Notifikasi

18+ Kumpulan Soal PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 (4) Terbaru dengan Kunci Jawaban

Selamat pagi.. teman, Di website caktekno.com hari ini 30-May-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 (4) yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 9 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

18+ Soal PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 (4) 2022/2023 Lengkap1. Berikut ialah sifat mustahil bagi rasul kecuali

a. kazib
[Jawaban Salah]

b. kitman
[Jawaban Salah]

c. tabligh
[Jawaban Benar]

d. khianat
[Jawaban Salah]2. Antara yang berikut, yang manakah sifat wajib bagi rasul

a. Kazib
[Jawaban Salah]

b. kitman
[Jawaban Salah]

c. baladah
[Jawaban Salah]

d. fathonah
[Jawaban Benar]3. Antara yang berikut, yang manakah sifat wajib bagi rasul

a. Kazib
[Jawaban Salah]

b. kitman
[Jawaban Salah]

c. baladah
[Jawaban Salah]

d. fathonah
[Jawaban Benar]4. Berikut ialah hikmah rasul dipilih dalam kalangan manusia kecuali

a. manusia lebih mudah beriman
[Jawaban Salah]

b. menunjukkan kemuliaan manusia
[Jawaban Salah]

c. sebagai contoh ikutan yang sempurna
[Jawaban Salah]

d. Allah SWT menyayangi manusia berbanding makhluk lain
[Jawaban Benar]5. Menyeru manusia mengabdikan diri kepada Allah SWT semata-mata.


Pernyataan di atas merujuk kepada ________________ rasul

a. sifat
[Jawaban Salah]

b. tugas
[Jawaban Benar]

c. mukjizat
[Jawaban Salah]

d. keistimewaan
[Jawaban Salah]6. Makan, minum dan berkahwin ialah contoh sifat _____________bagi rasul

a. wajib
[Jawaban Salah]

b. harus
[Jawaban Benar]

c. haram
[Jawaban Salah]

d. sunat
[Jawaban Salah]7. Islam menjadikan rasul sebagai ______________ hasanah dalam kehidupan.

a. maknawi
[Jawaban Salah]

b. harus
[Jawaban Salah]

c. hissi
[Jawaban Salah]

d. qudwah
[Jawaban Benar]8. Bilangan rasul yang disebut di dalam al-Quran secara khusus ialah __________ orang.

a. 15
[Jawaban Salah]

b. 25
[Jawaban Benar]

c. 35
[Jawaban Salah]

d. 45
[Jawaban Salah]9. Antara yang berikut yang manakah bukan sifat mustahil bagi rasul?

a. Khianat
[Jawaban Salah]

b. Baladah
[Jawaban Salah]

c. Kazibun
[Jawaban Salah]

d. Fathonah
[Jawaban Benar]10. Maksud beriman kepada rasul ialah ...

a. meyakini bahawa Allah SWT mengutuskan para nabi dan rasul kepada umat manusia.
[Jawaban Benar]

b. meyakini bahawa Allah mengutuskan malaikat kepada umat manusia.
[Jawaban Salah]

c. meyakini bahawa sesiapa sahaja boleh menjadi nabi dan rasul.
[Jawaban Salah]

d. meyakini bahawa Allah tidak mengutuskan nabi dan rasul kepada manusia.
[Jawaban Salah]11. Berikut adalah tugas-tugas para rasul kecuali...

a. menjadi contoh dan teladan kepada manusia.
[Jawaban Salah]

b. menyampaikan berita gembira kepada orang mukmin.
[Jawaban Salah]

c. menjadi saksi terhadap manusia sama ada beriman atau tidak beriman.
[Jawaban Salah]

d. membasmi dan menghapus segala bentuk kebaikan.
[Jawaban Benar]12. Seorang lelaki yang dipilih oleh Allah SWT dan dikurniakan wahyu kepadanya tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Kenyataan ini merujuk kepada maksud..

a. rasul
[Jawaban Salah]

b. nabi
[Jawaban Benar]

c. malaikat
[Jawaban Salah]

d. manusia
[Jawaban Salah]13. Seorang lelaki yang dipilih oleh Allah SWT dan dikurniakan wahyu kepadanay serta diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Kenyataan ini merujuk kepada maksud..

a. nabi
[Jawaban Salah]

b. manusia
[Jawaban Salah]

c. malaikat
[Jawaban Salah]

d. rasul
[Jawaban Benar]14. Amalan-amalan nabi dalam kehidupan seharian adalah digelar..

a. sunnah
[Jawaban Benar]

b. fardu ain
[Jawaban Salah]

c. fardu kifayah
[Jawaban Salah]

d. ibadah
[Jawaban Salah]15. Rasul benar dalam segala apa yang disampaikan seperti perintah dan larangan Allah dan khabar tentang kiamat. 

a. Betul
[Jawaban Benar]

b. Salah
[Jawaban Salah]16. Berapakah sifat-sifat bagi Rasul ?

a. 1
[Jawaban Salah]

b. 2
[Jawaban Salah]

c. 3
[Jawaban Benar]

d. 4
[Jawaban Salah]17. Khianat pula bererti dusta iaitu menyembunyikan sesuatu yang menyalahi perkara yang sebenarnya. 

a. Betul
[Jawaban Salah]

b. Salah
[Jawaban Benar]18. Apakah lawan bagi sifat jujur ?

a. Benar
[Jawaban Salah]

b. Bijaksana
[Jawaban Salah]

c. Dipercayai
[Jawaban Benar]

d. Menyampaikan
[Jawaban Salah]19. Apakah sifat rasul yang terdapat di dalam firman Allah tersebut ?

a. Sidik
[Jawaban Salah]

b. Amanah
[Jawaban Salah]

c. Tabligh
[Jawaban Benar]

d. Fatonah
[Jawaban Salah]20. Berikut adalah tugas para rasul :
i.   Menyampaikan wahyu.
ii.  Mengajar manusia cara beribadah.
iii. Menjadi tauladan kepada manusia.
iv. Membimbing manusia mengenal Allah

a. i sahaja
[Jawaban Salah]

b. i & ii sahaja
[Jawaban Salah]

c. i, ii & iii sahaja
[Jawaban Salah]

d. i, ii, iii & iv
[Jawaban Benar]Demikian Kumpulan Soal PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 (4) Terbaru dengan Kunci Jawaban, Semangat Belajar Sob

Kelas 9 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.