Notifikasi

8+ Kumpulan Soal ULANGAN SUNDA SISINDIRAN Lengkap dengan Kunci Jawaban

Selamat Malam.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 16-Jun-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang ULANGAN SUNDA SISINDIRAN yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 8 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

8+ Soal ULANGAN SUNDA SISINDIRAN 2022/2023 Lengkap1. Sisindiran nyaeta karya sastra sunda dina wangun

a. Lancaran
[Jawaban Salah]

b. Bebas
[Jawaban Salah]

c. Prosa
[Jawaban Salah]

d. Ugeran atawa puisi
[Jawaban Benar]2. Di handap ieu nyaeta karya sastra anu TEU KAASUP kana sisindiran

a. Paparikan
[Jawaban Salah]

b. Guguritan
[Jawaban Benar]

c. Wawangsalan
[Jawaban Salah]

d. Rarakitan
[Jawaban Salah]3. Dina sapada paparikan jeung rarakitan aya sabaraha padalisan?

a. Hiji
[Jawaban Salah]

b. Dua
[Jawaban Salah]

c. Tilu
[Jawaban Salah]

d. Opat
[Jawaban Benar]4. Dina sisindiran aya anu disebut bagean....

a. Cangkang jeung eusi
[Jawaban Benar]

b. Pupuh
[Jawaban Salah]

c. Kawih
[Jawaban Salah]

d. Kembang
[Jawaban Salah]5. Dina sapada wawangsalan aya...padalisan?

a. Hiji
[Jawaban Salah]

b. Dua
[Jawaban Benar]

c. Tilu
[Jawaban Salah]

d. Opat
[Jawaban Salah]6. Naon hartina engang dina bahasa indonesia?

a. Suku kata
[Jawaban Benar]

b. Jumlah
[Jawaban Salah]

c. Barisnya
[Jawaban Salah]7. Di handap ieu nyaeta salahsahiji rupa sisisndiran nyaeta

a. Pupuh
[Jawaban Salah]

b. Kawih
[Jawaban Salah]

c. Wawangsalan
[Jawaban Benar]

d. Sajak
[Jawaban Salah]8. Anu lain eusi atawa maksud anu biasa dina sisindiran nyaeta

a. Piwuruk
[Jawaban Salah]

b. Payaram
[Jawaban Benar]

c. Sesebred
[Jawaban Salah]

d. Silihasih
[Jawaban Salah]9. Sisindiran asalana tina kecap sindir anu ngandung

a. Kabeh jawaban bener
[Jawaban Salah]

b. Teu aya nu bener
[Jawaban Salah]

c. Cangkang
[Jawaban Salah]

d. Carita nu dibalibirkeun,henteu togmol
[Jawaban Benar]10. Siandiran teh mangrupa karya sastra sunda dina wangun...

a. Lancaran
[Jawaban Salah]

b. Prosa
[Jawaban Salah]

c. Ugeran
[Jawaban Benar]

d. Drama
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal ULANGAN SUNDA SISINDIRAN Lengkap dengan Kunci Jawaban, Raih Mimpimu Sob

Kelas 8 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.