Notifikasi

23+ Kumpulan Soal PAT BAHASA SUNDA KELAS VIII 2021 | WORLD LANGUAGES Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban

Selamat Sore.. sobat, Di website caktekno.com hari ini 25-Aug-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang PAT BAHASA SUNDA KELAS VIII 2021 | WORLD LANGUAGES yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 8 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

23+ Soal PAT BAHASA SUNDA KELAS VIII 2021 | WORLD LANGUAGES 2022/2023 Lengkap1. MIJIL

a. Pasipatan jalma
[Jawaban Benar]

b. Kabiasaan jalma
[Jawaban Salah]

c. Kaayaan jalma
[Jawaban Salah]

d. Rupa-rupa jalma
[Jawaban Salah]2. MIJIL

a. 10-i, 6-a, 10-i, 10-é, 6-u, 6-u
[Jawaban Salah]

b. 10-1, 6-o, 10-é, 10-a, 6-u, 6-u
[Jawaban Salah]

c. 10-i, 6-o, 10-é, 10-i, 6-i, 6-u
[Jawaban Benar]

d. 10-i, 6-a, 10-a, 10-é, 6-u, 6-u
[Jawaban Salah]3. Golongan pasipatan jelema anu hade nyaeta…

a. Jail hiri dengki
[Jawaban Salah]

b. adigung angguklung[Jawaban Salah]

c. someah darehdeh
[Jawaban Benar]

d. Basangkal badegong
[Jawaban Salah]4.

a. rarakitan piwuruk
[Jawaban Benar]

b. rarakitan sésébréd
[Jawaban Salah]

c. paparikan piwuruk
[Jawaban Salah]

d. paparikan silihasih
[Jawaban Salah]5.

a. paparikan
[Jawaban Salah]

b. . pupujian
[Jawaban Salah]

c. rarakitan
[Jawaban Salah]

d. wawangsalan
[Jawaban Benar]6.

a. bendungan
[Jawaban Salah]

b. cirata
[Jawaban Benar]

c. citarum
[Jawaban Salah]

d. situ
[Jawaban Salah]7. Ulah lila ngala dukuh

a. paparikan
[Jawaban Benar]

b. pupujian
[Jawaban Salah]

c. rarakitan
[Jawaban Salah]

d. wawangsalan
[Jawaban Salah]8. Jalan-jalan ka Cisarua

a. paparikan
[Jawaban Benar]

b. rarakitan
[Jawaban Salah]

c. wawangsalan
[Jawaban Salah]

d. guguritan
[Jawaban Salah]9. Sisindiran anu boga ciri kecap mimiti padalisan kahiji dibalikan deui dina kecap mimiti padalisan katilu, jeung kecap mimiti padalisan kadua dibalikan deui dina kecap mimiti padalisan kaopat nyaéta…

a. paparikan
[Jawaban Salah]

b. rarakitan
[Jawaban Benar]

c. wawangsalan
[Jawaban Salah]

d. sisindiran
[Jawaban Salah]10. keur komunikasi

a. hp
[Jawaban Benar]

b. tv
[Jawaban Salah]

c. laptop
[Jawaban Salah]

d. radio
[Jawaban Salah]11. PENCA

a. artikel
[Jawaban Benar]

b. sisindiran
[Jawaban Salah]

c. guguritan
[Jawaban Salah]

d. pupuh
[Jawaban Salah]12. Karangan basa lancaran anu medar hiji hal / perkara tepi ka jentre disebut…

a. artikel
[Jawaban Benar]

b. sisindiran
[Jawaban Salah]

c. guguritan
[Jawaban Salah]

d. pupuh
[Jawaban Salah]13. Cara neang bahan pikeun artikel nyaeta, iwal…

a. tina buku


[Jawaban Salah]

b. hasil wawancara
[Jawaban Salah]

c. lansung ningali ka tempatna
[Jawaban Salah]

d. nulis di aya-aya
[Jawaban Benar]14. Hal-hal anu kudu diperhatikeun dina artikel, iwal..

a. Pedaranana sistematis
[Jawaban Salah]

b. basana lugas
[Jawaban Salah]

c. . ngagunakeun istilah-istilah nu ges tangtu
[Jawaban Salah]

d. basana di reka-reka


[Jawaban Benar]15. DURMA

a. 5 padalisan
[Jawaban Salah]

b. 6padalisan
[Jawaban Salah]

c. 7 padalisan
[Jawaban Benar]

d. 8padalisan
[Jawaban Salah]16. DURMA

a. pemain persib
[Jawaban Benar]

b. bobotoh persib
[Jawaban Salah]

c. pelatih persib
[Jawaban Salah]

d. jujuluk persib
[Jawaban Salah]17. DURMA

a. pangeran biru
[Jawaban Salah]

b. persib nu kuring
[Jawaban Benar]

c. viking bandung
[Jawaban Salah]

d. maung bandung
[Jawaban Salah]18. DURMA

a. 12-a, 7-I, 6-a, 7-a, 8-i, 5-a, 7-i
[Jawaban Benar]

b. 12-a, 7-a, 6-a, 7-a, 8-a, 5-a, 7-a
[Jawaban Salah]

c. 12-I, 7-I, 6-a, 7-a, 8-i, 5-i, 7-i
[Jawaban Salah]

d. 12-a, 7-I, 6-a, 7-i, 8-i, 5-a, 7-a
[Jawaban Salah]19. ieu dihandap kaasup ciri-ciri pupuh, iwal…

a. aya jumlah pada/padalisan
[Jawaban Salah]

b. aya guru lagu
[Jawaban Salah]

c. aya guru wilangan
[Jawaban Salah]

d. bentukna narasi
[Jawaban Benar]20. jumlah pupuh sadayana aya..

a. 17
[Jawaban Benar]

b. 14
[Jawaban Salah]

c. 3
[Jawaban Salah]

d. 20
[Jawaban Salah]21. Sora tungtung unggal padalisan dina pupuh disebut..

a. guru lagu
[Jawaban Benar]

b. guru wilangan
[Jawaban Salah]

c. pada
[Jawaban Salah]

d. padalisan
[Jawaban Salah]22. Anu teu kaasup sisindiran nyaeta..

a. paparikan
[Jawaban Salah]

b. rarakitan
[Jawaban Salah]

c. pupujian
[Jawaban Benar]

d. wawangsalan
[Jawaban Salah]23. Sisindiran asal kecap na tina..

a. sisindiran
[Jawaban Salah]

b. sindir
[Jawaban Benar]

c. sisindir
[Jawaban Salah]

d. nyindir
[Jawaban Salah]24. kendang gede pakauman,

a. kendang
[Jawaban Salah]

b. bedug
[Jawaban Benar]

c. tamtam
[Jawaban Salah]

d. drum
[Jawaban Salah]25. Sing getol nginum jajamu,

a. paparikan
[Jawaban Salah]

b. rarakitan
[Jawaban Benar]

c. pupuh
[Jawaban Salah]

d. wawangsalan
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal PAT BAHASA SUNDA KELAS VIII 2021 | WORLD LANGUAGES Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban, Semangat Sob

Kelas 8 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.