Notifikasi

28+ Kumpulan Soal TEKANAN ZAT PADAT-A Terbaru dengan Kunci Jawaban

Selamat pagi.. teman, Di website caktekno.com hari ini 21-Jun-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang TEKANAN ZAT PADAT-A yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 8 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

28+ Soal TEKANAN ZAT PADAT-A 2022/2023 Lengkap1. Tekanan terbesar terdapat pada gambar

a. A
[Jawaban Salah]

b. B
[Jawaban Benar]

c. C
[Jawaban Salah]

d. D
[Jawaban Salah]2. Benda yang memiliki tekanan terkecil adalah benda nomor

a. 1
[Jawaban Salah]

b. 2
[Jawaban Benar]

c. 3
[Jawaban Salah]

d. 4
[Jawaban Salah]3. Besaran-besaran fisika berikut mempengaruhi tekanan zat padat, kecuali ...

a. Gaya berat benda
[Jawaban Salah]

b. Massa benda
[Jawaban Salah]

c. Luas permukaan benda
[Jawaban Salah]

d. Kecepatan gerak benda
[Jawaban Benar]4. berdasarkan gambar tersebut diatas tekanan benda terbesar terdapat pada gambar

a. A
[Jawaban Benar]

b. B
[Jawaban Salah]

c. C
[Jawaban Salah]

d. D
[Jawaban Salah]5. Satuan tekanan yang benar adalah

a. Pascal
[Jawaban Benar]

b. Archimedes
[Jawaban Salah]

c. Newton
[Jawaban Salah]

d. meter kubik
[Jawaban Salah]6. Manakah antara sepatu berikut mengenakan tekanan yang paling kurang kepada tanah apabila dipakai oleh wanita yang sama?7. Gambar rajah menunjukkan satu bongkah berdimensi 1 m x 2 m x 3 m. Berat bongkah itu ialah 1 000 N,Berapakah tekanan maksimum yartg boleh dikenakan oleh bongkah itu pada permukaan lantai?

a. 100.0 N m-2
[Jawaban Salah]

b. 166.7 N m-2
[Jawaban Salah]

c. 333.3 N m-2
[Jawaban Salah]

d. 500.0 N m-2
[Jawaban Benar]8. Gambar menunjukkan empat bentuk tumit sepatu yang berlainan yang dipakai oleh seorang wanita yang sama.Urutkan tumit itu berdasarkan tekanan pada permukaan tanah, dalam urutan menaik (kecil ke besar).

a. P, Q, R. S
[Jawaban Salah]

b. S, P. Q, R
[Jawaban Salah]

c. R, P. Q, S
[Jawaban Salah]

d. S, Q, P, R
[Jawaban Benar]9. Antara silinder kayu berikut, yang manakah menghasilkan tekanan paling tinggi pada lantai jika setiap beban dan setiap silinder kayu masing-masing mempunyai massa yang sama ?10. Gambar menunjukkan sebuah durian dan sebuah kelapa yang sama besar, diletakkan di dalam dua kantong plastik yang serupa.Mengapakah kantong plastik berisi durian lebih nuudah sobek?

a. Luas permukaan durian yang bersentuhan dengan kantong plastik lebih besar
[Jawaban Salah]

b. gaya yang dikenakan oleh durian terhadap kantong plastik lebih besar
[Jawaban Salah]

c. Tekanan yang dikenakan oleh durian terhadap kantong plastik lebih besar
[Jawaban Benar]

d. volume total durian adalah lebih besar
[Jawaban Salah]11. Gambr berikut menunjukkan empat posisi yang berbeda bagi seekor gajah dalam pertunjukan sarkus.Posisi manakah yang menghasilkan tekanan yang maksimum ke atas lantai?12. Gambar menunjukkan traktor di atas tanah berlumpur.Mengapa traktor mempunyai roda rantai yang besar dan lebar ?

a. Untuk mengurangkan tekanan pada tanah
[Jawaban Benar]

b. Untuk menampung berat traktor
[Jawaban Salah]

c. Untuk menghasilkan cengkaman kuat pada tanah
[Jawaban Salah]

d. Untuk mengelakkan traktor dari tergelincir
[Jawaban Salah]13. Gambar menunjukkan seorang lelaki sedang berdiri di atas sebelah kaki. Beratnya adalah 720 N dan luas permukaan tapak sepatunya adalah 0.02 m2. berapakah tekanan yang dikenakan oleh lelaki tersebut?

a. 14.4 Pa
[Jawaban Salah]

b. 28.8 Pa
[Jawaban Salah]

c. 18 000 Pa
[Jawaban Salah]

d. 36 000 Pa
[Jawaban Benar]14. Manakah antara grafik berikut menunjukkan hubungan diantara tekanan P dan luas permukaan A jika gaya F adalah benar ?15. Dua paku yang tajam dan dua paku yang tumpul diletakkan di atas sekeping kayu. Setiap paku diketuk oleh penukul dengan jumlah daya yang sama.Apabila diketuk, paku yang manakah yang akan menyebabkan tekanan paling tinggi ke atas kayu?16. Gambar menunjukkan dua buah bata X dan Y yang diletakkan dalam dua cara berbeda pada suatu permukaan berpasir.Faktor apakah yang menyebabkan bata Y terbenam lebih dalam ke dalam pasir?

a. Berat
[Jawaban Salah]

b. Tekanan
[Jawaban Benar]

c. Daya
[Jawaban Salah]

d. Kerapatan
[Jawaban Salah]17. Rajah menunjukkan 3 blok konkrit yang serupa dalam susunan yang berbeza di atas lantai.Susunan yang manakah menghasilkan tekanan paling tinggi ke atas lantai?18. Manakah anta a rod kayu berikut mengenakan tekanan yang paling besar terhadap lantai. Setiap rod mempunyai jisim yang sama.19. Pernyataan manakah menunjukkan penggunaan tekanan tinggi dalam kehidupan harian?

a. Sebilah pisau yang tajam sisinya
[Jawaban Benar]

b. Sebuah jentolak yang menggunakan tayar yang lebih lebar
[Jawaban Salah]

c. Bangunan tinggi di atas permukaan tapak yang besar
[Jawaban Salah]

d. Kasut salji yang mempunyai luas permukaan yang besar
[Jawaban Salah]20. Blok manakah yang menghasilkan tekanan yang minima ke atas lantai jika kesemua blok itu diperbuat daripada bahan yang sama. Berat setiap blok ialah 100N.21. Empat balok mempunyai massa yang sama, balok yang memberikan tekanan terbesar pada lantai adalah…

a. a
[Jawaban Salah]

b. b
[Jawaban Salah]

c. c
[Jawaban Salah]

d. d
[Jawaban Benar]22. Perhatikan gambar di atas!

Peti bermassa 40 kg diletakkan di atas lantai,dan percepatan gravitasi 10 m/s2 , maka tekanan yang diberikan peti pada lantai adalah .…

a. 20 N/m2
[Jawaban Salah]

b. 50 N/m2
[Jawaban Salah]

c. 200 N/m2
[Jawaban Benar]

d. 400 N/m2
[Jawaban Salah]23. Sebuah balok bermassa 24 kg berukuran seperti pada gambar (g = 10 m/s2) diletakkan di tanah dan berapakah tekanan balok terhadap tanah?

a. 360 N/m2
[Jawaban Salah]

b. 480 N/m2
[Jawaban Benar]

c. 360 N/m2
[Jawaban Salah]

d. 240 N/m2
[Jawaban Salah]24. Perhatikan gambar berikut!

Massa kotak = 75 kg dan percepatan gravitasi g = 10 m/s2. Tekanan yang diberikan oleh dasar kotak adalah....

a. 150 N/m2
[Jawaban Benar]

b. 125 N/m2
[Jawaban Salah]

c. 75 N/m2
[Jawaban Salah]

d. 25 N/m2
[Jawaban Salah]25. Yang menghasilkan tekanan paling besar pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah...

a. kaki bebek dibandingkan kaki ayam
[Jawaban Salah]

b. pengguna sepatu sneaker dibanding sepatu high heels
[Jawaban Salah]

c. pisau yang tajam dibandingkan pisau yang tumpul
[Jawaban Benar]

d. kotak televisi dan kotak sepatu
[Jawaban Salah]26. Besarnya tekanan...

a. berbanding lurus dengan massa jenis dan massa benda
[Jawaban Salah]

b. berbanding lurus dengan gaya dan luas permukaan
[Jawaban Salah]

c. berbanding lurus dengan gaya, dan berbanding terbalik dengan luas permukaan
[Jawaban Benar]

d. berbanding lurus dengan luas permukaan, dan berbanding terbalik dengan gaya
[Jawaban Salah]27. Persamaan tekanan pada zat padat adalah...

a. P = F/A
[Jawaban Benar]

b. P = ρ.g.h
[Jawaban Salah]

c. P = ρ.g.V
[Jawaban Salah]

d. P = ρ.g/h
[Jawaban Salah]28. Lambang tekanan adalah p, diambil dari kata bahasa Inggris...

a. power
[Jawaban Salah]

b. precission
[Jawaban Salah]

c. pressure
[Jawaban Benar]

d. place
[Jawaban Salah]29. Satuan dari tekanan adalah...

a. Newton
[Jawaban Salah]

b. N/m
[Jawaban Salah]

c. Pascal
[Jawaban Benar]

d. meter
[Jawaban Salah]30. Besarnya tekanan atmosfer adalah...

a. 1,013.103 Pa
[Jawaban Salah]

b. 1,013.104 Pa
[Jawaban Salah]

c. 1,013.105 Pa
[Jawaban Benar]

d. 1,013.106 Pa
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal TEKANAN ZAT PADAT-A Terbaru dengan Kunci Jawaban, Semoga bermanfaat

Kelas 8 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.