Notifikasi

18+ Kumpulan Soal AL MUBAROK KLS 7 S2 HAL 105 Lengkap dengan Kunci Jawaban

Selamat Malam.. kawan, Di website caktekno.com hari ini 20-Jun-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang AL MUBAROK KLS 7 S2 HAL 105 yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 7 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

18+ Soal AL MUBAROK KLS 7 S2 HAL 105 2022/2023 Lengkap1. Yang dimaksud dengan shalat jamak adalah .…

a. Salat wajib lima waktu yang diringkas menjadi satu waktu
[Jawaban Salah]

b. Dua salat fardlu yang pelaksanaannya dikumpulkan dalam satu waktu
[Jawaban Benar]

c. Salat yang asalnya empat rakaat diringkan menjadi dua rakaat
[Jawaban Salah]

d. Salat yang dikerjakan karena lupa melaksanakan pada waktunya
[Jawaban Salah]2. Salah satu keadaan yang membolehkan menjamak salat adalah ....

a. Sakit
[Jawaban Salah]

b. Malas
[Jawaban Salah]

c. Malakukan pekerjaan rutin
[Jawaban Salah]

d. Bepergian jauh (musafir)
[Jawaban Benar]3. Jika seseorang memilih untuk melaksanakan shalat jamak taqdim, maka syarat yang harus dipenuhi adalah ....

a. 1 ,2, 3, 4
[Jawaban Salah]

b. 2, 3, 4, 5
[Jawaban Benar]

c. 3, 4, 5, 6
[Jawaban Salah]

d. 4, 5, 6, 1
[Jawaban Salah]4. Di antara shalat fardu yang boleh dijamak adalah salat ....

a. Subuh dengan Dzuhur
[Jawaban Salah]

b. Isya dengan Subuh
[Jawaban Salah]

c. Asar dengan Maghrib
[Jawaban Salah]

d. Dzuhur dengan Asar
[Jawaban Benar]5. Contoh shalat jamak taqdim ialah shalat ….

a. Dhuhur dan ashar dikerjakan waktu ashar
[Jawaban Salah]

b. Maghrib dan isya’ dikerjakan waktu isya’
[Jawaban Salah]

c. Isya’ dan shubuh dikerjakan waktu isya’
[Jawaban Salah]

d. Dhuhur dan ashar dikerjakan waktu dhuhur
[Jawaban Benar]6. Di antara syarat sah jamak ta’khir adalah ….

a. Niat untuk menjamak ta’khir sebelum habis waktu shalat yang pertama
[Jawaban Benar]

b. Salat yang dijamak berjumlah empat rakaat
[Jawaban Salah]

c. Dua salat fardlu yang dijamak, dilaksanakan dengan dua salam
[Jawaban Salah]

d. Memperbanyak bacaan dzikir kepada Allah di antara dua salat yang dijamak
[Jawaban Salah]7. Melaksanakan shalat dhuhur dan ashar pada waktu ashar disebut .…

a. Jamak taqdim
[Jawaban Salah]

b. Jamak qashar
[Jawaban Salah]

c. Jamak ta’khir
[Jawaban Benar]

d. Qashar
[Jawaban Salah]8. Shalat jamak ta’khir maghrib dan isya’ dikerjakan pada …. dengan cara mendahulukan .…

a. Waktu Maghrib, shalat maghrib
[Jawaban Salah]

b. Waktu Maghrib, shalat isya’
[Jawaban Salah]

c. Waktu isya’, shalat maghrib atau isya’
[Jawaban Benar]

d. Waktu isya’, shalat isya’
[Jawaban Salah]9. Bacaan tersebut adalah lafadz bacaan untuk ….

a. Niat salat jamak ta’khir maghrib isya
[Jawaban Benar]

b. Niat salat jamak taqdim maghrib isya
[Jawaban Salah]

c. Niat salat jamak maghrib
[Jawaban Salah]

d. Niat salat qashar maghrib
[Jawaban Salah]10. Firman Allah ini menunjukkan ….

a. Dibolehkannya mengqashar salat
[Jawaban Benar]

b. Keringanan salat
[Jawaban Salah]

c. Perintah salat
[Jawaban Salah]

d. Larangan mengqashar salat
[Jawaban Salah]11. Mengqasar shalat adalah mengurangi rakaat shalat yang ....

a. Empat rakaat menjadi tiga
[Jawaban Salah]

b. Empat rakaat menjadi satu
[Jawaban Salah]

c. Empat rakaat menjadi dua
[Jawaban Benar]

d. Tiga rakaat menjadi dua
[Jawaban Salah]12. Yang diringkas saat melaksanakan shalat qasar adalah ....

a. Waktunya
[Jawaban Salah]

b. Pelaksanaannya
[Jawaban Salah]

c. Bacaannya
[Jawaban Salah]

d. Rakaatnya
[Jawaban Benar]13. Seseorang boleh menqasar salat ketika ....

a. Ketiduran
[Jawaban Salah]

b. Dalam perjalanan
[Jawaban Benar]

c. Sakit
[Jawaban Salah]

d. Bekerja
[Jawaban Salah]14. Beberapa pernyataan berikut benar, kecuali .…

a. Hasan mengqashar salat Dhuhur dari empat rakaat menjadi dua rakaat
[Jawaban Salah]

b. Karena keadaan bahaya, maka Hasan menjamak salatnya
[Jawaban Salah]

c. Menjamak salat hukumnya mubah, meskipun tidak ada sebab-sebabnya
[Jawaban Benar]

d. Sebelum berangkat ke luar kota, Pak Harun menjamak salatnya
[Jawaban Salah]15. Cara mengerjakan salat jamak ta'khir Maghrib dan Isya bila diqasar adalah ....

a. Isya dikerjakan dahulu dua rakaat di waktu Maghrib, baru Maghrib tiga rakaat
[Jawaban Salah]

b. Isya dikerjakan dahulu dua rakaat di waktu Isya, baru Maghrib tiga rakaat
[Jawaban Salah]

c. Maghrib dikerjakan dahulu tiga rakaat di waktu Maghrib, baru Isya dua rakaat
[Jawaban Benar]

d. Isya dikerjakan empat rakaat di waktu Isya, baru Maghrib tiga rakaat
[Jawaban Salah]16. Bacaan tersebut adalah lafadz bacaan niat ….

a. Salat jamak ta’khir
[Jawaban Salah]

b. Salat dalam perjalanan
[Jawaban Salah]

c. Jamak taqdim
[Jawaban Salah]

d. Salat qashar
[Jawaban Benar]17. Bila hanya mengqasar shalat, berarti melaksanakan shalat dzuhur dan ashar menjadi ....

a. 2 rakaat dan 2 rakaat
[Jawaban Benar]

b. 4 rakaat dan 4 rakaat
[Jawaban Salah]

c. 2 rakaat dan 4 rakaat
[Jawaban Salah]

d. 8 rakaat sekaligus satu salam
[Jawaban Salah]18. Jumlah rakaat yang harus dikerjakan jika shalat Maghrib dan Isya’ dikerjakan dengan jamak taqdim qashar adalah .…

a. 1 rakaat dan 2 rakaat
[Jawaban Salah]

b. 2 rakaat dan 4 rakaat
[Jawaban Salah]

c. 3 rakaat dan 2 rakaat
[Jawaban Benar]

d. 3 rakaat dan 4 rakaat
[Jawaban Salah]19. Macam shalat fardhu yang boleh diqashar karena adanya sebab tertentu, adalah ....

a. Maghrib, Isya’, Subuh
[Jawaban Salah]

b. Maghrib, Subuh, Dhuhur
[Jawaban Salah]

c. Isya’, Subuh, Dhuhur
[Jawaban Salah]

d. Isya’, Dhuhur, Ashar
[Jawaban Benar]20. Shalat lima waktu yang boleh dijamak sekaligus diqasar adalah ....

a. Dzuhur, Subuh, dan Maghrib
[Jawaban Salah]

b. Ashar, Maghrib, dan Subuh
[Jawaban Salah]

c. Subuh, Dzuhur, dan Ashar
[Jawaban Salah]

d. Dzuhur, Ashar, dan Isya
[Jawaban Benar]Demikian Kumpulan Soal AL MUBAROK KLS 7 S2 HAL 105 Lengkap dengan Kunci Jawaban, Semangat Sob

Kelas 7 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.