Notifikasi

15+ Kumpulan Soal LATIHAN PAT SUNDA 2 | OTHER Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban

Halo.. teman, Di website caktekno.com hari ini 21-Sep-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang LATIHAN PAT SUNDA 2 | OTHER yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 2nd di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

15+ Soal LATIHAN PAT SUNDA 2 | OTHER 2022/2023 Lengkap1. Mun leumpang, alusna mah sisi jalan beulah .…(berjalan di jalan raya, sebaiknya di sebelah)

a. tengah
[Jawaban Salah]

b. luhur(atas)
[Jawaban Salah]

c. kenca (kiri)
[Jawaban Benar]2. Mun rek meuntas jalan, kudu .…( Jika mau menyebrang harus...)

a. luak-lieuk (tengok kiri kanan)
[Jawaban Benar]

b. ngalamun
[Jawaban Salah]

c. joged
[Jawaban Salah]3. anu sok di jieun ranginang nyaeta...

a. ketan
[Jawaban Benar]

b. cau
[Jawaban Salah]

c. waluh
[Jawaban Salah]4. Gunana rambu-rambu lalu lintas teh pikeun ( untuk).…

a. nyaangan jalan( penerangan,)
[Jawaban Salah]

b. kasalamatan di jalan
[Jawaban Benar]

c. minuhan jalan (memenuhi jalan)
[Jawaban Salah]5. Lamun(kalau) di jalan sangeunahna (saenaknya) bakal .…

a. cilaka
[Jawaban Benar]

b. bungah (bahagia)
[Jawaban Salah]

c. salamet
[Jawaban Salah]6. Bongan make … jadi we labuh dina pudunan. (makanya jangan .... jadi jatuh di turunan)

a. ngalamun
[Jawaban Benar]

b. nanjak (naik)
[Jawaban Salah]

c. mudun (turun)
[Jawaban Salah]7. Sing nurut ari … ku kolot teh! (harus menurut kalau ....oleh orang tua)

a. ngalamun (melamun)
[Jawaban Salah]

b. dipapatahan (dinasehati)
[Jawaban Benar]

c. bedegong (nakal)
[Jawaban Salah]8. Ari rek indit (pergi) mah kudu (harus) … heula(dulu) ka kolot. (orangtua)

a. aambekan (marah)
[Jawaban Salah]

b. rurusuhan (cepat-cepat)
[Jawaban Salah]

c. bebeja (memberi tahu)
[Jawaban Benar]9. Mun di jalan teu ati-ati teh dekeut kana ….

a. picilakaeun
[Jawaban Benar]

b. rurusuhan
[Jawaban Salah]

c. kasalametan
[Jawaban Salah]10. Lamun hayang salamet, di jalan kudu ….

a. heureuy (bercanda)
[Jawaban Salah]

b. ngalamun
[Jawaban Salah]

c. ati-ati
[Jawaban Benar]11. Sampeumah biasana sok dijieun

a. sambel
[Jawaban Salah]

b. kiripik
[Jawaban Benar]

c. asinan
[Jawaban Salah]12. kadu mah cankang na loba...

a. getah
[Jawaban Salah]

b. cai
[Jawaban Salah]

c. cucuk
[Jawaban Benar]13. anu tangkal loba cucukan nyaeta

a. salak
[Jawaban Benar]

b. rambutan
[Jawaban Salah]

c. cau
[Jawaban Salah]14. cau sok di jieun...

a. sale
[Jawaban Benar]

b. kurupuk
[Jawaban Salah]

c. manisan
[Jawaban Salah]15. waluh sok di jieun ..

a. .kolek
[Jawaban Benar]

b. manisan
[Jawaban Salah]

c. sop
[Jawaban Salah]16. kadondong rasana ..

a. amis
[Jawaban Salah]

b. lada
[Jawaban Salah]

c. haseum
[Jawaban Benar]17. tatangkalan di sawah

a. pare
[Jawaban Benar]

b. kembang
[Jawaban Salah]

c. bangkong
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal LATIHAN PAT SUNDA 2 | OTHER Pilihan Ganda dengan Kunci Jawaban, Semoga membantu

Kelas 2nd Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.