Notifikasi

23+ Kumpulan Soal PAT BAHASA SUNDA KELAS II 1920 | Lengkap dengan Kunci Jawaban

Selamat pagi.. teman, Di website caktekno.com hari ini 04-Oct-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang PAT BAHASA SUNDA KELAS II 1920 | yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 2nd di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

23+ Soal PAT BAHASA SUNDA KELAS II 1920 | 2022/2023 Lengkap1. Nuju naon Dadi tabuh salapan wengi ....

a. ulin
[Jawaban Salah]

b. nongton tivi
[Jawaban Benar]

c. ngagoler
[Jawaban Salah]

d. ibak
[Jawaban Salah]2. Saha anu ngalihkeun Dadi bobo ka kamar ....

a. ema
[Jawaban Salah]

b. bapa
[Jawaban Benar]

c. batur
[Jawaban Salah]

d. teteh
[Jawaban Salah]3. sasapu

a. sasapu
[Jawaban Benar]

b. ngepel
[Jawaban Salah]

c. miceun
[Jawaban Salah]

d. kotor
[Jawaban Salah]4. Bahasa Indonesia botrok nyaeta ....

a. bersih
[Jawaban Salah]

b. sehat
[Jawaban Salah]

c. jorok
[Jawaban Benar]

d. licin
[Jawaban Salah]5. Upami urang hoyong hirup .... di bumi teh kedah bararesih.

a. rukun
[Jawaban Salah]

b. pasea
[Jawaban Salah]

c. botrok
[Jawaban Salah]

d. sehat
[Jawaban Benar]6. Cacing Koot asup ka jero beuteung lewat ....

a. sampean
[Jawaban Salah]

b. panangan
[Jawaban Salah]

c. kuku
[Jawaban Benar]

d. hakanenun
[Jawaban Salah]7. Dibawa ku laleur tina runtah lewat hakaneun nyaeta cacing ....

a. Koot
[Jawaban Salah]

b. Keremi
[Jawaban Benar]

c. Botrok
[Jawaban Salah]

d. Budak
[Jawaban Salah]8. Salah sahiji jelema sehat nyaeta ....

a. leuleus
[Jawaban Salah]

b. botrok
[Jawaban Salah]

c. kedul
[Jawaban Salah]

d. ibak
[Jawaban Benar]9. bu tika nuju ngawulang.

a. Bu tika nuju ngawulang.
[Jawaban Salah]

b. bu Tika Nuju Ngawulang.
[Jawaban Salah]

c. bu Tika nuju Ngawulang.
[Jawaban Salah]

d. Bu Tika nuju ngawulang.
[Jawaban Benar]10. Dina pupuh Kaendahan Alam, nu nyaangan kana ati teh ....

a. panon poe
[Jawaban Benar]

b. angin
[Jawaban Salah]

c. tatangkalan
[Jawaban Salah]

d. alam
[Jawaban Salah]11. Kudu dikumahakeun supaya alam tetep lestari ....

a. dipunahkeun
[Jawaban Salah]

b. dicicingkeun
[Jawaban Salah]

c. dipusti
[Jawaban Benar]

d. dimusnahkeun
[Jawaban Salah]12. Aya dua usum nyaeta ....

a. usum hujan jeung usum semi
[Jawaban Salah]

b. usum halodo jeung usum salju
[Jawaban Salah]

c. usum halodo jeung usum semi
[Jawaban Salah]

d. usum hujan jeung usum halodo
[Jawaban Benar]13. Usum hujan teh musim .....

a. hujan
[Jawaban Benar]

b. kemarau
[Jawaban Salah]

c. semi
[Jawaban Salah]

d. salju
[Jawaban Salah]14. Usum halodo teh musim

a. hujan
[Jawaban Salah]

b. semi
[Jawaban Salah]

c. kemarau
[Jawaban Benar]

d. salju
[Jawaban Salah]15. Usum hujan jeung usum halodo gede ....

a. bahayana
[Jawaban Salah]

b. mangpaatna
[Jawaban Benar]

c. kahirupan
[Jawaban Salah]

d. pagawean
[Jawaban Salah]16. Usum halodo hawana ....

a. panas
[Jawaban Benar]

b. tiis
[Jawaban Salah]

c. merenah
[Jawaban Salah]

d. ngaliwir
[Jawaban Salah]17. "neangan nu amis-amis", padalisan tina pupuh ....

a. tradisional
[Jawaban Salah]

b. maskumambang
[Jawaban Salah]

c. kinanti
[Jawaban Salah]

d. badean
[Jawaban Benar]18. Salah sahiji pupuh wangun ugeran tradisional anu kauger ku guru wilangan jeung guru lagu nyaeta ....

a. pupuh maskumambang
[Jawaban Salah]

b. pupuh kinanti
[Jawaban Benar]

c. pupuh pucung
[Jawaban Salah]

d. pupuh asmarandana
[Jawaban Salah]19. Kumaha Si Manis ceurik ....

a. arulin
[Jawaban Salah]

b. lapar
[Jawaban Benar]

c. lumpat
[Jawaban Salah]

d. laligar
[Jawaban Salah]20. Saha nu nganterkeun Si Manis ....

a. Si Belang
[Jawaban Benar]

b. Si Balong
[Jawaban Salah]

c. Si Bolang
[Jawaban Salah]

d. Si Bocah
[Jawaban Salah]21. pipireun = gigireun

a. pipireun
[Jawaban Benar]

b. gigireun
[Jawaban Salah]

c. pipian
[Jawaban Salah]

d. gigian
[Jawaban Salah]22. Sato munding ngaran anakna nyaeta ....

a. begu
[Jawaban Salah]

b. kicik
[Jawaban Salah]

c. eneng
[Jawaban Benar]

d. ciak
[Jawaban Salah]23. Ceme teh anakna ....

a. embe
[Jawaban Benar]

b. hayam
[Jawaban Salah]

c. sapi
[Jawaban Salah]

d. gajah
[Jawaban Salah]24. Kembang malati ..... bodas.

a. warnana
[Jawaban Benar]

b. seungitna
[Jawaban Salah]

c. ngalana
[Jawaban Salah]

d. ngaranna
[Jawaban Salah]25. Daun sampeu .... domba.

a. eunteup
[Jawaban Salah]

b. ngandung
[Jawaban Salah]

c. ngukut
[Jawaban Salah]

d. parab
[Jawaban Benar]Demikian Kumpulan Soal PAT BAHASA SUNDA KELAS II 1920 | Lengkap dengan Kunci Jawaban, Semoga bermanfaat

Kelas 2nd Kumpulan Soal Pendidikan
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.