Notifikasi

18+ Kumpulan Soal SOAL KELAS 5 PAI KD 3.17 KISAH LUKMAN AL HAKIM | RELIGIOUS STUDIES Terbaru dengan Kunci Jawaban

Halo.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 05-Sep-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang SOAL KELAS 5 PAI KD 3.17 KISAH LUKMAN AL HAKIM | RELIGIOUS STUDIES yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 5 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

18+ Soal SOAL KELAS 5 PAI KD 3.17 KISAH LUKMAN AL HAKIM | RELIGIOUS STUDIES 2022/2023 Lengkap1. Seorang penggembala kambing yang namanya diabadikan menjadi nama surah dalam Al-Qur'an adalah ....

a. Yusak bin Nun
[Jawaban Salah]

b. llyasa
[Jawaban Salah]

c. Luqman al-Hakim
[Jawaban Benar]

d. Ilyas
[Jawaban Salah]2. Berikut yang termasuk nasihat Luqman kepada anaknya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah jangan ....

a. syirik
[Jawaban Benar]

b. mencuri
[Jawaban Salah]

c. nakal
[Jawaban Salah]

d. Malas
[Jawaban Salah]3. Menerapkan hidup sederhana dan tidak sombong meneladani sikap ....

a. Luqman al-Hakim
[Jawaban Benar]

b. Fir'aun
[Jawaban Salah]

c. Qarun
[Jawaban Salah]

d. Abrahah
[Jawaban Salah]4. Berikut ini yang bukan termasuk sikap meneladani Luqman al-Hakim adalah ....

a. bersikap semaunya
[Jawaban Benar]

b. memberi nasihat kebenaran
[Jawaban Salah]

c. bijaksana dalam bersikap
[Jawaban Salah]

d. taat beribadah
[Jawaban Salah]5. Pak Hasan menasihati anaknya untuk menghindari sikap........

a. Sederhana
[Jawaban Salah]

b. bijaksana
[Jawaban Salah]

c. syirik
[Jawaban Benar]

d. berhemat
[Jawaban Salah]6. Menunaikan amanah termasuk salah satu dari empat hal untuk menjadi anak yang saleh menurut ....

a. Luqman al-Hakim
[Jawaban Benar]

b. Umar bin Khattab
[Jawaban Salah]

c. Abu Bakar as-Siddiq
[Jawaban Salah]

d. Usman bin Affan
[Jawaban Salah]7. Luqman al-Hakim adalah seorang yang pandai dan berhati-hati (cermat, teliti) Apabila menghadapi kesulitan. Sikap ini disebut dengan..........

a. syirik
[Jawaban Salah]

b. berhemat
[Jawaban Salah]

c. bijaksana
[Jawaban Benar]

d. jujur
[Jawaban Salah]8. Seorang ayah mengajak anaknya ke pasar. Sang ayah mengendarai seekor keledai, Sementara anaknya berjalan kaki menuntun keledai. Kisah tersebut menceritakan Tentang kehidupan ....

a. Luqman al-Hakim
[Jawaban Benar]

b. Qarun
[Jawaban Salah]

c. Zaid bin Sabit
[Jawaban Salah]

d. Al-Qamah
[Jawaban Salah]9. Ahmad suka memberikan nasihat kebaikan kepada temannya. Sikap Ahmad itu dilakukan untuk meneladani ....

a. Abu Bakar as-Siddiq
[Jawaban Salah]

b. Usman bin Affan
[Jawaban Salah]

c. Luqman al-Hakim
[Jawaban Benar]

d. Umar bin Khattab
[Jawaban Salah]10. Nasihat-nasihat kebenarannya banyak terdapat dalam Al-Qur'an. Nasihat-nasihat tersebut sebenarnya ditujukan seorang ayah kepada anaknya, namun digunakan pula untuk semua umat manusia. Nasihat yang dimaksud disampaikan oleh ....

a. Nabi Ibrahim a.s. kepadaanaknya, Nabi Ismail a.s.
[Jawaban Salah]

b. Luqman al-hakim kepada anaknya
[Jawaban Benar]

c. Nabi Ilyas a.s. kepada muridnya, Nabi Ilyasa a.s.
[Jawaban Salah]

d. Yasa kepada anaknya, Nabi Dawuda.s
[Jawaban Salah]11. Allah berfirman yang artinya “ dan barangsiapa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya ia bersyukur untuk…..

a. orang tua
[Jawaban Salah]

b. orang lain
[Jawaban Salah]

c. Allah
[Jawaban Salah]

d. dirinya sendiri
[Jawaban Benar]12. Nama Luqman diabadikan dalam Al-Qur'an surah yang ke-....

a. 45
[Jawaban Salah]

b. 31
[Jawaban Benar]

c. 29
[Jawaban Salah]

d. 41
[Jawaban Salah]13. Lukmanul hakim adalah seorang hamba pilhan allah yang hidup dikota …..

a. Sudan
[Jawaban Benar]

b. Mekah
[Jawaban Salah]

c. Mesir
[Jawaban Salah]

d. Madinah
[Jawaban Salah]14. Nasihat bijaksana Luqman al-Hakim diberikan kepada anaknya bernama ....

a. Tsaraan
[Jawaban Benar]

b. kan'an
[Jawaban Salah]

c. yahuda
[Jawaban Salah]

d. benyamin
[Jawaban Salah]15. Isi pesan dalam Surah Luqman Ayat 18 adalah jangan berbuat…

a. aniaya
[Jawaban Salah]

b. sombong
[Jawaban Benar]

c. keji
[Jawaban Salah]

d. bakhil
[Jawaban Salah]16. Apa yang dilakukan Luqman ketika dianugerahi nikmat oleh Allah Swt.?

a. bersyukur
[Jawaban Benar]

b. kufur
[Jawaban Salah]

c. bakhil
[Jawaban Salah]

d. sombong
[Jawaban Salah]17. Allah berfirman “ dan barangsiapa tidak bersyukur kepada Allah , maka sesungguhnya allah maha kaya lagi maha….

a. bijaksana
[Jawaban Salah]

b. mengetahui
[Jawaban Salah]

c. terpuji
[Jawaban Benar]

d. mendengar
[Jawaban Salah]18. Menyekutukan Allah dengan yang lain disebut…

a. syirik
[Jawaban Benar]

b. Munafiq
[Jawaban Salah]

c. Fasiq
[Jawaban Salah]

d. Kafir
[Jawaban Salah]19. Dalam QS Luqman : 13 dikatakan bahwa sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang…

a. nyata
[Jawaban Salah]

b. besar
[Jawaban Benar]

c. berat
[Jawaban Salah]

d. buruk
[Jawaban Salah]20. Sesuai pernyataan di atas pesan Luqman kepada anaknya yang benar adalah…

a. A,B,C
[Jawaban Benar]

b. C,D,E
[Jawaban Salah]

c. A,E,D
[Jawaban Salah]

d. Semua benar
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal SOAL KELAS 5 PAI KD 3.17 KISAH LUKMAN AL HAKIM | RELIGIOUS STUDIES Terbaru dengan Kunci Jawaban, Raih Mimpimu Sob

Kelas 5 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.