manusia, kewangan awam dan lain-lain . 

Di samping itu, undang-undang juga mengawal peruntukan yang ditetapkan oleh Undang Dasar 1945.

Sementara itu, peraturan atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam krisis yang daya. bahan adalah bahan yang sama ditakrifkan dalam Akta.

  • Peraturan Pemerintah

PP adalah undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan bahan-bahan dalam bahan PP yang oleh undang-undang yang diberi mandat untuk melaksanakan peruntukan-peruntukan Akta tersebut.

  • Peraturan Presiden

perintah atau peraturan presiden adalah peraturan yang dibuat atau direka oleh presiden. Terdapat juga bahan yang terkandung dalam Peraturan ini adalah bahan yang diperintahkan oleh undang-undang atau bahan untuk menjelaskan pelaksanaan peraturan-peraturan.

  • Peraturan Daerah

Peraturan Daerah atau undang-undang yang dikenali adalah undang-undang yang disediakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (boleh dibuat oleh gubernur, bupati, atau walikota).

Kandungan yang terdapat dalam peraturan-peraturan adalah peralatan yang diperlukan bagi pelaksanaan otonomi daerah dan tugas-tugas bantuan asas, 

memenuhi syarat-syarat tertentu di rantau ini dan pembangunan hierarki undang-undang yang lebih tinggi. contoh undang-undang tempatan yang meliputi spesifikasi di rantau ini adalah Qanun di Aceh.

Uraian telah dibentangkan di atas adalah penerangan lengkap Tata Urutan Perundang-Undangan dalam Masyarakat yang boleh menyampaikan kepada pembaca pengarang peluang yang baik kali ini. 
Mudah-mudahan dengan membaca artikel ini, pembaca lebih memahami apa Tata Urutan Perundang-Undangan dalam Masyarakat. 

Kita mesti memahami bahawa semua undang-undang dan kedudukannya dalam masyarakat tidak patut dipisahkan daripada usaha untuk mencapai pembangunan negara Indonesia.

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter