Notifikasi

18+ Kumpulan Soal HIKAYAT X Terbaru dengan Kunci Jawaban

Selamat Sore.. teman, Di website caktekno.com hari ini 02-Jun-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang HIKAYAT X yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 10 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

18+ Soal HIKAYAT X 2022/2023 Lengkap1. Berikut ini ciri-ciri hikayat, kecuali ...

a. Anonim
[Jawaban Salah]

b. Khayal
[Jawaban Salah]

c. Logis
[Jawaban Benar]

d. Istana sentris
[Jawaban Salah]

e. Lisan
[Jawaban Salah]2. Bentuk karya sastra lama dalam bentuk prosa, adalah ...

a. Hikayat
[Jawaban Benar]

b. Anekdot
[Jawaban Salah]

c. Negosiasi
[Jawaban Salah]

d. Wawancara
[Jawaban Salah]

e. Debat
[Jawaban Salah]3. Berikut ini yang bukan merupakan contoh hikayat adalah ...

a. Sri Rama
[Jawaban Salah]

b. Si Miskin
[Jawaban Salah]

c. Indera Bangsawan
[Jawaban Salah]

d. Laskar Pelangi
[Jawaban Benar]4. HIkayat tersebut mendapat pengaruh dari ...

a. Melayu asli
[Jawaban Salah]

b. Jawa
[Jawaban Salah]

c. India
[Jawaban Benar]

d. Arab
[Jawaban Salah]

e. Sumatera
[Jawaban Salah]5. Hikayat tersebut dipengaruhi budaya ...

a. Arab
[Jawaban Salah]

b. India
[Jawaban Benar]

c. Jawa
[Jawaban Salah]

d. Melayu
[Jawaban Salah]6. Yang termasuk tokoh dalam hikayat tersebut adalah ...

a. Sri rama
[Jawaban Salah]

b. Rawana
[Jawaban Salah]

c. Indera bungsu
[Jawaban Benar]

d. Hanoman
[Jawaban Salah]

e. Dewi sita
[Jawaban Salah]7. Siapakah Laksamana dalam Hikayat Sri Rama?

a. Adiknya Rawana
[Jawaban Salah]

b. Saudaranya Indera bungsu
[Jawaban Salah]

c. Anaknya Rama
[Jawaban Salah]

d. Suaminya Dewi Sita
[Jawaban Salah]

e. Saudaranya Rama
[Jawaban Benar]8. Hikayat Sri Rama merupakan cerita hikayat yang diadaptasi dalam bahasa melayu dari sebuah epik ...

a. Brahmana
[Jawaban Salah]

b. Hikayat Tanah Hitu
[Jawaban Salah]

c. Ramayana
[Jawaban Benar]

d. Hanoman
[Jawaban Salah]9. Kata arkais adalah ....

a. Kata populer saat ini
[Jawaban Salah]

b. Kata baku yang resmi
[Jawaban Salah]

c. Kata sulit yang tidak dimengerti
[Jawaban Salah]

d. Kata unik yang baru muncul
[Jawaban Salah]

e. Kata yang sudah jarang digunakan
[Jawaban Benar]10. Ciri-ciri hikayat yang berkaitan dengan kehidupan kerajaan disebut ...

a. Anonim
[Jawaban Salah]

b. Arkais
[Jawaban Salah]

c. Istana sentris
[Jawaban Benar]

d. Magis
[Jawaban Salah]

e. Statis
[Jawaban Salah]11. Bahasa yang digunakan dalam hikayat adalah ...

a. Bahasa inggris
[Jawaban Salah]

b. Bahasa Indonesia
[Jawaban Salah]

c. Bahasa Jerman
[Jawaban Salah]

d. Bahasa Melayu
[Jawaban Benar]

e. Bahasa Mandarin
[Jawaban Salah]12. Arti kata arkais "Hatta" adalah ...

a. Jadi
[Jawaban Salah]

b. Maka
[Jawaban Benar]

c. Tadi
[Jawaban Salah]

d. Mulanya
[Jawaban Salah]

e. Sebelumnya
[Jawaban Salah]13. Kata arkais "Upeti" dalam hikayat Indera Bangsawan,berarti ...

a. Uang
[Jawaban Salah]

b. Koin
[Jawaban Salah]

c. Pajak
[Jawaban Benar]

d. Harta
[Jawaban Salah]

e. Kekayaan
[Jawaban Salah]14. apa yang dimaksud dengan Hikayat?

a. cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang di dalam masyarakat.
[Jawaban Salah]

b. jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan/menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas.
[Jawaban Salah]

c. bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima dan penyusun bait dan baris dengan pemilihan kata yang indah.
[Jawaban Salah]

d. suatu bentuk karya sastra prosa, terutama dalam Bahasa Melayu lama yang berisikan tentang cerita, kisah, dan dongeng.
[Jawaban Benar]15. Di bawah ini yang bukan ciri-ciri hikayat adalah?

a. Anonim
[Jawaban Salah]

b. Istana Sentris
[Jawaban Salah]

c. Magis
[Jawaban Salah]

d. Bersifat Modern
[Jawaban Benar]16. Watuwe lalu mengingatkan agar Towjatuwa dan keturunannya tidak membunuh dan memakan daging buaya. Apabila larangan itu dilanggar maka Towjatuwa dan keturunannya akan mati. Sejak saat itu Towjatuwa dan anak keturunannya berjanji untuk melindungi bintang yang berada di sekitar sungai Tami dari para pemburu.

Pesan Moral yang terdapat pada cerita tersebut adalah...

a. Harusnya orang makan daging
[Jawaban Salah]

b. Pentingnya menepati janji
[Jawaban Benar]

c. Harus menghormati orang lain
[Jawaban Salah]

d. kita harus pandai membahagiakan orang lain
[Jawaban Salah]

e. Hendaknya memilih keluarga yang bisa memberikan keturunan
[Jawaban Salah]17. Kata yang bermakna tonjolan kecil dan bundar dalam kata arkais yaitu. . .

a. Cembul
[Jawaban Benar]

b. selat
[Jawaban Salah]

c. Comel
[Jawaban Salah]

d. Cumel
[Jawaban Salah]

e. selit
[Jawaban Salah]18. Syahdan, maka adalah raja di dalam negeri itu telah kembali ke rahmatullah. Maka ia pun tiada beranak seorang jua pun. Maka segala menteri dan hulubalangnya dan orang-orang besar dan orang-orang membicarakan, siapa juga yang patut dijadikan raja menggantikan raja yang telah kembali ke rahmatullah itu. Maka di dalam antara menteri yang banyak itu ada seorang menteri yang tua daripada tuan hamba sekalian itu. Maka ia pun berkata, katanya: "Adapun hamba ini tua daripada tuan hamba sekalian itu. Jikalau ada gerangan bicara, mengapa segala saudaraku ini tiada hendak berkata?"

Isi kutipan tersebut menceritakan tentang...

a. Masyarakat sedang berduka atas kematian rajanya.
[Jawaban Salah]

b. Orang tua diberi hak berbicara dalam setiap pertemuan.
[Jawaban Salah]

c. Seorang raja telah meninggal dan tidak memiliki anak.
[Jawaban Salah]

d. Para menteri dan orang besar melakukan musyawarah pemilihan raja.
[Jawaban Benar]

e. Hak orang berpendapat untuk memecahkan masalah dalam suatu musyawarah.
[Jawaban Salah]19. Nilai sosial yang terdapat pada kutipan di bawah adalah....

Syahdan, maka adalah raja di dalam negeri itu telah kembali ke rahmatullah. Maka ia pun tiada beranak seorang jua pun. Maka segala menteri dan hulubalangnya dan orang-orang besar dan orang-orang membicarakan, siapa juga yang patut dijadikan raja menggantikan raja yang telah kembali ke rahmatullah itu. Maka di dalam antara menteri yang banyak itu ada seorang menteri yang tua daripada tuan hamba sekalian itu. Maka ia pun berkata, katanya: "Adapun hamba ini tua daripada tuan hamba sekalian itu. Jikalau ada gerangan bicara, mengapa segala saudaraku ini tiada hendak berkata?"

a. Setiap negara memiliki seorang pemimpin yang dipilih rakyat.
[Jawaban Salah]

b. Memberi kesempatan berbicara kepada semua yang hadir dalam musyawarah.
[Jawaban Benar]

c. Kepemimpinan yang dialihkan kepada perdana menteri oleh raja yang berkuasa.
[Jawaban Salah]

d. Orang tua lebih berpengalaman daripada orang muda dalam berbagai hal.
[Jawaban Salah]

e. Bermusyawarah untuk memberi kesempatan berbicara kepada yang berwenang.
[Jawaban Salah]20. Diambilnya pisau, lalu ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratna Sari keluar dari gendang itu.

Karakteristik hikayat pada penggalan teks di atas yaitu...

a. disebarluaskan secara lisan
[Jawaban Salah]

b. statis
[Jawaban Salah]

c. kesaktian
[Jawaban Benar]

d. anonim
[Jawaban Salah]

e. istana sentris
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal HIKAYAT X Terbaru dengan Kunci Jawaban, Semangat Sob

Kelas 10 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.