Notifikasi

13+ Kumpulan Soal SOAL PTS B SUNDA KELAS IX SMP PGRI TANJUNGSARI | Lengkap dengan Kunci Jawaban

Halo.. teman, Di website caktekno.com hari ini 14-Aug-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang SOAL PTS B SUNDA KELAS IX SMP PGRI TANJUNGSARI | yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 1st di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

13+ Soal SOAL PTS B SUNDA KELAS IX SMP PGRI TANJUNGSARI | 2022/2023 Lengkap1. Biantara dina Bahasa indonesia sarua hartina jeung ....

a. Diskusi
[Jawaban Salah]

b. Rapat
[Jawaban Salah]

c. Pidato
[Jawaban Benar]

d. Upacara
[Jawaban Salah]2. Rupina cekap sakitu cariosan simkuring, nyuhungkeun dihapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah.

a. bubuka
[Jawaban Salah]

b. eusi
[Jawaban Salah]

c. kacindekan
[Jawaban Salah]

d. panutup
[Jawaban Benar]3. Di handap ieu nyaeta anu kudu dilakukeun dina nepikeun biantara...

a. Tatag dina nyaritana
[Jawaban Benar]

b. Loba seuri waktu nyarita
[Jawaban Salah]

c. roman anu baeud
[Jawaban Salah]

d. bubuka mah teu pati perlu
[Jawaban Salah]4. Di handap ieu lain mangrupa ciri-ciri anu aya dina biatara resi ...

a. Biantara direspon ku unggek
[Jawaban Salah]

b. Biantara direspon ku ngajukeun pananya
[Jawaban Benar]

c. Biantara direspon ku ngagodeg
[Jawaban Salah]

d. Biantara direspon ku Keprok
[Jawaban Salah]5. Dina biantara perlu dilarapkeun tatakrama basa sunda, upama nyarita dihareupeun anu saluhureun saperti dihareupeun ibu / Bapak Guru perlu ngagunakeun ...

a. Ragam basa loma
[Jawaban Salah]

b. ragam basa hormat/lemes
[Jawaban Benar]

c. ragam basa kasar
[Jawaban Salah]

d. basa bebas
[Jawaban Salah]6. nyarita dina biantara di hareupeun jalma anu geus akrab atawa sahandapeun ....

a. basa loma
[Jawaban Benar]

b. basa hormat
[Jawaban Salah]

c. basa kasar
[Jawaban Salah]

d. basa kasar
[Jawaban Salah]7. Perkara anu teu kaasup kana bubuka biantara ....

a. ucapan salam
[Jawaban Salah]

b. sholawat kanjeng nabi
[Jawaban Salah]

c. puji syukur ka gusti allah
[Jawaban Salah]

d. manta hampura
[Jawaban Benar]8. Eusi biantara saluyu jeung ...

a. acara anu lumangsung
[Jawaban Benar]

b. pangaweruh anu kacangking
[Jawaban Salah]

c. kahayang sorangan
[Jawaban Salah]

d. gerentes hate
[Jawaban Salah]9. kecap jeung kalimah nalika biantara kudu diucapkeun kalayan ...

a. ancad laer
[Jawaban Salah]

b. jentre
[Jawaban Benar]

c. gancang
[Jawaban Salah]

d. lalaunan
[Jawaban Salah]10. sangkan biantara kena sasaran, sahadena mah biantara teh dijieun heula ....

a. amanahna
[Jawaban Salah]

b. bubukana
[Jawaban Salah]

c. konsepna
[Jawaban Benar]

d. tujuanana
[Jawaban Salah]11. kampung naga teh perenahna di ....

a. kecamatan saluyu
[Jawaban Benar]

b. kecamatan singaparna
[Jawaban Salah]

c. kecamatan cilawu
[Jawaban Salah]

d. kecamatan neglasari
[Jawaban Salah]12. dikampung naga teu meunang aya imah ...

a. panggung
[Jawaban Salah]

b. tembok
[Jawaban Benar]

c. bilik
[Jawaban Salah]

d. papan
[Jawaban Salah]13. kandang kuda, sok disebut ....

a. gedogan
[Jawaban Benar]

b. karamba
[Jawaban Salah]

c. kurung
[Jawaban Salah]

d. pagupon
[Jawaban Salah]14. tempat pangampihan japati .....

a. pagupon
[Jawaban Benar]

b. paranje
[Jawaban Salah]

c. karapyak
[Jawaban Salah]

d. taraje
[Jawaban Salah]15. tempat digawena panday/tukang beusi disebut ...

a. gosali
[Jawaban Benar]

b. baledesa
[Jawaban Salah]

c. banteng
[Jawaban Salah]

d. jongko
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal SOAL PTS B SUNDA KELAS IX SMP PGRI TANJUNGSARI | Lengkap dengan Kunci Jawaban, Semoga bermanfaat

Kelas 1st Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.