Notifikasi

23+ Kumpulan Soal ULANGAN BASA SUNDA CARITA WAYANG | Lengkap dengan Kunci Jawaban

Hai, Apa kabar?.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 14-Aug-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang ULANGAN BASA SUNDA CARITA WAYANG | yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 1st di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

23+ Soal ULANGAN BASA SUNDA CARITA WAYANG | 2022/2023 Lengkap1. Naon alesana kecap wayang téh dicokot tina kecap bayang-bayang?

a. Suméndér kana pagelaran wayang golek
[Jawaban Salah]

b. Mangrupa simbol kahirupan manusa
[Jawaban Salah]

c. Jungkiringna kalangkang eta teh teu bina tina kahirupan jalma anu ditempo teh paropilahna
[Jawaban Benar]

d. Wanguna jiga manusa
[Jawaban Salah]

e. Diusik malikeun ku dalang
[Jawaban Salah]2. Ngalalakonkeun naon wayang Golek Iket teh?

a. Ramayana jeung Mahabarata
[Jawaban Salah]

b. Prabu Damarwulan jeung Menakjingga
[Jawaban Benar]

c. Jan Pieterszoon Coen jeung Kapten Tack
[Jawaban Salah]

d. Amir Hamzah jeung Umar Maya
[Jawaban Salah]

e. Sajarah Indonesia tur tokohna jalma kaayeunakeun
[Jawaban Salah]3. Ieu diantarana warnaning wayang, iwal....

a. Wayang Parwa, Wayang Golek Iket, Wayang cepot, Wayang Klitik
[Jawaban Salah]

b. Wayang Gelung, Wayang Dewala, Wayang Beber, Wayang Suluh
[Jawaban Salah]

c. Wayang Potehi, Wayang Krucil, Wayang Lilingong, Wayang Wong
[Jawaban Benar]

d. Wayang Purwa, Wayang Arjuna, Wayang Klitik, Wayang Suluh
[Jawaban Salah]

e. Wayang Kulit, Wayang Wong, Wayang Baratayuda, Wayang Potehi
[Jawaban Salah]4. Timana asalana carita Ramayana jeung Mahabarata teh?

a. India
[Jawaban Benar]

b. Arab
[Jawaban Salah]

c. Cina
[Jawaban Salah]

d. Jawa
[Jawaban Salah]

e. Korea
[Jawaban Salah]5. Dina bagian carita wayang aya bagian nalika dalang nepikeun prolog anu dicaritakeun ku dalang anu ngagambarkeun kaayaan karajaan , kagagahan jeung kaagungan raja, kautamaan (sifat sareng dangdosan). Ieu mangrupa bagian dina.....

a. Kakawen
[Jawaban Salah]

b. Murwa
[Jawaban Salah]

c. Nyandra
[Jawaban Benar]

d. suluk
[Jawaban Salah]

e. antawacana
[Jawaban Salah]6. Lagu dina Basa Kawi nu sok dihaleuangkeun ku dalang nya eta dina bagian....

a. Kakawen
[Jawaban Benar]

b. Murwa
[Jawaban Salah]

c. Nyandra
[Jawaban Salah]

d. suluk
[Jawaban Salah]

e. antawacana
[Jawaban Salah]7. Dina carita Mahabarata nu nyekel kaadilan jeung nu murka teh nyaeta....

a. Pandawa jeung Rahwana
[Jawaban Salah]

b. Pandawa jeung Kurawa
[Jawaban Benar]

c. Pandawa jeung Batara Wisnu
[Jawaban Salah]

d. Batara Rama jeung Dasamuka
[Jawaban Salah]

e. Rahwana jeung Dasamuka
[Jawaban Salah]8. Dina carita Ramayana nu nyekel kaadilan jeung nu murka teh nyaeta....

a. Pandawa jeung Rahwana
[Jawaban Salah]

b. Pandawa jeung Kurawa
[Jawaban Salah]

c. Pandawa jeung Batara Wisnu
[Jawaban Salah]

d. Batara Rama jeung Dasamuka
[Jawaban Benar]

e. Rahwana jeung Dasamuka
[Jawaban Salah]9. Carita anu nykot babonna tina carita Mahabarata jeung Ramayan disebutna carita....

a. Panakawan
[Jawaban Salah]

b. Pangawulaan
[Jawaban Salah]

c. Lalakon galur
[Jawaban Benar]

d. rekaan anyar
[Jawaban Salah]

e. sampakan
[Jawaban Salah]10. Carita wayang anu dilalakonan ku Cepot, Dewala, jsb kaasup kana carita....

a. Panakawan
[Jawaban Salah]

b. Pangawulaan
[Jawaban Salah]

c. Lalakon galur
[Jawaban Salah]

d. rekaan anyar
[Jawaban Benar]

e. sampakan
[Jawaban Salah]11. Anak Pandawa anu panggedena ti Pandu Dewana nyaeta....

a. Yudistira
[Jawaban Benar]

b. Bima
[Jawaban Salah]

c. Sadewa
[Jawaban Salah]

d. Arjuna
[Jawaban Salah]

e. Nakula
[Jawaban Salah]12. Anak Pandawa anu kaopat jeung ka lima nyaeta....

a. Nakula, Arjuna
[Jawaban Salah]

b. Arjuna, Sadewa
[Jawaban Salah]

c. Yudistira, Bima
[Jawaban Salah]

d. Bima , Nakula
[Jawaban Salah]

e. Nakula, Sadewa
[Jawaban Benar]13. Tokoh antagonis dina carita wayang Mahabarata nyaeta....

a. Pandawa
[Jawaban Salah]

b. Kurawa
[Jawaban Benar]

c. Bima
[Jawaban Salah]

d. Sadewa
[Jawaban Salah]

e. Kresna
[Jawaban Salah]14. Tokoh Pandawa dina carita wayang anu katelah pangkasepna dina carita Mahabarata nyaeta....

a. Bima
[Jawaban Salah]

b. Arjuna
[Jawaban Benar]

c. Jatayu
[Jawaban Salah]

d. Yudistira
[Jawaban Salah]

e. Duryudana
[Jawaban Salah]15. Tokoh utama carita wayang Ramayan nyaeta....

a. Rahwana
[Jawaban Salah]

b. kresna
[Jawaban Salah]

c. rama
[Jawaban Benar]

d. laksamana
[Jawaban Salah]

e. indrajit
[Jawaban Salah]16. Naon anu jadi babon carita wayang golek?

a. Mahabarata jeung Ramayana
[Jawaban Benar]

b. Carita Parahyangan jeung Mahabarata
[Jawaban Salah]

c. Babad Sumedang jeung Wawacan
[Jawaban Salah]

d. Wawacan jeung Carita Pantun
[Jawaban Salah]

e. Amir Hmazah jeung Umar Maya
[Jawaban Salah]17. Ngabandungan carita wayang, biasana ku cara langsung lalajo dipagelarana. Dina pagelaran wayang sok aya lagu dina basa kawi nu sok dihaleuagkeun ku dalang, disebut.....

a. Suluk
[Jawaban Salah]

b. Kakawen
[Jawaban Benar]

c. Nyandra
[Jawaban Salah]

d. antawacana
[Jawaban Salah]

e. garap
[Jawaban Salah]18. Dina pagelaran wayang aya siloka atawa ngagambarkeun hiji hal ku cara dihaleuangkeun ku dalang, disebut oge....

a. Nyandra
[Jawaban Salah]

b. Suluk
[Jawaban Benar]

c. Antawacana
[Jawaban Salah]

d. murwa
[Jawaban Salah]

e. kakawen
[Jawaban Salah]19. Salah sahiji carita wayang nu dilalakonkeun ku Gatotkaca nu eusi caritana nyaritakeun Gatotkaca ngabendung Walungan Gangga nepika alam dunya kakurangan cai, nyaeta.....

a. Jabang Tutuka
[Jawaban Benar]

b. Sanghyang Talaga Pancuran
[Jawaban Salah]

c. Panca Braja
[Jawaban Salah]

d. Pandudewanata
[Jawaban Salah]

e. Ulun Umbul
[Jawaban Salah]20. Carita wayang anu eusina nyaritakeun Gatotkaca salin rupa jadi jelema goreng patut tur bogoh ka putri kembar Dewi Pergiwa-Pergiwati, nyaeta dina lalakon....

a. Pancabraja
[Jawaban Salah]

b. Jabang Tutuka
[Jawaban Salah]

c. Jajaten Arjuna
[Jawaban Salah]

d. Ulun Umbul
[Jawaban Salah]

e. Pergiwa-Pergiwati
[Jawaban Benar]21. Arjuna teh anakna Dewi Kunti. Arjuna kawin ka Subadra boga anak ngarana Abimanyu. Abimanyu kawin ka Dewi Utari boga anak nu ngaranna Parikesit. Parikesit ka Dewi Kunti perenahna....

a. Nini
[Jawaban Salah]

b. Buyut
[Jawaban Benar]

c. Udeg-udeg
[Jawaban Salah]

d. bao
[Jawaban Salah]

e. Janggawareng
[Jawaban Salah]22. Bima teh anakna Pandu Dewanata. Bima boga anak ngarana Gatot Kaca. Gatot Kaca ka Pandu Dewanata perenahna......

a. Buyut
[Jawaban Salah]

b. Aki
[Jawaban Benar]

c. Bao
[Jawaban Salah]

d. incu
[Jawaban Salah]

e. anak
[Jawaban Salah]23. Arjuna kawin ka Subadra, boga anak ngarana Abimanyu. Lantaran Bima teh lanceukna Arjuna, jadi Bima ka Abimanyu perenahna....

a. ua
[Jawaban Salah]

b. alo
[Jawaban Benar]

c. mamang
[Jawaban Salah]

d. kapiadi
[Jawaban Salah]

e. sua
[Jawaban Salah]24. Sanggeus Pandu tilar, pikeun saheulaan korsi kapamarétahan karajaan dicekel ku saha?

a. Arjuna
[Jawaban Salah]

b. Kurawa
[Jawaban Salah]

c. Yudistira
[Jawaban Benar]

d. Bima
[Jawaban Salah]

e. Déstarata
[Jawaban Salah]25. Palaputra anu dilahirkeun ku Déstarata ti Dewi Gandari disebut…..

a. Anumerta
[Jawaban Salah]

b. Kurawa
[Jawaban Benar]

c. Pandawa
[Jawaban Salah]

d. Banyakcatra
[Jawaban Salah]

e. Indraprasta
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal ULANGAN BASA SUNDA CARITA WAYANG | Lengkap dengan Kunci Jawaban, Semangat Belajar Sob

Kelas 1st Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.