Notifikasi

8+ Kumpulan Soal EVALUASI HIKAYAT | Sederajat dengan Kunci Jawaban

Selamat Sore.. sahabat, Di website caktekno.com hari ini 16-Sep-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang EVALUASI HIKAYAT | yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 10 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

8+ Soal EVALUASI HIKAYAT | 2022/2023 Lengkap1. Syahdan, maka adalah raja di dalam negeri itu telah kembali ke rahmatullah. Maka ia pun tiada beranak seorang jua pun. Maka segala menteri dan hulubalangnya dan orang-orang besar dan orang-orang membicarakan, siapa juga yang patut dijadikan raja menggantikan raja yang telah kembali ke rahmatullah itu. Maka di dalam antara menteri yang banyak itu ada seorang menteri yang tua daripada tuan hamba sekalian itu. Maka ia pun berkata, katanya: "Adapun hamba ini tua daripada tuan hamba sekalian itu. Jikalau ada gerangan bicara, mengapa segala saudaraku ini tiada hendak berkata?"

a. Masyarakat sedang berduka atas kematian rajanya.
[Jawaban Salah]

b. Orang tua diberi hak berbicara dalam setiap pertemuan.
[Jawaban Salah]

c. Seorang raja telah meninggal dan tidak memiliki anak.
[Jawaban Salah]

d. Para menteri dan orang besar melakukan musyawarah pemilihan raja.
[Jawaban Benar]

e. Hak orang berpendapat untuk memecahkan masalah dalam suatu musyawarah.
[Jawaban Salah]2. Maka baginda pun bimbanglah, tida tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau baginda pun mencari muslihat, iya menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda dan berkata kepadanya: barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri.

a. Nilai Moral
[Jawaban Salah]

b. Nilai Agama
[Jawaban Salah]

c. Nilai Pendidikan
[Jawaban Salah]

d. Nilai Budaya
[Jawaban Benar]

e. Nilai Sosial
[Jawaban Salah]3. Watuwe lalu mengingatkan agar Towjatuwa dan keturunannya tidak membunuh dan memakan daging buaya. Apabila larangan itu dilanggar maka Towjatuwa dan keturunannya akan mati. Sejak saat itu Towjatuwa dan anak keturunannya berjanji untuk melindungi bintang yang berada di sekitar sungai Tami dari para pemburu.

a. Harusnya orang makan daging
[Jawaban Salah]

b. Pentingnya menepati janji
[Jawaban Benar]

c. Harus menghormati orang lain
[Jawaban Salah]

d. kita harus pandai membahagiakan orang lain
[Jawaban Salah]

e. Hendaknya memilih keluarga yang bisa memberikan keturunan
[Jawaban Salah]4. yang bukan nilai-nilai dalam hikayat ialah

a. nilai moral
[Jawaban Salah]

b. nilai sosial
[Jawaban Salah]

c. nilai agama
[Jawaban Salah]

d. nilai ujaran
[Jawaban Benar]5. NIlai-nilai dalam teks hikayat sebagai berikut

a. Budaya, Religi, Moral
[Jawaban Benar]

b. Religiusutas, Moril, Seni
[Jawaban Salah]

c. Sosial, Teroris, Didaktis
[Jawaban Salah]

d. Kriminal, Pancasila, Moral
[Jawaban Salah]6. Syahdan maka adalah raja di dalam negeri itu telah kembali ke rahmatullah. Maka segala menteri dan hulubalangnya dan orang-orang besar dan orang-orang membicarakan, siapa juga yang patut dijadikan raja menggantikan raja yang telah kembali ke rahmatullah itu. Maka di dalam antara menteri yang banyak itu ada seorang menteri yang tua daripada tuan hamba sekalian itu. Maka ia pun berkata, katanya: "Adapun hamba ini tua daripada tuan hamba sekalian itu. Jikalau ada gerangan bicara, mengapa segala saudaraku ini tiada hendak berkata?"

a. Masyarakat sedang berduka atas kematian raja
[Jawaban Salah]

b. Orang tua diberi hak berbicara dalam setiap pertemuan
[Jawaban Salah]

c. Seorang raja telah meninggal dan tidak memiliki anak
[Jawaban Salah]

d. Para menteri dan orang besar melakukan musyawarah pemilihan raja
[Jawaban Benar]

e. Hak orang berpendapat untuk memecahkan masalah
[Jawaban Salah]7. Bacalah penggalan hikayat “Bunga Kemuning” berikut!

a. nilai moral
[Jawaban Benar]

b. nilai agama
[Jawaban Salah]

c. nilai budaya
[Jawaban Salah]

d. nilai pendidikan
[Jawaban Salah]

e. nilai sosial
[Jawaban Salah]8. Bacalah penggalan hikayat berikut!

a. Menghormati orang lain
[Jawaban Benar]

b. Mendahulukan kepentingan umum
[Jawaban Salah]

c. Menegur orang dengan bahasa yang sopan
[Jawaban Salah]

d. Menolong orang yang sedang menderita
[Jawaban Salah]

e. Membantu orang yang sedang bersedih hati
[Jawaban Salah]9. Bacalah penggalan hikayat berikut!

a. Sosial
[Jawaban Salah]

b. Moral
[Jawaban Salah]

c. Budaya
[Jawaban Benar]

d. Agama
[Jawaban Salah]

e. Pendidikan
[Jawaban Salah]10. Maka baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau baginda pun mencari muslihat, iya menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda dan berkata kepadanya, "Barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri."

a. Nilai Agama
[Jawaban Salah]

b. Nilai Budaya
[Jawaban Benar]

c. Nilai Sosial
[Jawaban Salah]

d. Nilai Pendidikan
[Jawaban Salah]

e. Nilai Moral
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal EVALUASI HIKAYAT | Sederajat dengan Kunci Jawaban, Perjalanan Masih Panjang Sob

Kelas 10 Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.