Notifikasi

23+ Kumpulan Soal BAHASA JAWA KELAS 5 "(1) DOLANAN TRADISIONAL" Terlengkap dengan Kunci Jawaban

Selamat Malam.. sobat, Di website caktekno.com hari ini 23-Jun-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang BAHASA JAWA KELAS 5 "(1) DOLANAN TRADISIONAL" yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 5 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

23+ Soal BAHASA JAWA KELAS 5 "(1) DOLANAN TRADISIONAL" 2022/2023 Lengkap1. teks wacan kang isine nyritakake kedadean kanthi runtut saka wiwitan nganti pungkasan yaiku . . .

a. Eksposisi
[Jawaban Salah]

b. Narasi
[Jawaban Benar]

c. Argumentasi
[Jawaban Salah]

d. Deskripsi
[Jawaban Salah]2. Dolanan ing gambar iki jenenge ....

a. bekelan
[Jawaban Salah]

b. benthik
[Jawaban Salah]

c. dhakon
[Jawaban Benar]

d. gatheng
[Jawaban Salah]3. ing ngisor iki, kang termasuk struktur teks narasi yaiku ...

a. Identifikasi
[Jawaban Salah]

b. Klasifikasi
[Jawaban Salah]

c. Alur
[Jawaban Benar]

d. berita
[Jawaban Salah]4. teks sing nggambarake objek kanti jelas diarani ...

a. teks narasi
[Jawaban Salah]

b. teks deskripsi
[Jawaban Benar]

c. teks persuasi
[Jawaban Salah]

d. teks argumentasi
[Jawaban Salah]5. Tuladha dolanan tradisional yaiku ...

a. egrang
[Jawaban Benar]

b. free fire
[Jawaban Salah]

c. mobile legend
[Jawaban Salah]

d. PS
[Jawaban Salah]6. Raden Wisaka iku putrane . . .

a. Raden Jayadrata
[Jawaban Benar]

b. Raden Arjuna
[Jawaban Salah]

c. Prabu Kresna
[Jawaban Salah]

d. Bagong
[Jawaban Salah]7. sing termasuk struktur teks deskripsi yaiku . . .

a. Alur
[Jawaban Salah]

b. Watake Paraga
[Jawaban Salah]

c. Latar
[Jawaban Salah]

d. Klarifikasi
[Jawaban Benar]8. Dina seneng banget amarga diajak eyang kakung dolan menyang . . .

a. Ngarepan
[Jawaban Salah]

b. Omahe tanggane
[Jawaban Salah]

c. Kebon mburi omah
[Jawaban Benar]

d. Pasar
[Jawaban Salah]9. Isi sawo sing wis garing dientas banjur diwadhahi . . .

a. Gembreng
[Jawaban Salah]

b. Tas
[Jawaban Salah]

c. Sloki Kain
[Jawaban Benar]

d. Kresek
[Jawaban Salah]10. Dolanan jamuran iki ngemot piwulangan . . .

a. Bungah
[Jawaban Salah]

b. Gotong Royong
[Jawaban Salah]

c. Guyub Rukun
[Jawaban Benar]

d. Tepa Slira
[Jawaban Salah]11. Gambar iki termasuk dolanan. . . .

a. Dhelikan
[Jawaban Salah]

b. Gobak sodor
[Jawaban Benar]

c. Engklek
[Jawaban Salah]

d. Bekelan
[Jawaban Salah]12. Cublak-cublak suweng, suwenge ting gelenter

mambu ketundung gudel

Pak empong lera lere sopo ngguyu ndelikake

sir-sirpong dele kopong sir-sirpong dele kopong


Tembang ing nduwur iku judule . . . .

a. Menthok
[Jawaban Salah]

b. Jamuran
[Jawaban Salah]

c. Cublak-cublak suweng
[Jawaban Benar]

d. Padhang Mbulan
[Jawaban Salah]13. Tembang macapat iku jumlahe ana ….

a. 8
[Jawaban Salah]

b. 9
[Jawaban Salah]

c. 10
[Jawaban Salah]

d. 11
[Jawaban Benar]14. isuk, awan, lan sore tuladhane latar ...

a. panggon
[Jawaban Salah]

b. swasana
[Jawaban Salah]

c. wektu
[Jawaban Benar]

d. kahanan
[Jawaban Salah]15. Tuladha tembang dolanan yaiku ...

a. Maju Tak Gentar
[Jawaban Salah]

b. Cublek Cublek Suweng
[Jawaban Benar]

c. tembang tik tok
[Jawaban Salah]

d. Gugur bunga
[Jawaban Salah]16. Ing ngisor iki gunane dolanan tradisional, kajaba ....

a. Bisa gawe rukun sakancane
[Jawaban Salah]

b. Nglatih kelantipan, ketrampilan
[Jawaban Salah]

c. Gawe awak sehat, seger waras
[Jawaban Salah]

d. Boros, wragade akeh lan larang
[Jawaban Benar]17. Dolanan sing le main ke kanthi lungguh, piranti migunakake bal cilik karet lan kecik saka logam yaiku dolanan ....

a. bal-balan
[Jawaban Salah]

b. bekelan
[Jawaban Benar]

c. kasti
[Jawaban Salah]18. Piranti kanggo dolanan iki yaiku ....

a. watu
[Jawaban Salah]

b. pring
[Jawaban Benar]

c. bal
[Jawaban Salah]

d. kayu
[Jawaban Salah]19. Dolanan sing dimainke kanthi kelompok yaiku ....

a. layangan
[Jawaban Salah]

b. gangsing
[Jawaban Salah]

c. cublak-cublak suweng
[Jawaban Benar]

d. egrang
[Jawaban Salah]20. pitakon ana ngendi utawa ing ngendi, iku biasane nakokake.....

a. paraga
[Jawaban Salah]

b. kedadeyan
[Jawaban Salah]

c. papan kedadeyan
[Jawaban Benar]

d. isine pawarta
[Jawaban Salah]21. Piweling kang ana ing wacan yaiku ....

a. Amanat
[Jawaban Benar]22. Tulisan sing gagasan pokok e diandharake kanthi cara nggambarake objek, panggon, utawa kedadean kanthi nlimet / rinci, nganti sing maca rumangsa kaya nyawang utawa ngalami dhewe objek sing digambarake panulis yaiku tulisan jenis ....

a. dheskripsi
[Jawaban Benar]23. Teks wacan kang isine ngandharake utawa nyritakake kedadean kanthi runtut saka wiwitan nganti pungkasan disebut ....

a. narasi
[Jawaban Benar]24. Yen ditulis nganggo aksara latin yaiku ....

a. bekelan
[Jawaban Benar]25. yen ditulis nganggo aksara latin yaiku ....

a. dhakon
[Jawaban Benar]Demikian Kumpulan Soal BAHASA JAWA KELAS 5 "(1) DOLANAN TRADISIONAL" Terlengkap dengan Kunci Jawaban, Perjalanan Masih Panjang Sob

Kelas 5 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.