Notifikasi

28+ Kumpulan Soal TO 16 TWK Terlengkap dengan Kunci Jawaban

Selamat pagi.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 17-May-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang TO 16 TWK yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas Professional Development di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

28+ Soal TO 16 TWK 2022/2023 Lengkap1. Pergantian sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia pada tahun 1945 didasarkan pada ...

a. Maklumat Wakil Presiden Nomor IX Tanggal 16 Oktober 1945
[Jawaban Salah]

b. Maklumat Wakil Presiden Nomor XI Tanggal 16 Oktober 1945
[Jawaban Salah]

c. Maklumat Wakil Presiden Nomor XII Tanggal 16 Oktober 1945
[Jawaban Salah]

d. Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945
[Jawaban Salah]

e. Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945
[Jawaban Benar]2. Tokoh pemuda dalam organisasi Pemuda Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali ...

a. Sartono
[Jawaban Salah]

b. Sunaryo
[Jawaban Salah]

c. Syamsudin
[Jawaban Benar]

d. Sutan syahrir
[Jawaban Salah]

e. Suwiryo
[Jawaban Salah]3. Tujuan didirikannya Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa adalah untuk ...

a. Mengerahkan kekuatan rakyat untuk membantu Jepang melawan Sekutu
[Jawaban Salah]

b. Menarik simpati rakyat dengan memanfaatkan para tokoh Indonesia
[Jawaban Benar]

c. Memanfaatkan pemuda Indonesia menjadi prajurit Jepang

Untuk memikat golongan Islam
[Jawaban Salah]

d. Mengerahkan kekuatan rakyat untuk mendukung Jepang melawan Sekutu
[Jawaban Salah]4. Organisasi Budi Utomo didirikan pada ...

a. 18 November 1908 di Bandung
[Jawaban Salah]

b. 18 Mei 1908 di Jakarta
[Jawaban Salah]

c. 20 Mei 1908 di Jakarta
[Jawaban Benar]

d. 20 November 1908 di Surabaya
[Jawaban Salah]

e. 2 Mei 1908 di Jakarta
[Jawaban Salah]5. Indonesia pernah berbentuk serikat, yaitu pada periode ...

a. 17 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1950
[Jawaban Salah]

b. 27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950
[Jawaban Benar]

c. 17 Agustus 1950 s.d 5 Juli 1959
[Jawaban Salah]

d. 5 Juli 1959 s.d. 11 Oktober 1998
[Jawaban Salah]

e. 18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949
[Jawaban Salah]6. Jenderal sekutu yang tewas dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya adalah ...

a. Jenderal Mallaby
[Jawaban Benar]

b. Jenderal Christoper
[Jawaban Salah]

c. Jenderal Stevenson
[Jawaban Salah]

d. Jenderal Christison
[Jawaban Salah]

e. Jenderal Deandless
[Jawaban Salah]7. Pancasila tidak mengenal fasisme, sebab fasisme bertitik tolak pada :

a. Pemusatan kekuasaan pada beberapa orang
[Jawaban Salah]

b. Material modern dan individualism
[Jawaban Salah]

c. Mengutamakan individualisme radikal
[Jawaban Benar]

d. Memaksakan praktik liberalisme
[Jawaban Salah]

e. Peusatan kekuasaan pada satu orang
[Jawaban Salah]8. Pada amandemen keempat UUD 1945, pasal 29, telah disepakati…

a. Adanya penambahan ayat
[Jawaban Salah]

b. Penjelasan lebih rinci
[Jawaban Salah]

c. Telah mengambil perubahan
[Jawaban Salah]

d. Perubahan hanya pada ayat (1)
[Jawaban Benar]

e. Perubahan hanya pada ayat (2)
[Jawaban Salah]9. Yang merupakan raja terakhir mataram lama yaitu ...

a. Sanjaya
[Jawaban Salah]

b. Raka I Pikatan
[Jawaban Salah]

c. Mpu Sindok
[Jawaban Benar]

d. Dyah Balitung
[Jawaban Salah]

e. Rakai Panangkaran
[Jawaban Salah]10. Wilayah yang dianggap sebagai ekstrateritorial adalah ...

a. Wilayahlautansuatunegara
[Jawaban Salah]

b. Lautanbebasyangadapemiliknya
[Jawaban Salah]

c. Tempat tinggal suatu masyarakat
[Jawaban Salah]

d. Lautan milik bersama masyarakat dunia
[Jawaban Salah]

e. Tempat bekerja perwakilan suatu negara
[Jawaban Benar]11. Prasasti Telaga Batu ditemukan pada kerajaan …

a. Kutai
[Jawaban Salah]

b. Taruma Negara
[Jawaban Salah]

c. Sriwijaya
[Jawaban Benar]

d. Demak
[Jawaban Salah]

e. Majapahit
[Jawaban Salah]12. Pada tanggal 17 Juli 1944, Jenderal Hideki Tojo meletakkan jabatan sebagai perdana menteri, penggantinya adalah ...

a. Letnan Jenderal Kumakichi Harada
[Jawaban Salah]

b. Jenderal Itagaki
[Jawaban Salah]

c. Mayor Jenderal Yamamoto
[Jawaban Salah]

d. Jenderal Kuniaki Koiso
[Jawaban Benar]

e. Letnan Jenderal Nagano
[Jawaban Salah]13. Bentuk pemerintahan ideal yang dipimpin oleh sejumlah orang cendekia dan sesuai dengan pikiran keadilan, dinamakan ....

a. Tirani
[Jawaban Salah]

b. Monarki
[Jawaban Salah]

c. Oligarsi
[Jawaban Salah]

d. Demokrasi
[Jawaban Salah]

e. Aristokrasi
[Jawaban Benar]14. Pada perjanjian yang dilaksanakan di atas kapal Renville pada 8 Desember 1947, delegasi Indonesia diwakili oleh….

a. R. Abdulkadir Widjojoatmodjo
[Jawaban Salah]

b. Mr. Amir Syarifudin
[Jawaban Benar]

c. Moh Hatta
[Jawaban Salah]

d. Ir Soekarno
[Jawaban Salah]

e. Chairul Saleh
[Jawaban Salah]15. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 (amandemen) pasal ...

a. 27 A ayat 1
[Jawaban Salah]

b. 22 C ayat 1
[Jawaban Salah]

c. 22 D ayat 1
[Jawaban Salah]

d. 28 D ayat 3
[Jawaban Benar]

e. 25 A ayat 1
[Jawaban Salah]16. PBB terbentuk pada tanggal ...

a. 21 Oktober 1945
[Jawaban Salah]

b. 22 Oktober 1945
[Jawaban Salah]

c. 23 Oktober 1945
[Jawaban Salah]

d. 24 Oktober 1945
[Jawaban Benar]

e. 26 Oktober 1945
[Jawaban Salah]17. Penulisan nama yang benar adalah ...

a. rudy hadi sujarwo
[Jawaban Salah]

b. Anita situmorang
[Jawaban Salah]

c. satriyo Damardjati
[Jawaban Salah]

d. Galang Pamungkas
[Jawaban Benar]

e. Moh Hatta Prabowo
[Jawaban Salah]18. Kata-kata berikut yang tidak baku adalah …

a. tradisional
[Jawaban Salah]

b. proporsional
[Jawaban Salah]

c. oprasional
[Jawaban Benar]

d. redaksional
[Jawaban Salah]

e. emosional
[Jawaban Salah]19. Ciri khas paham integralistik Indonesia dapat dilihat dalam kehidupan ….

a. Perkotaan
[Jawaban Salah]

b. Organisasi kedaerahan
[Jawaban Salah]

c. Pemerintahan
[Jawaban Salah]

d. Pedesaan
[Jawaban Benar]

e. Organisasi Keagamaan
[Jawaban Salah]20. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik, merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh ….

a. Notonegoro
[Jawaban Salah]

b. Moh. Yamin
[Jawaban Benar]

c. Ir. Sukarno
[Jawaban Salah]

d. Ki Hajar Dewantara
[Jawaban Salah]

e. Soepomo
[Jawaban Salah]21. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah ….

a. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa Indonesia
[Jawaban Salah]

b. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan
[Jawaban Salah]

c. Menjaga perdamaian dan menggerakkan perekonomian dengan sistem ekonomi kerakyatan
[Jawaban Benar]

d. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila
[Jawaban Salah]

e. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk
[Jawaban Salah]22. Dalam hal penggunaan lambang negara ditempatkan bersama-sama dengan bendera negara, gambar Presiden/wakil Presiden, penggunaannya adalah ….

a. Lambang negara diletakkan di sebelah kiri lebih tinggi daripada bendera Negara dan gambar Presiden dan wakil Presiden
[Jawaban Benar]

b. Lambang negara diletakkan di sebelah kanan lebih tinggi daripada bendera Negara dan gambar Presiden dan wakil Presiden
[Jawaban Salah]

c. Lambang negara diletakkan lebih rendah daripada bendera Negara dan gambar Presiden dan wakil Presiden
[Jawaban Salah]

d. Lambang negara diletakkan sejajar daripada bendera Negara dan gambar Presiden dan wakil Presiden
[Jawaban Salah]

e. Lambang negara diletakkan bertingkat daripada bendera Negara dan gambar Presiden dan wakil Presiden.
[Jawaban Salah]23. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dijalankan secara langsung dan telah diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Pemerintah pusat memiliki wewenang sepenuhnya dalam hal ….

a. Pertahanan, keamanan, ideologi, politik LN, wawasan nusantara,

dan agama
[Jawaban Salah]

b. Pertahanan, keamanan, kebudayaan, politik LN, pendidikan, dan agama
[Jawaban Salah]

c. Pertahanan, keamanan, moneter, politik bebas-aktif, pendidikan, dan agama
[Jawaban Salah]

d. Pertahanan, keamanan, moneter, politik LN, dan pendidikan agama
[Jawaban Salah]

e. Pertahanan, keamanan, moneter, politik LN, pendidikan, dan agama
[Jawaban Benar]24. Pekerjaan yang baik bukan semata-mata yang bergaji besar dan prestisius. Dikalangan masyarakat banyak yang berpendapat bahwa memiliki pekerjaan yang prestis dan bergaji besar adalah satu-satunya jalan untuk menuju kebahagiaan. Hal tersebut belum tentu benar adanya. Banyak orang-orang yang memiliki gaji di atas pendapatan masyarakat Indonesia pada umumnya, tapi kehidupannya tidak bahagia.

Kebanyakan dari mereka lebih mementingkan pekerjaan yang mampu menaikkan status sosial dan martabat diri sendiri. Padahal hal tersebut sangatlah keliru. Pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan minat, keahlian, dan yang anda sukai. Agar anda bisa menikmati pekerjaan anda dengan rasa bahagia.

Sehingga rasa lelah ketika bekerja hanya ada pada tingkatan fisik tidak sampai pada lelah dalam berpikir.Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bekerja dengan profesi yang kita sukai adalah rezeki yang tak ternilai. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang bisa kita nikmati.

Pikiran utama yang terdapat dalam teks bacaan di atas adalah ...

a. Pekerjaan yang baik bukan semata-mata yang bergaji besar
[Jawaban Salah]

b. Semua pekerjaan yang baik dan prestisius bisa dinikmati
[Jawaban Salah]

c. Tidak ada pekerjaan yang tidak bisa dinikmati
[Jawaban Salah]

d. Semua pekerjaan yang prestisius bagus untuk dinikmati
[Jawaban Salah]

e. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang bisa kita nikmati
[Jawaban Benar]25. Jika legislatif memutuskan untuk mendanai program subsidi pertanian, radio nasional, dan program pinjaman usaha kecil, manakah dua program lain yang bisa diberikan dana adalah . . .

a. Perbaikan pelabuhan dan program musik sekolah
[Jawaban Benar]

b. Persiapan badai dan bandara internasional
[Jawaban Salah]

c. Perbaikan pelabuhan dan bandara internasional
[Jawaban Salah]

d. Perbaikan pelabuhan dan persiapan badai
[Jawaban Salah]

e. Persiapan badai dan program musik sekolah
[Jawaban Salah]26. Fokus sopir dalam kendaraan yang sedang melaju adalah melihat ke depan melalui kaca depan, bukan pada kaca spion. Fokus pada kaca spion akan mempengaruhi laju kendaraan dan bukan tidak mungkin berakibat kecelakaan. Penggunaan kaca spion pun hanya sewaktu-waktu dan setiap kali penggunaannya hanya untuk sekejap, tidak untuk berlama-lama. Ide pokok paragraf tersebut adalah . . .

a. Sebagai sopir harus selalu memperhatikan kaca depan
[Jawaban Salah]

b. Penggunaan kaca dengan cukup sewaktu-waktu
[Jawaban Salah]

c. Perbedaan penggunaan kaca spion dan kaca depan
[Jawaban Salah]

d. Kaca spion dapat digunakan setiap waktu
[Jawaban Salah]

e. Kaca spion berpengaruh terhadap laju kendaraan dan kecelakaan
[Jawaban Benar]27. Penulisan tanggal surat yang benar adalah . . .

a. Yogyakarta, 1 Oktober 2019
[Jawaban Benar]

b. Yogyakarta, 01-10-2019
[Jawaban Salah]

c. Yogyakarta, Oktober 01, 2019
[Jawaban Salah]

d. Yogyakarta, 1 Oktober 2019.
[Jawaban Salah]

e. Yogyakarta, 1/10/2019
[Jawaban Salah]28. Lebih dari setengah dasawarsa terakhir ini, bumi pertiwi mengalami musibah bencana besar secara beruntun. Faktor alam dan sejarah bencana menunjukkan bahwa Indonesia memang merupakan daerah-daerah rawan bencana. Terakhir, terjadi bencana banjir di Jakarta dan sebagian wilayah lain di Indonesia serta letusan gunung (Sinabung dan Kelud). Realitas ini menyebabkan penduduk Indonesia harus siap siaga menghadapi bencana. Simpulan yang tepat untuk paragraf tersebut adalah . . .

a. Faktor alam Indonesia menyebabkan bencana
[Jawaban Salah]

b. Bumi pertiwi mengalami bencana
[Jawaban Salah]

c. Musibah bencana beruntun akhir-akhir ini
[Jawaban Salah]

d. Indonesia merupakan daerah rawan bencana
[Jawaban Salah]

e. Masyarakat harus siaga menghadapi bencana
[Jawaban Benar]29. Udara yang kotor karena debu ataupun asap sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen kekurangan sehingga sangat membahayakan kelangsungan hidup organisme. Kalimat tersebut merupakan perluasan dari kalimat dasar . . .

a. Udara kotor berkurang
[Jawaban Salah]

b. Udara kotor menyebabkan oksigen berkurang
[Jawaban Benar]

c. Asap menyebabkan oksigen
[Jawaban Salah]

d. Udara kotor membahayakan
[Jawaban Salah]

e. Asap sisa pembakaran membahayakan
[Jawaban Salah]30. (1) Pada setiap adanya pembaruan kurikulum, pihak dinas pendidikan dituntut untuk secara cepat melakukan penyesuaian perihal terhadap para pelaksana di lapangan. (2) Akan tetapi, kenyataan berbicara lain yakni umumnya penanganan pegembangan tenaga pelaksana di lapangan berjalan sangat lambat. Ejaan pada kalimat (1) dan kalimat (2) di atas menjadi benar jika diperbaiki dengan cara . . .

a. Menghilangkan tanda koma (,) setelah kata kurikulum (kalimat 1)
[Jawaban Salah]

b. Menulis kata dinas pendidikan (kalimat 1) dengan huruf awal kapital
[Jawaban Salah]

c. Mengubah kata perihal (kalimat 1) menjadi hal
[Jawaban Salah]

d. Menghilangkan tanda koma (,) setelah kata akan tetapi (kalimat 2)
[Jawaban Salah]

e. Menambahkan tanda koma (,) setelah kata lain (kalimat 2)
[Jawaban Benar]Demikian Kumpulan Soal TO 16 TWK Terlengkap dengan Kunci Jawaban, Semoga bermanfaat

Kelas Professional Development Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.