Notifikasi

13+ Kumpulan Soal BAHASA SUNDA Terlengkap dengan Kunci Jawaban

Hai, Apa kabar?.. teman, Di website caktekno.com hari ini 18-Jun-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang BAHASA SUNDA yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 5 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

13+ Soal BAHASA SUNDA 2022/2023 Lengkap1. Dina babagean surat nu ditulis pangluhurna nyaeta . . . .

A. tujuana surat C.eusi surat

B. titimangsa D. bubuka surat

a. tujuan surat
[Jawaban Salah]

b. titimangsa
[Jawaban Benar]

c. eusi surat
[Jawaban Salah]

d. bubuka surat
[Jawaban Salah]2. Kecap rundayan make pika + eun contona . . .

a. picontoeun
[Jawaban Salah]

b. pikasebel
[Jawaban Salah]

c. pikalucueun
[Jawaban Benar]

d. pikantoreun
[Jawaban Salah]3. Dongeng fabel nyaeta dongeng nu nyaritakeun kahirupan . . . .

a. manusa
[Jawaban Salah]

b. bungbuahan
[Jawaban Salah]

c. tatangkalan
[Jawaban Salah]

d. sasatoan
[Jawaban Benar]4. . . . mawa buku ge cumah, ari teu dibaca mah.

a. lamun
[Jawaban Salah]

b. basajan
[Jawaban Salah]

c. atawa
[Jawaban Salah]

d. sanajan
[Jawaban Benar]5. Susun kalimah acak ieu dihandap jadi kalimah wawaran!

sakola-maman-henteu-kamari

a. henteu Maman kamari sakola
[Jawaban Salah]

b. Maman sakola kamari henteu?
[Jawaban Salah]

c. sakola henteu maman kamari?
[Jawaban Salah]

d. maman kamari henteu sakola.
[Jawaban Benar]6. Urang kudu dahar nu bener sangkan ....

a. hoream gawe
[Jawaban Salah]

b. hese dahar
[Jawaban Salah]

c. boga tanaga pikeun hirup
[Jawaban Benar]

d. ngeunan sare
[Jawaban Salah]7. Kadaharan anu ngandung gizi, protein, jeung vitamin teh nyaeta ....

a. danging,cai,uyah, gula
[Jawaban Salah]

b. tahu, gula, teh, buah
[Jawaban Salah]

c. danging, endong,susu, sayuran
[Jawaban Benar]

d. susu, gula, danging, tempe
[Jawaban Salah]8. Lauk anu hirupna di laut nyaeta ....

a. gurame, hiu, lele
[Jawaban Salah]

b. lele, bogo, lumba-lumba
[Jawaban Salah]

c. cumi-cumi, paus, lele
[Jawaban Salah]

d. paus, lumba-lumba, hiu
[Jawaban Benar]9. Unggal poe jalma perlu ....

a. dahar
[Jawaban Benar]

b. ulin
[Jawaban Salah]

c. balanja
[Jawaban Salah]

d. cicing
[Jawaban Salah]10. lamun isuk-isuk urang kudu ....

a. sarapan
[Jawaban Benar]

b. ngopi
[Jawaban Salah]

c. jajan
[Jawaban Salah]

d. ulin
[Jawaban Salah]11. Jalma anu kurang dahar sok ....

a. kuat
[Jawaban Salah]

b. sehat
[Jawaban Salah]

c. leuleus
[Jawaban Benar]

d. cenghar
[Jawaban Salah]12. Basa upacara bandera yayan salatri, lantaran henteu ....

a. sarapan
[Jawaban Benar]

b. jajan
[Jawaban Salah]

c. ulin
[Jawaban Salah]

d. sare
[Jawaban Salah]13. lamun urang gering kudu berobat ka ....

a. tabib
[Jawaban Salah]

b. hansip
[Jawaban Salah]

c. polisi
[Jawaban Salah]

d. dokter
[Jawaban Benar]14. Unggal jalma .... dahar

a. perlu
[Jawaban Benar]

b. jadi
[Jawaban Salah]

c. sangkan
[Jawaban Salah]

d. keur
[Jawaban Salah]15. Kadaharan anu ka asup opat sehat lima sampurna nyaeta ....

a. sayur, daging, susu, buah, sangu
[Jawaban Benar]

b. sayur, kopi, teh, sangu, susu
[Jawaban Salah]

c. sayur, daging,gula,buah, tempe
[Jawaban Salah]

d. sayur, tahu, susu, gula, sangu
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal BAHASA SUNDA Terlengkap dengan Kunci Jawaban, Semangat Sob

Kelas 5 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.