Notifikasi

8+ Kumpulan Soal HIKAYAT 2022/2023 dengan Kunci Jawaban

Selamat pagi.. teman, Di website caktekno.com hari ini 12-Jul-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang HIKAYAT yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 1st di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

8+ Soal HIKAYAT 2022/2023 Lengkap1. Berikut ini ciri-ciri hikayat, kecuali…

a. anonim
[Jawaban Salah]

b. khayal
[Jawaban Salah]

c. lisan
[Jawaban Salah]

d. istana sentris
[Jawaban Salah]

e. logis
[Jawaban Benar]2. Hikayat Amir Hamzah mendapat pengaruh dari…

a. Melayu
[Jawaban Salah]

b. Jawa
[Jawaban Salah]

c. India
[Jawaban Salah]

d. Sumatra
[Jawaban Salah]

e. Arab
[Jawaban Benar]3. Bacalah kutipan berikut untuk menjawab soal di bawah ini!

Alkisah, ini hikayat orang dahulu kala. Diceritakan orang yang empunya cerita ini kisah pelanduk jenaka pri bijaksana pandai ia berbuat dusta segala binatang di dalam hutan rimba belantara. Demikianlah bunyinya, sekali peristiwa ada seekor pelanduk, maka ia duduk kepada suatu rimba hampir dengan Gunung Indrakila namanya disebut orang dan padang itu pun luasnya. Maka, banyaklah pada tempat itu segala binatang marga satwa sekaliannya berhimpun di sana.

Penggalan hikayat di atas menggunakan sudut pandang…

a. Orang pertama
[Jawaban Salah]

b. Orang pertama pelaku utama
[Jawaban Salah]

c. Orang pertama pelaku sampingan
[Jawaban Salah]

d. Orang kedua
[Jawaban Salah]

e. Orang ketiga
[Jawaban Benar]4. Bacalah kutipan berikut untuk menjawab soal di bawah ini!

Alkisah, ini hikayat orang dahulu kala. Diceritakan orang yang empunya cerita ini kisah pelanduk jenaka pri bijaksana pandai ia berbuat dusta segala binatang di dalam hutan rimba belantara. Demikianlah bunyinya, sekali peristiwa ada seekor pelanduk, maka ia duduk kepada suatu rimba hampir dengan Gunung Indrakila namanya disebut orang dan padang itu pun luasnya. Maka, banyaklah pada tempat itu segala binatang marga satwa sekaliannya berhimpun di sana.

Latar tempat dari penggalan hikayat tersebut adalah…

a. Gunung Indrakila
[Jawaban Salah]

b. Padang rumput
[Jawaban Salah]

c. Marga satwa
[Jawaban Salah]

d. Hutan rimba
[Jawaban Benar]

e. Kebun binatang
[Jawaban Salah]5. Bacalah hikayat berikut!

Maka hamba raja itu pun menjunjungkan titah baginda kepada orang tua itu. Maka, sembah orang tua itu, “Daulat Tuanku, adapun patik ini hamba juga pada ke bawah Duli Yang Maha Mulia karena asal patik ini duduk di Kota Maligai. Maka, pada masa Paduka Nenda berangkat pergi berbuat ke negeri ke Ayutia, mak patik pun dikerah orang pergi mengiringkan Duli Paduka Nenda berangkat itu.

Setelah Paduka Nenda sampai kepada tempat ini, maka patik pun kedatangan penyakit, maka patik pun ditinggalkan oranglah pada tempat ini.”

Unsur intrinsik yang tampak pada kutipan hikayat tersebut adalah…

a. Tema
[Jawaban Salah]

b. Alur
[Jawaban Salah]

c. Penokohan
[Jawaban Salah]

d. Latar
[Jawaban Benar]

e. Amanat
[Jawaban Salah]6. Bacalah penggalan hikayat berikut!

Pengganti Hang Tuah di keraton adalah Hang Jebat. Sesungguhnya, ia menaruh dendam atas keputusan raja yang dijatuhkan kepada sahabatnya, Hang Tuah. Karena setia kepada sahabatnya, ia mengamuk di keraton, putri-putri dan dayang-dayang diperlakukan tidak sopan sehingga banyak jugalah orang yang mati karena kerisnya yang diberikan Hang Tuah kepadanya. Tiada seorang pun yang berani mendinginkan sehingga raja sendiri pun terlibat pula dalam kesulitan dan ketakutan.

Watak dari Hang Jebat adalah…

a. Pemberani
[Jawaban Salah]

b. Setia
[Jawaban Salah]

c. Baik budi
[Jawaban Salah]

d. Kasar
[Jawaban Benar]

e. Sombong
[Jawaban Salah]7. Berikut ini kata klise yang digunakan dalam hikayat, kecuali…

a. Maka inilah suatu bidal Melayu
[Jawaban Salah]

b. Pertama-tama
[Jawaban Benar]

c. Kata si empunya cerita
[Jawaban Salah]

d. Petik, tuan, hamba
[Jawaban Salah]

e. Hatta tatkala
[Jawaban Salah]8. Cermati kutipan hikayat berikut!

“Janganlah adinda bertanya jua,” jawab baginda dengan sedihnya, “Pertanyaan itu hanya menambahkan luka Tuanku jua semata.”

“Ampun, Tuanku, orang yang arif tiada pernah putus asa sekali pun bagaimana juga cobaan yang dating ke atas dirinya. Tiada pula ia bersedih hati karena kesedihan tiada buahnya selain daripada menguruskan badan saja yang sudah ditakdirkan tiada juga akan tertolak olehnya.”

Nilai moral yang terkandung dalam kutipan hikayat di atas tampak pada perbuatan…

a. Menghormati orang lain
[Jawaban Salah]

b. Mendahulukan kepentingan umum
[Jawaban Salah]

c. Menegur orang dengan bahasa yang sopan
[Jawaban Salah]

d. Menolong orang yang sedang menderita
[Jawaban Salah]

e. Membantu orang yang sedang bersedih hati
[Jawaban Benar]9. Cermati kutipan hikayat berikut!


Tersinggunglah Sri Rama mendengar perkataan burung itu. Kemudian, Sri Rama memohon pada Dewata Mulia Raya agar mengutuk burung itu.


Konjungsi pada kutipan hikayat tersebut adalah ….

a. Tersinggunglah
[Jawaban Salah]

b. Memohon
[Jawaban Salah]

c. Mendengar
[Jawaban Salah]

d. Mengutuk
[Jawaban Salah]

e. Kemudian
[Jawaban Benar]10. Cermati kalimat berikut!


Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu.


Makna kata yang bercetak miring pada kalimat di atas adalah ….

a. Orang yang pandai pembuatan racun
[Jawaban Salah]

b. Orang yang memiliki pengetahuan luas
[Jawaban Salah]

c. Orang yang ahli dalam bidang perhubungan
[Jawaban Salah]

d. Orang yang ahli di hal obat-obatan
[Jawaban Salah]

e. Orang yang pandai meramalkan sesuatu
[Jawaban Benar]Demikian Kumpulan Soal HIKAYAT 2022/2023 dengan Kunci Jawaban, Raih Mimpimu Sob

Kelas 1st Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.