VqI14dIZgOPEqICDVdzsdHohm6R1qA6BYQ86dmeQ

9+ Kumpulan Soal IKLAN PARIWARA Sederajat dengan Kunci Jawaban

Hai, Apa kabar?.. sobat, Di website caktekno.com hari ini 13-May-2022 kami menyediakan kumpulan soal, bank soal beserta daftar jawaban/kunci jawaban tentang IKLAN PARIWARA yang sangat lengkap untuk semua jenjang pendidikan sebagai sarana belajar kamu belajar dan mengikuti PTS (Penilaian Tengah Semester)/UTS/Ulangan/Tugas Rumah/PR/Ujian Akhir untuk Kelas 11 di sekolah atau sebagai referensi soal untuk bapak dan ibu guru di sekolah. Soal latihan di website ini disusun secara struktur dan mempermudah siswa mempelajari dan menguasai mata pelajaran pada semester 1 dan 2 2022/2023.

9+ Soal IKLAN PARIWARA 2022/2023 Lengkap1. Nalika ngedol sawijining barang ...

a. wara-wara
[Jawaban Salah]

b. sesorah
[Jawaban Salah]

c. pariwara
[Jawaban Benar]

d. pidato
[Jawaban Salah]2. Pawarta kang ditujokake kanggo umum lan surasane menehi pangreten tumrap sawijing prastawa diarani....

a. wara-wara
[Jawaban Benar]

b. majalah
[Jawaban Salah]

c. selebaran
[Jawaban Salah]

d. sadhadah
[Jawaban Salah]3. Sayembara yaiku pariwara kang surasane....

a. nawarna barang utawa jasa
[Jawaban Salah]

b. surasane lomba
[Jawaban Benar]

c. iklan radio
[Jawaban Salah]

d. iklan cetak
[Jawaban Salah]

e. iklan tv
[Jawaban Salah]4. Pariwara kang duwe piguna kanggo nggerakake perubahan standar urip kang ditemokake dening kabutuhan manungsa mujudake fungsi....

a. sosial
[Jawaban Salah]

b. pemasaran
[Jawaban Salah]

c. komunikasi
[Jawaban Salah]

d. ekonomi
[Jawaban Benar]

e. kesejahteraan
[Jawaban Salah]5. Tembung kang digunakake ing pariwara iku kudu cetha, bersahabat, lan komunikatif, ora ngayawara apa maneh nganti nglalekake wektu penayangan.

Bab kasebut mujudake salah siji syarat panggunaan tembung ing pariwara, yaiku ....

a. efektif
[Jawaban Salah]

b. persuasif
[Jawaban Benar]

c. ngugah
[Jawaban Salah]

d. nduweni tenaga gerak
[Jawaban Salah]

e. efesien
[Jawaban Salah]6. Maca saka isine, pethilan teks rekaman pariwara kasebut klebu pariwara .

a. komersil
[Jawaban Salah]

b. layanan masarakat
[Jawaban Benar]

c. penawaran
[Jawaban Salah]

d. penerangan
[Jawaban Salah]7. PARIWARA RADHIO “CANDI SEWU FM”

Swara gendhing “Sarung Jagung” muni ngangkang, swara wiwit nggremet saya lirih banjur alon-alon metu swara iklan:

“Para kadang tani, ora usah bingung yen arep nenandur: “ jagung hibridha unggul”.

Pariwara kasebut digiyarake lumantar...

a. radhio
[Jawaban Benar]

b. tv
[Jawaban Salah]

c. media online
[Jawaban Salah]

d. brosur
[Jawaban Salah]

e. koran
[Jawaban Salah]8. PARIWARA RADHIO “CANDI SEWU FM”

Swara gendhing “Sarung Jagung” muni ngangkang, swara wiwit nggremet saya lirih banjur alon-alon metu swara iklan:

“Para kadang tani, ora usah bingung yen arep nenandur: “ jagung hibridha unggul”. Gampang golek-golekane lan gampang nandure. Pak tani takaturi mundhut winih jagung hibridha ing toko “Tani Makmur”. Toko tani makmur alamat Jl. Ceplok Pring, Tonggalan, Klaten. Telp. 0272-234345. Sepisan malih mangga para miyarsa kula aturi tindak ing toko Tani Makmur mundut wiji jagung unggul. Para tani mesthi makmur.

apa jeneng toko ing Pariwara kasebut ....

a. tani maju
[Jawaban Salah]

b. tani makmur
[Jawaban Benar]

c. candi sewu
[Jawaban Salah]

d. sarung jagung
[Jawaban Salah]

e. ceplok pring
[Jawaban Salah]9. Iklan kang mbutuhake piranti swara, audio visual, lan efek yaiku.......

a. iklan radhio
[Jawaban Salah]

b. nawarna barang utawa jasa
[Jawaban Salah]

c. iklan tv
[Jawaban Benar]

d. iklan cetak
[Jawaban Salah]

e. surasane lomba
[Jawaban Salah]10. pariwara utawa iklan iku memper

a. wara-wara
[Jawaban Benar]

b. cerkak
[Jawaban Salah]

c. pawarta
[Jawaban Salah]

d. gambaran
[Jawaban Salah]

e. artikel
[Jawaban Salah]11. Pariwara kang duwe piguna kanggo nggerakake perubahan standar urip kang ditemokake dening kabutuhan manungsa mujudake fungsi....

a. sosial
[Jawaban Salah]

b. pemasaran
[Jawaban Salah]

c. komunikasi
[Jawaban Salah]

d. ekonomi
[Jawaban Benar]

e. kesejahteraan
[Jawaban Salah]Demikian Kumpulan Soal IKLAN PARIWARA Sederajat dengan Kunci Jawaban, Semoga bermanfaat

Related Posts

Related Posts

Posting Komentar